აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები – ე ვ ზ თ ი კ

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


ე ვ ზ თ ი კ

აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები აქტიური ნივთიერებების დასახელებები
C32H39NO2 ებასტინი – ebastine
C24H21F2NO3 ეზეტიმიბი – ezetimib
C2H6O ეთანოლი – ethanol
C12H17NO5 ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate
C20H24O2 ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol
C20H24O2 ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol
C22H26N2O2S ელეტრიპტანი – eletriptan
C20H28N2O5 ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate
C27H29NO11 ეპირუბიცინი – epirubicin
C24H30O6 ეპლერენონი – eplerenone
C815H1317N233O241S5 ეპოეტინ ალფა – epoetin alpha
ეპოეტინ ბეტა – epoetin beta
C28H44O ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
C37H67NO13 ერითრომიცინი – erythromycin
C17H19N3O3S ესომეპრაზოლი – esomeprazole
C20H21FN2O·C2H2O4 ესციტალოპრამი – escitalopram
C10H17NO5S ეტამზილატი – etamsylate
C2224H3475N621O698S36 ეტანერცეპტი – etanercept
C17H17ClN2O ეტიფოქსინი – etifoxine
C17H21NO3 ეტოდოლაკი – etodolac
C29H32O13 ეტოპოზიდი – etoposide
C18H15ClN2O2S ეტორიკოქსიბი – etoricoxib
C18H18F3NO4 ეტოფენამატი – etofenamate
C20H24O2 ექსემესტანი – exemestan
C13H20N6O4 ვალაციკლოვირი – valaciclovir
C8H16O2 ვალპროის მჟავა – valproic acid
C24H29N5O3 ვალსარტანი – valsartan
C66H74Cl2N9O24 ვანკომიცინი – vancomycin
C23H18ClF2N3O3S ვემურაფენიბი – vemurafenib
C17H27NO2 ვენლაფაქსინი – venlafaxine
C27H38N2O4 ვერაპამილი – verapamil
C21H26N2O3 ვინკამინი – vincamine
C45H54N4O8 ვინორელბინი – vinorelbine
C22H26N2O2 ვინპოცეტინი – vinpocetine
C19H14Cl2N2O3S ვისმოდეგიბი – vismodegib
C16H14F3N5O ვორიკონაზოლი – voriconazole
C17H15N5O ზალეპლონი – zaleplon
C5H10N2O7P2 ზოლედრონის მჟავა – zoledronic acid
C19H21N3O ზოლპიდემის ტარტრატი – zolpidem tartrate
C17H17ClN6O3 ზოპიკლონი – zopiclone
C22H25ClN2OS ზუკლოპენთიქსოლი – zuclopenthixol
C12H17ClN4OS თიამინი – thiamine
C8H14O2S2 თიოკტის მჟავა – thioctic acid
C10H8N2O2S2Zn თუთიის პირითიონატი – zinc pyrithionate
ZnSO4 თუთიის სულფატი – zinc sulfate
C9H23NO7P2 იბანდრონის მჟავა – ibandronic acid
C13H18O2 იბუპროფენი – ibuprofen
C27H36N2O5 ივაბრადინი – ivabradin
C18H14Cl4N2O იზოკონაზოლი – Isoconazole
C6H9NO6 იზოსორბიდ მონონიტრატი – isosorbide mononitrate
C3H2ClF5O იზოფლურანი – isoflurane
C24H28N2O3 ინდაკატეროლი – indacaterol
C16H16ClN3O3S ინდაპამიდი – indapamide
C19H16ClNO4 ინდომეტაცინი – indometacin
C52H78N10O17 ინოზინ პრანობექსი -Inosine pranobex
C10H12N4O5 ინოზინი – inosine
C35H38Cl2N8O4 ინტრაკონაზოლი – itraconasole
C20H30BrNO3 იპრატროპიუმის ბრომიდი – Ipratropium bromide
C25H28N6O ირბეზარტანი – irbesartan
C33H38N4O6 ირინოტეკანი – irinotecan
C26H37N5O2 კაბერგოლინი – cabergoline
C27H40O3 კალციპოტრიოლი – calcipotriol
C159H232N46O45S3 კალციტონინი – calcitonin
C27H44O3 კალციტრიოლი – calcitriol
C12H22CaO14 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
C12H10CaO10S2 კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate
CaCO3 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
C20H21CaN7O7 კალციუმის ფოლინატი – calcium folinate
CaCl2 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
C18H36N4O11 კანამიცინი – kanamycin
C33H34N6O6 კანდესარტანის ცილექსეტილი – candesartan cilexetil
C18H27NO3 კაპსაიცინი – capsaicin
C9H15NO3S კაპტოპრილი – captopril
C15H12N2O კარბამაზეპინი – carbamazepine
კარბომერი – carbomer
C6H12N2O4Pt კარბოპლატინი – carboplatin
C24H26N2O4 კარვედილოლი – carvedilol
C13H16ClNO კეტამინი – ketamine
C26H28Cl2N4O4 კეტოკონაზოლი – ketoconazole
C16H14O3 კეტოპროფენი – ketoprofen
C15H13NO3 კეტოროლაკის ტრომეთამინი – ketorolac tromethamine
C19H19NOS კეტოტიფენი – ketotifen
C38H69NO13 კლარითრომიცინი – clarithromycin
C18H33ClN2O5S კლინდამიცინი – clindamycin
C22H28ClFO4 კლობეტაზოლი – clobetasol
C26H28ClNO კლომიფენის ციტრატი – clomiphene citrate
C15H10ClN3O3 კლონაზეპამი – clonazepam
C9H9Cl2N3 კლონიდინი – clonidine
C16H16ClNO2S კლოპიდოგრელი – clopidogrel
C22H17ClN2 კლოტრიმაზოლი – clotrimazole
C12H19ClN4O7P2S კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase
C8H10N4O2 კოფეინი – caffeine
C23H16O11 კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid