აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები – უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

აქტიური ნივთიერებების ბრუტო ფორმულები აქტიური ნივთიერებების დასახელებები
C59H90O4 უბიდეკარენონი – ubidecarenone
C20H29N5O3 ურაპიდილი – urapidil
უროფოლიტროპინი – urofollitropin
C24H40O4 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა – ursodeoxycholic acid
C8H15N7O2S3 ფამოტიდინი – famotidine
C14H19N5O4 ფამციკლოვირი – famciclovir
C16H16N2O3S ფებუქსოსტატი – febuxostat
C15H10BrClN2O ფენაზეპამი – fenazepam
C11H12N2O ფენაზონი – phenazone
C10H14ClNO2 ფენიბუტი – phenibut
C19H20N2O2 ფენილბუტაზონი – phenylbutazone
C9H13NO2 ფენილეფრინი – phenylephrine
C12H12N2O3 ფენობარბიტალი – phenobarbital
C17H21NO4 ფენოტეროლი – fenoterol
C20H21ClO4 ფენოფიბრატი – fenofibrate
C15H20N2O2 ფენსპირიდი – fenspiride
C15H20N2O2 ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum
C24H20Cl2N2OS ფენტიკონაზოლი – fenticonazole
C32H39NO4 ფექსოფენადინი – fexofenadine
ფილგრასტიმი – filgrastim
C23H36N2O2 ფინასტერიდი – finasteride
C31H46O2 ფიტომენადიონი – Phytomenadione
C10H12FN5O4 ფლუდარაბინი – fludarabine
C21H29FO5 ფლუდროკორტიზონი – fludrocortisone
C13H12F2N6O ფლუკონაზოლი – fluconazole
C4H3FN2O2 ფლუოროურაცილი – fluorouracil
C17H18F3NO ფლუოქსეტინი – fluoxetine
C24H30F2O6 ფლუოცინოლონის აცეტონიდი – fluocinolone acetonide
C23H25F3N2OS ფლუპენტიქსოლი – flupentixol
C15H13FO2 ფლურბიპროფენი – flurbiprofen
C11H11F3N2O3 ფლუტამიდი- flutamid
C22H27F3O4S ფლუტიკაზონ პროპიონატი – fluticasone propionate
C19H19N7O6 ფოლის მჟავა – folic acid
C19H24N2O4 ფორმოტეროლი – formoterol
C4H10N3O5P ფოსფოკრეატინი – phosphocreatine
C3H7O4P ფოსფომიცინი – fosfomycine
C23H46N6O13 ფრამიცეტინი – framycetin
C10H15NO ფსევდოეფედრინი – pseudoephedrine
C31H48O6 ფუზიდის მჟავა – fusidic acid
C10H8N4O5 ფურაგინუმი – furaginum
C10H8N4O5 ფურაზიდინი – furazidine
C12H11ClN2O5S ფუროსემიდი – furosemide
C10H16O ქაფური – camphorae
C21H25N3O2S ქვეტიაპინი – quetiapine
C25H30N2O5 ქვინაპრილი – quinapril
C20H23NO ქვიფენადინი – quifenadine
ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
C11H12Cl2N2O5 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol
C16H14ClN3O ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
C16H20ClN3 ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride
C18H26ClN3 ქლოროქინი – chloroquine
C18H18ClNS ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene
C14H11ClN2O4S ქლორტალიდონი – chlortalidone
C22H30Cl2N10 ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine
C27H44O ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
C8H20NO6P ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate
C8H20NO6P ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate
C12H19O4N ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate
[C14H21NO14S]n ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate
C16H24N2 ქსილომეტაზოლინი – xylometazoline
C17H14F3N3O2S ცელეკოქსიბი – celecoxib
C21H25ClN2O3 ცეტირიზინი – cetirizine
C14H14N8O4S3 ცეფაზოლინი -cefazolin
C15H14ClN3O4S ცეფაკლორი – cefaclor
C16H17N3O4S ცეფალექსინი – cefalexin
C19H24N6O5S2 ცეფეპიმი – cefepime
C16H15N5O7S2 ცეფიქსიმი – cefixime
C25H27N9O8S2 ცეფოპერაზონი – cefoperazone
C16H17N5O7S2 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime
C15H17N5O6S2 ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime
C22H22N6O7S2 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
C15H14N4O6S2 ცეფტიბუტენი – Ceftibuten
C18H18N8O7S3 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
C16H16N4O8S ცეფუროქსიმი – cefuroxime
C63H88CoN14O14P ციანკობალამინი – cyanocobalamin
C17H25NO3 ციკლოპენტოლატი – cyclopentolate
C12H17NO2 ციკლოპიროქსოლამინი – ciclopiroxolamine
C62H111N11O12 ციკლოსპორინი – ciclosporin
C26H28N2 ცინარიზინი – cinnarizine
C17H18FN3O3 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
Cl2H6N2Pt ცისპლატინი – cisplatin
C20H21FN2O·HBr ციტალოპრამი – citalopram
C9H13N3O5 ციტარაბინი – cytarabine
C11H14N2O ციტიზინი – cytisine
C14H27N4O11P2 ციტიკოლინი – citicoline
C10H17N3O7 ციტრულინის მალატი – citrulline malate
C42H69NO15 ჯოზამიცინი – josamycin
C21H23ClFNO2 ჰალოპერიდოლი – haloperidoli
ჰეპარინი – heparin
C21H45N3 ჰექსეტიდინი – hexetidine
C22H32N2O6 ჰექსოპრენალინი – hexoprenalin
H2O2 ჰიდროგენპეროქსიდი – hydrogen peroxide
C21H30O5 ჰიდროკორტიზონი – hydrocortisone
C7H8ClN3O4S2 ჰიდროქლოროთიაზიდი – hydrochlorothiazide
C21H27ClN2O2 ჰიდროქსიზინი HCL – Hydroxyzine HCL
C18H26ClN3O ჰიდროქსიქლოროქინი – Hydroxychloroquine
C10H8O3 ჰიმეკრომონი – himecromone
C21H30BrNO4 ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი – hyoscine butylbromide