პრეპარატების ჩვენებები – ა

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ა. ტ.10
 2. აბაქტალი
 3. აბილიფაი
 4. აბიტაქსელი
 5. აბუსალათინის ზეთი
 6. აგაპურინ რეტარდი
 7. აგაპურინ რეტარდი
 8. აგენერაზა
 9. აგნუსკასტ პლიუსი
 10. აგრეგალი
 11. აგულანი
 12. ადალატი R SL
 13. ადანტი
 14. ადელფანი-ეზიდრექსი R
 15. ადენო-რიცი
 16. ადენოფორტი ინექცია
 17. ადვაგრაფი
 18. ადვანტანი
 19. ადვილი
 20. ადიპინი
 21. ადიპრილი
 22. ადრენალინი
 23. ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი (ნატუროპათი)
 24. აევიტი
 25. აერინი
 26. აეროლეტი
 27. ავამისი
 28. ავანდამეტი
 29. ავანდია
 30. ავასტინი
 31. ავეზოლი
 32. ავეკორი
 33. აველოქსი
 34. ავექსონი-ავერსი
 35. ავიტინი
 36. ავომინი
 37. ავონექსი
 38. ავურინი
 39. აზალეპტინი
 40. აზალი
 41. აზაპენტოლი
 42. აზარანი
 43. აზარგა თვალის წვ.
 44. აზარექსი
 45. აზენკური
 46. აზი-250, აზი-500
 47. აზითრომიცინი
 48. აზიკარი
 49. აზიმაკი
 50. აზიმაკი
 51. აზიმაკი
 52. აზინფექსინი
 53. აზიტრომიცინი
 54. აზოპტი
 55. აზოქსინი
 56. ათეროლიპი
 57. ათერომოდი
 58. ათეროქსი
 59. აიკროლი
 60. აიმაფიქსი
 61. აისოლი
 62. აკასტუსი
 63. აკატინოლ მემანტინი
 64. აკატინოლ მემანტინი
 65. აკლასტა
 66. აკრეტანი-სანოველი
 67. აკუზიდი
 68. აკუპანი
 69. აკუპრო
 70. ალაი
 71. ალანტოინი
 72. ალაქტინი
 73. ალბეზი
 74. ალბიკანსან D4 (ნატუროპათი)
 75. ალბუმინი
 76. ალბუმინი
 77. ალგესტინი
 78. ალგოფლექს ბეიბი
 79. ალგოფლექს ფორტე
 80. ალდესი
 81. ალერ ნეო
 82. ალერგინი
 83. ალერგოდილი
 84. ალერგოკრომი
 85. ალერგოკრომი
 86. ალერგოსანი
 87. ალეროლი
 88. ალერპრივი
 89. ალერტეკი
 90. ალერფასტი
 91. ალექსანი
 92. ალვიტილი
 93. ალზეპილი
 94. ალზოლი
 95. ალთე 5%
 96. ალთეს სიროფი
 97. ალილესტრენოლი
 98. ალინატი (გრანული)
 99. ალკა-ზელტცერი
 100. ალკაინი
 101. ალკალა “ტე” (ნატუროპათი)
 102. ალკონოლი
 103. ალლევა
 104. ალმაგელი A
 105. ალმაგელი ნეო
 106. ალმიბა
 107. ალოეს ექსტრაქტი საინექციო
 108. ალოეს ექსტრაქტი
 109. ალოეს სიროფი მოცვით
 110. ალოეს წვენი
 111. ალომიდი
 112. ალოპურინოლი
 113. ალორა
 114. ალფა-პროტექტი
 115. ალფენი
 116. ალფენ-სანოველი
 117. ალფლუტოპი
 118. ალფლუტოპი-გელი
 119. ალფუზოსინი
 120. ამარილი
 121. ამბენე
 122. ამბრობენე
 123. ამბროსანი
 124. ამბროსანი
 125. ამბროქსი-დენკი 60
 126. ამბროქსოლი
 127. ამეტაზონი მალამო
 128. ამვასტანი
 129. ამიაკის ხსნარი 10%
 130. ამიბაკი
 131. ამინოვენი
 132. ამინოკაპრონის მჟავა
 133. ამინოსოლ-ნეო
 134. ამინოსტერილი
 135. ამინოფილინი
 136. ამიოდარონი
 137. ამიოკორდინი
 138. ამლესა
 139. ამლიპინი
 140. ამლო-დენკი 10
 141. ამლოდიგამა
 142. ამლოდიპინი ჰუმანითი
 143. ამლოდიპინი ჰუმანითი
 144. ამლოვალტანი
 145. ამლოზი
 146. ამლოკარდი-სანოველი
 147. ამლონორი
 148. ამლოსანდი
