მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ბრუტო ფორმულები – ა ბ გ დ

.

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.

.

.

 


ა ბ გ დ

აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
C15H17NO2 აგომელატინიagomelatin
C9H13NO3 ადრენალინიepinephrine
8H10N4Na2O6S2 აზაპენტაცენიazapentacene
C22H24ClN3O აზელასტინიazelastine
C38H72N2O12 აზითრომიცინიazithromycin
C38H72N2O12 აზითრომიცინიazythromycin
C26H30BrNO4S2 აკლიდინის ბრომიდიaclidinium bromide
C22H24N2O2 აკრივასტინიacrivastine
C12H15N3O2S ალბენდაზოლიalbendazole
ალბუმინიAlbumin
C4H13NO7P2 ალენდრონის მჟავაalendronic acid
C5H4N4O ალოპურინოლიallopurinol
C17H13ClN4 ალპრაზოლამიalprazolam
AlO4P ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate
AlH3O3 ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide
C10H17N ამანტადინის სულფატიamantadine sulfas
ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
C16H24N10O4 ამინოფილინიaminophylline
C25H29I2NO3 ამიოდარონიamiodarone
C17H27N3O4S ამისულპრიდიamisulpride
C20H23N ამიტრიპტილინიamytriptiline
C20H25ClN2O5 ამლოდიპინიamlodipine
NH4Cl ამონიუმის ქლორიდიammonium chloride
C16H19N3O5S ამოქსიცილინიamoxicillin
C16H19N3O4S ამპიცილინიampicillin
C17H19N5 ანასტროზოლიanastrozole
C25H25N5O4 აპიქსაბანიapixaban
C284H432N84O79S7 აპროტინინიaprotinin
არბიდოლიarbidol
C13H20N2O3S არტიკაინიarticaine
ასკორბინის მჟავაascorbic acid
C14H22N2O3 ატენოლოლიatenolol
C33H35FN2O5 ატორვასტატინიatorvastatin
C16H13Cl2NO4 აცეკლოფენაკიaceclofenac
C19H15NO6 აცენოკუმაროლიacenocoumarol
C8H10AsNO5 აცეტარსოლიacetarsol
C11H14N2O4 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene
C9H8O4 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid
C5H9NO3S აცეტილცისტეინიacetylcysteine
C8H11N5O3 აციკლოვირიaciclovir
C6638H10160N1720O2108S44 ბევაციზუმაბიbevacizumab
C22H29ClO5 ბეკლომეტაზონიbeclometasone
C16H21Cl2N3O2 ბენდამუსტინიbendamustine
C21H38NCl ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride
C19H23N3O ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride
C14H12O2 ბენზილბენზოატიbenzylbenzoat
C16H18N2O4S ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin
C14H10O4 ბენზოილ პეროქსიდიbenzoyl peroxide
C9H11NO2 ბენზოკაინიbenzocaine
C19H23N4O6PS ბენფოთიამინიbenfotiamine
C22H29FO5 ბეტამეთაზონიbetamethasone
C18H29NO3 ბეტაქსოლოლიbetaxolol
C8H12N2 ბეტაჰისტინიbetahistine
C18H14F4N2O4S ბიკალუტამიდიbicalutamide
C21H26Cl2O2 ბიკლოთიმოლიbiclotymol
C28H37N3O3 ბილასტინიbilastine
C22H19NO4 ბისაკოდილიbisacodyl
C12H10BiK3O14 ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატიbismuthate tripotassium dicitrate
C18H31NO4 ბისოპროლოლიbisoprolol
C50H73N17O21S2 ბლეომიცინიbleomycin
BH3O3 ბორის მჟავაacidum boricum
C19H25BN4O4 ბორტეზომიბიbortezomib
C29H35O4N2 ბრილიანტის მწვანეviride nitens
C11H10BrN5 ბრიმონიდინიbrimonidine
C12H21N3O5S3 ბრინზოლამიდიbrinzolamide
C14H10BrN3O ბრომაზეპამიbromazepam
C32H40BrN5O5 ბრომოკრიპტინიbromocriptine
C14H20Br2N2 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride
C25H34O6 ბუდესონიდიbudesonide
C18H28N2O ბუპივაკაინიbupivacaine
C21H31N5O2 ბუსპირონიbuspirone
C18H29NO3 ბუტამირატიbutamirate
გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated
C9H17NO2 გაბაპენტინიgabapentin
C4H9NO2 გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
C9H13N5O4 განციკლოვირიganciclovir
C9H11F2N3O4 გემციტაბინიgemcitabin
C21H43N5O7 გენტამიცინიgentamicine
C23H28ClN3O5S გლიბენკლამიდიglibenclamide
C15H21N3O3S გლიკლაზიდიgliclazide
C6H12O6 გლიკოზა – glucose
C24H34N4O5S გლიმეპირიდიglimepiride
C3H8O3 გლიცეროლიglycerol
C2H5NO2 გლიცინიglycine
C6H13NO5 გლუკოზამინიglucosamine
C5H9NO4 გლუტამინის მჟავაglutamic acid
C18H24N4O გრანიზეტრონიgranisetron
C10H14O4 გუაიფენეზინიguaifenesin
C43H65N11O12S2 დემოქსიტოცინიdemoxytocinum
C22H30O დეს(ზ)ოგესტრელიdesogestrel
C19H19ClN2 დესლორატადინიdesloratadine
C22H29FO5 დექსამეთაზონიdexamethasone
C16H14O3 დექსკეტოპროფენიdexketoprofen
C9H19NO4 დექსპანთენოლიdexpanthenol
C18H25NO დექსტრომეთორფანიdextromethorphan
C16H13ClN2O დიაზეპამიdiazepam
C41H64O14 დიგოქსინიdigoxinum
C14H11Cl2NO2 დიკლოფენაკიdiclofenac
დიმეთიკონიdimethicone
C2H6OS დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide
C20H24N2 დიმეთინდენიdimetindene
C24H28ClN5O3 დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate
C20H34O5 დინოპროსტიdinoprost
C28H32O15 დიოსმინიdiosmin
C24H40N8O4 დიპირიდამოლიdipyridamole
C10H20N2S4 დისულფირამიdisulfiram
C17H21NO დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride
C22H24ClN5O2 დომპერიდონიdomperidone
C24H29NO3 დონოპეზილიdonepezil
C10H16N2O4S3 დორზოლამიდიdorzolamide
C23H25N5O5 დოქსაზოზინიdoxazosin
C17H22N2O დოქსილამინიdoxylamine
C22H24N2O8 დოქსიციკლინიdoxycycline
C27H29NO11 დოქსორუბიცინიdoxorubicin
C43H53NO14.3H2O დოცეტაქსელიdocetaxel
C24H31NO4 დროტავერინიdrotaverine
გააზიარე ...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter