აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები – ა ბ გ დ

.

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.

.

.

 


ა ბ გ დ

აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
C15H17NO2 აგომელატინი – agomelatin
C9H13NO3 ადრენალინი – epinephrine
8H10N4Na2O6S2 აზაპენტაცენი – azapentacene
C22H24ClN3O აზელასტინი – azelastine
C38H72N2O12 აზითრომიცინი – azithromycin
C38H72N2O12 აზითრომიცინი – azythromycin
C26H30BrNO4S2 აკლიდინის ბრომიდი – aclidinium bromide
C22H24N2O2 აკრივასტინი – acrivastine
C12H15N3O2S ალბენდაზოლი – albendazole
ალბუმინი – Albumin
C4H13NO7P2 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid
C5H4N4O ალოპურინოლი – allopurinol
C17H13ClN4 ალპრაზოლამი – alprazolam
AlO4P ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate
AlH3O3 ალუმინის ჰიდროქსიდი – aluminum hydroxide
C10H17N ამანტადინის სულფატი – amantadine sulfas
ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
C16H24N10O4 ამინოფილინი – aminophylline
C25H29I2NO3 ამიოდარონი – amiodarone
C17H27N3O4S ამისულპრიდი – amisulpride
C20H23N ამიტრიპტილინი – amytriptiline
C20H25ClN2O5 ამლოდიპინი – amlodipine
NH4Cl ამონიუმის ქლორიდი – ammonium chloride
C16H19N3O5S ამოქსიცილინი – amoxicillin
C16H19N3O4S ამპიცილინი – ampicillin
C17H19N5 ანასტროზოლი – anastrozole
C25H25N5O4 აპიქსაბანი – apixaban
C284H432N84O79S7 აპროტინინი – aprotinin
არბიდოლი – arbidol
C13H20N2O3S არტიკაინი – articaine
ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
C14H22N2O3 ატენოლოლი – atenolol
C33H35FN2O5 ატორვასტატინი – atorvastatin
C16H13Cl2NO4 აცეკლოფენაკი – aceclofenac
C19H15NO6 აცენოკუმაროლი – acenocoumarol
C8H10AsNO5 აცეტარსოლი – acetarsol
C11H14N2O4 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
C9H8O4 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
C5H9NO3S აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
C8H11N5O3 აციკლოვირი – aciclovir
C6638H10160N1720O2108S44 ბევაციზუმაბი – bevacizumab
C22H29ClO5 ბეკლომეტაზონი – beclometasone
C16H21Cl2N3O2 ბენდამუსტინი – bendamustine
C21H38NCl ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
C19H23N3O ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride
C14H12O2 ბენზილბენზოატი – benzylbenzoat
C16H18N2O4S ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
C14H10O4 ბენზოილ პეროქსიდი – benzoyl peroxide
C9H11NO2 ბენზოკაინი – benzocaine
C19H23N4O6PS ბენფოთიამინი – benfotiamine
C22H29FO5 ბეტამეთაზონი – betamethasone
C18H29NO3 ბეტაქსოლოლი – betaxolol
C8H12N2 ბეტაჰისტინი – betahistine
C18H14F4N2O4S ბიკალუტამიდი – bicalutamide
C21H26Cl2O2 ბიკლოთიმოლი – biclotymol
C28H37N3O3 ბილასტინი – bilastine
C22H19NO4 ბისაკოდილი – bisacodyl
C12H10BiK3O14 ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი – bismuthate tripotassium dicitrate
C18H31NO4 ბისოპროლოლი – bisoprolol
C50H73N17O21S2 ბლეომიცინი – bleomycin
BH3O3 ბორის მჟავა – acidum boricum
C19H25BN4O4 ბორტეზომიბი – bortezomib
C29H35O4N2 ბრილიანტის მწვანე – viride nitens
C11H10BrN5 ბრიმონიდინი – brimonidine
C12H21N3O5S3 ბრინზოლამიდი – brinzolamide
C14H10BrN3O ბრომაზეპამი – bromazepam
C32H40BrN5O5 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine
C14H20Br2N2 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride
C25H34O6 ბუდესონიდი – budesonide
C18H28N2O ბუპივაკაინი – bupivacaine
C21H31N5O2 ბუსპირონი – buspirone
C18H29NO3 ბუტამირატი – butamirate
გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated
C9H17NO2 გაბაპენტინი – gabapentin
C4H9NO2 გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
C9H13N5O4 განციკლოვირი – ganciclovir
C9H11F2N3O4 გემციტაბინი – gemcitabin
C21H43N5O7 გენტამიცინი – gentamicine
C23H28ClN3O5S გლიბენკლამიდი – glibenclamide
C15H21N3O3S გლიკლაზიდი – gliclazide
C6H12O6 გლიკოზა – glucose
C24H34N4O5S გლიმეპირიდი – glimepiride
C3H8O3 გლიცეროლი – glycerol
C2H5NO2 გლიცინი – glycine
C6H13NO5 გლუკოზამინი – glucosamine
C5H9NO4 გლუტამინის მჟავა – glutamic acid
C18H24N4O გრანიზეტრონი – granisetron
C10H14O4 გუაიფენეზინი – guaifenesin
C43H65N11O12S2 დემოქსიტოცინი – demoxytocinum
C22H30O დეს(ზ)ოგესტრელი – desogestrel
C19H19ClN2 დესლორატადინი – desloratadine
C22H29FO5 დექსამეთაზონი – dexamethasone
C16H14O3 დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen
C9H19NO4 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
C18H25NO დექსტრომეთორფანი – dextromethorphan
C16H13ClN2O დიაზეპამი – diazepam
C41H64O14 დიგოქსინი – digoxinum
C14H11Cl2NO2 დიკლოფენაკი – diclofenac
დიმეთიკონი – dimethicone
C2H6OS დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
C20H24N2 დიმეთინდენი – dimetindene
C24H28ClN5O3 დიმენჰიდრინატი – dimenhydrinate
C20H34O5 დინოპროსტი – dinoprost
C28H32O15 დიოსმინი – diosmin
C24H40N8O4 დიპირიდამოლი – dipyridamole
C10H20N2S4 დისულფირამი – disulfiram
C17H21NO დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride
C22H24ClN5O2 დომპერიდონი – domperidone
C24H29NO3 დონოპეზილი – donepezil
C10H16N2O4S3 დორზოლამიდი – dorzolamide
C23H25N5O5 დოქსაზოზინი – doxazosin
C17H22N2O დოქსილამინი – doxylamine
C22H24N2O8 დოქსიციკლინი – doxycycline
C27H29NO11 დოქსორუბიცინი – doxorubicin
C43H53NO14.3H2O დოცეტაქსელი – docetaxel
C24H31NO4 დროტავერინი – drotaverine