 149. ამოქსი–დენკ 1000
 150. ამოქსიკლავი
 151. ამოქსიცილინი
 152. ამპიბაქტი
 153. ამპიოქსი
 154. ამპისულცილინი
 155. ამპიცილინი (კაფსულა, სუსპენზია, საინექციო) –
 156. ამპრილანი
 157. ამრა
 158. ამრადიპინი
 159. ამროცისი ჰუმანითი
 160. ამფოტერიცინი
 161. ანავენოლი
 162. ანალგოსი
 163. ანალერგინი
 164. ანაპენ® 300
 165. ანაპრილინი
 166. ანასპანი
 167. ანასტროზოლი დენკი
 168. ანაურანი
 169. ანბერი
 170. ანგინოვაგი
 171. ანგინოლი
 172. ანგინორმი-წითელი A
 173. ანგინ-ჰეელ სდ
 174. ანგიოზილი რეტარდი
 175. ანგიოფლუქსი
 176. ანდანტე
 177. ანდრაქსანი
 178. ანდროდოზი
 179. ანდროკური
 180. ანის-პირიტი ველედა
 181. ანოდინ-დუალი
 182. ანტაქსონი
 183. ანტელეფსინი
 184. ანტი-ანგინი
 185. ანტიგრიპინი ბავშვებისათვის
 186. ანტიკოლი
 187. ანტილიპიდი-USA
 188. ანტი-რეფლუქსი
 189. ანტირინოლი
 190. ანტისოლი
 191. ანტიფლუ
 192. ანტროლინი
 193. ანუზოლი
 194. ანუკური
 195. აპდილ-H
 196. აპდილ–ტოტალი
 197. აპდროპსი
 198. აპერიზან გელი
 199. აპიდრა
 200. აპიკორი
 201. აპილაკი
 202. აპისპლექსი (ნატუროპათი)
 203. აპო რეგ (ნატუროპათი)
 204. აპრაზოლი
 205. აპრიდი
 206. აპროველი
 207. არბიბათი®
 208. არგენტუმი D 30/ ექინაცეა D 6 აა ველედა
 209. არგილ-კარბონი
 210. არგიმაკ პლიუსი
 211. არდეისედონი
 212. არდუანი
 213. ართრა
 214. ართროკელან ა D6 (ნატუროპათი)
 215. ართროკელან ა D6 (ნატუროპათი)
 216. ართროკელან უ D6 (ნატუროპათი)
 217. ართროკოლი
 218. ართროსტოპ კრემი
 219. არიმიდექსი
 220. არიპეგისი
 221. არისეპტი
 222. არისტა
 223. არკოქსია
 224. არნიპლექსი (ნატუროპათი)
 225. არომაზინი
 226. არომა-ნეო
 227. არსოჯილი
 228. არტიზი კრემი
 229. არტიზი ტაბლეტი
 230. არტიკოლაზიონი
 231. არტიკოლაზიონი
 232. არტოქსანი
 233. არყის ხის კვირტები
 234. არჯელონი
 235. ასაფენი
 236. ასერტინი
 237. ასიბროქსი
 238. ასილონი
 239. ასისტანი
 240. ასისტი
 241. ასკილის ნაყოფი
 242. ასკორბინის მჟავა
 243. ასკოფენი P
 244. ასომექსი
 245. ასპანი
 246. ასპირინი 100
 247. ასპირინი C
 248. ასპირინი კარდიო
 249. ასტერა
 250. ასფამპისიდი
 251. ასფორმინი
 252. ატარალგინი
 253. ატარაქსი
 254. ატაროლი
 255. ატებლოკორი
 256. ატენოლოლი
 257. ატენორიკი
 258. ატორისი
 259. ატრამი
 260. ატრიკანი 250
 261. ატროვენტი N
 262. ატროვენტი
 263. ატუსანი
 264. ატფ
 265. აუგმენტინი
 266. აუკლავი-ჰუმანითი
 267. აურობინი
 268. აუფბაუკალკი 1 (აღმშენებლობითი კალციუმი) ველედა
 269. აქვა მარისი
 270. აქვადეტრიმ პლუსი
 271. აქვალორი
 272. აქვანორმი
 273. აქტემრა
 274. აქტივამენტი
 275. აქტიკანდი 30
 276. აქტინაკი
 277. აქტიფერინი
 278. აქტოვეგინი
 279. აქტოსი
 280. აქტრაპიდი
 281. აცეტილსალიცილის მჟავა
 282. აციდუმ ტარტარიკუმი (ნატუროპათი)
 283. აციკლოვირი
 284. აციკლოსტადი
 285. აციკლოსტადი
 286. აციპრექსი
 287. აცც

.