პრეპარატების გაცემის წესი. რეცეპტით თუ ურეცეპტოდ

რეკლასიფიკაცის შედეგად მეორედან მესამე ჯგუფში გადასული ფარმაცევტული პროდუქტები (ცვლილება განხორციელდა 15.09.2014 .)

რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების ჩამონათვალი (I და II ჯგუფი

I ჯგუფი Excel

I ჯგუფი word

I ჯგუფი pdf


II ჯგუფი Excel

II ჯგუფი word

II ჯგუფი pdf 


რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების ჩამონათვალი (III ჯგუფი) 

III ჯგუფი Excel (ურეცეპტოდ გასაცემი)

III ჯგუფი word (ურეცეპტოდ გასაცემი)

III ჯგუფი pdf (ურეცეპტოდ გასაცემი)

.

გადაუდებელი დახმარების ჩანთა