აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები – ლ მ ნ ო

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


ლ მ ნ ო

აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები აქტიური ნივთიერებების დასახელებები
C9H7Cl2N5 ლამოტრიჯინი- – lamotrigine
C16H14F3N3O2S ლანსოპრაზოლი – lansoprazole
C26H40O5 ლატანოპროსტი – latanoprost
C12H22O11 ლაქტულოზა  – lactulose
C26H33NO6 ლაციდიპინი – lacidipine
C11H12N2S ლევამიზოლი – levamisole
C8H14N2O2 ლევეტირაცეტამი – levetiracetam
C9H11NO4 ლევოდოპა – levodopa
C13H20N2O2 ლევოდროპროპიზინი – levodropropizine
C15H10I4NNaO4 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი – levothyroxine sodium
C7H15NO3 ლევოკარნიტინი – levocarnitine
C21H28O2 ლევონორგესტრელი – levonorgestrel
C18H20FN3O4 ლევოფლოქსაცინი – levofloxacin
C21H25ClN2O3 ლევოცეტირიზინი – levocetirizine
C17H11N5 ლეტროზოლი – letrozole
C59H84N16O12 ლეუპრორელინი – leuprorelin
C14H22N2O ლიდოკაინი – lidocaine
C21H31N3O5 ლიზინოპრილი – lisinopril
C16H20FN3O4 ლინეზოლიდი – linezolid
C22H23ClN6O ლოზარტანი – losartan
C29H33ClN2O2 ლოპერამიდი – loperamide
C15H10Cl2N2O2 ლორაზეპამი – lorazepam
C22H23ClN2O2 ლორატადინი – loratadine
C13H10ClN3O4S2 ლორნოქსიკამი – lornoxicam
C10H19O6PS2 მალათიონი – malathion
C25H35NO5 მებევერინი – mebeverine
C16H13N3O3 მებენდაზოლი – mebendazole
C8H14N4O2 მებიკარი – mebicar
C16H15ClN2 მედაზეპამი – medazepam
C22H32O3 მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი – medroxyprogesterone acetate
C8H11NO მეთილეთილპირიდინოლი – methylethylpiridinol
C20H25N3O2 მეთილერგომეტრინი – methylergometrine
C22H30O5 მეთილპრედნიზოლონი – methilprednisolon
C5H6N2O2 მეთილურაცილი – methyluracil
C20H22N8O5 მეთოტრექსატი – methotrexate
C13H16N2O2 მელატონინი – melatonin
C6H14N2O2 მელდონიუმი – meldonium
C14H13N3O4S2 მელოქსიკამი – meloxicam
C12H21N მემანტინი – memantine
C60H88N2O19 მეპარტრიცინი – mepartricin
C17H25N3O5S.3H2O მეროპენემი – meropenem
C13H18N2O6 მეტადოქსილი – metadoxine
C14H22ClN3O2 მეტოკლოპრამიდი – metoclopramide
C15H25NO3 მეტოპროლოლი – metoprolol
C6H9N3O3 მეტრონიდაზოლი – metronidazole
C4H11N5 მეტფორმინი – metformin
C18H13ClFN3 მიდაზოლამი – midazolam
C22H38O5 მიზოპროსტოლი – misoprostol
C56H71N9O23S მიკაფუნგინი – micafungin
C18H14Cl4N2O მიკონაზოლი – miconazole
C23H31NO7 მიკოფენოლატ მოფეტილი – micophenolate mofetil
C17H19N3 მირტაზაპინი – mirtazapine
C29H35NO2 მიფეპრისტონი – mifepriston
C9H14N4O4 მოლსიდომინი – molsidomine
C22H28Cl2O4 მომეტაზონი – mometasone
C35H36ClNO3S მონტელუკასტი – montelukast
C21H24FN3O4 მოქსიფლოქსაცინი – moxifloxacin
C9H12ClN5O მოქსონიდინი – moxonidine
ნადროპარინ კალციუმი – nadroparin calcium
C12H12N2O3 ნალიდიქსის მჟავა – nalidixic acid
C19H21NO4 ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი – naloxon hydrochloride
C18H26O2 ნანდროლონი – nandrolone
C33H47NO13 ნატამიცინი – natamycin
(C26H40N2O36S5)n ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium
C8H15NaO2 ნატრიუმის ვალპროატი – valproate sodium
C23H16O11 ნატრიუმის კრომოგლიკატი – sodium cromoglicate
C13H16N3O4SNa ნატრიუმის მეტამიზოლი – metamizole sodium
C14H14O3 ნატრიუმის ნაპროქსენი – naproxen sodium
C5FeN6Na2O ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი – sodium nitroprusside
C18H13NNa2O8S2 ნატრიუმის პიკოსულფატი – sodium picosulfate
C6H5Na3O7 ნატრიუმის ციტრატი – sodium citrate
C14H14N2 ნაფაზოლინი – naphazoline
C21H21N ნაფტიფინი – naftifine
C22H25F2NO4 ნებივოლოლი – nebivolol
C23H46N6O13 ნეომიცინი – neomycin
C17H19NO ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
C6H6N2O ნიკოტინამიდი – nicotinamide
C13H12N2O5S ნიმესულიდი – nimesulide
C21H26N2O7 ნიმოდიპინი – nimodipine
C9H14N4O3 ნიმორაზოლი – nimorazole
ნისტატინი – nystatine
C18H20N2O6 ნიტრენდიპინი – nitrendipine
C3H5N3O9 ნიტროგლიცერინი – nitroglycerin
C6H6N4O4 ნიტროფურალი – nitrofural
C9H6N2O3 ნიტროქსოლინი – nitroxoline
C17H18N2O6 ნიფედიპინი – nifedipine
C10H11N3O5S ნიფურატელი – nifuratel
C12H9N3O5 ნიფუროქსაზიდი – nifuroxazide
C24H36BrN3O3 ნიცერგოლინი – nicergoline
C33H60O10 ნონოქსინოლი – nonoxynol
C29H26O2 ნორეთისტერონი – norethisterone
C8H11NO3 ნორეპინეფრინი – norepinephrine
C16H18FN3O3 ნორფლოქსაცინი – norfloxacine
C16H28N2O4 ოზელტამივირი – oseltamivir
C17H20N4S ოლანზაპინი – olanzapine
C17H19N3O3S ომეპრაზოლი – omeprazole
C18H19N3O ონდანსეტრონი – ondansetron
C29H53NO5 ორლისტატი – orlistat
C7H10ClN3O3 ორნიდაზოლი – ornidazole
C29H43BrN2O4 ოტილონიუმის ბრომიდი – otilonium bromide
C18H20FN3O4 ოფლოქსაცინი – ofloxacin
C15H11ClN2O2 ოქსაზეპამი – oxazepam
C8H14N2O4Pt ოქსალიპლატინი – oxaliplatin
C19H19N3O5S ოქსაცილინი – oxacillin
C22H31NO3 ოქსიბუტინინი – oxybutynin
C16H24N2O ოქსიმეტაზოლინი – oxymetazoline
C43H66N12O12S2 ოქსიტოცინი – oxytocin
C49H66N10O10S2 ოქტრეოტიდი – octreotide