პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ა

.

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

 


A ვიტამინის დეფიციტი

E50

რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate

აბორტი მოსალოდნელი

O20.0 ფენოტეროლი – fenoterol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტერბუტანილი  – terbutaline; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
აბორტი სამედიცინო O04 დინოპროსტი – dinoprost; მიფეპრისტონი  – mifepriston; მიზოპროსტოლი  – misoprostol
აბორტი სამედიცინო წარუმატებელი, გართულებული გახანგრძლივებული ან მასიური სისხლდენით O07.1 ოქსიტოცინი  – oxytocin
აბორტი ჩვეული N96 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
აბსორბციის დარღვევა ნაწლავებში K90

ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; რიბოფლავინი  – riboflavin

აბსორბციის დარღვევა, გამოწვეული აუტანლობით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში K90.4 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
აბსტინენტური მდგომარეობა F10.3 ბუსპირონი – buspirone; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; პროპრანოლოლი  – propranolol; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine; მელდონიუმი  – meldonium; ონდანსეტრონი  – ondansetron; მეტადოქსილი  – metadoxine; ალპრაზოლამი – alprazolam
აბსტინენტური მდგომარეობა დელირიუმით F10.4 დიაზეპამი – diazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; პირაცეტამი  – piracetam; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
აბსცესი და გრანულომა ინტრაკრანიული და ინტრასპინური G06 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
აბსცესი თირკმლის და პერინეფრული უჯრედისის N15.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
აბსცესი მყესის ბუდის M65.0 ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ცეფეპიმი – cefepime
აბსცესი ნაწლავის K63.0 კლინდამიცინი – clindamycin
აბსცესი სინოვიალური აბგის M71.0 ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ერითრომიცინი – erythromycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ცეფეპიმი – cefepime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
აბსცესი ფილტვების და შუასაყრის J85 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; კლინდამიცინი – clindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
აბსცესი ფილტვის,  პნევმონიის გარეშე J85.2 პიპერაცილინი  – piperacillin
აბსცესი ღვიძლის K75.0 კლინდამიცინი – clindamycin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
აბსცესი ღვიძლის, ამებური A06.4 ქლოროქინი – chloroquine; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole
აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული კანის L02 ალოე – aloe; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ნიტროფურალი  – nitrofural
აგორაფობია F40.0 ალპრაზოლამი – alprazolam; ბუსპირონი – buspirone; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ციტალოპრამი – citalopram; დიაზეპამი – diazepam; ესციტალოპრამი – escitalopram; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ლორაზეპამი  – lorazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol
აგრანულოციტოზი D70 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; მეთილურაცილი  – methyluracil
აგრესიულობა ფიზიკური R45.6 პროპრანოლოლი  – propranolol; რისპერიდონი  – risperidone
ადრენოგენიტალიური დარღვევა, დაუზუსტებელი E25.9 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ადრენოგენიტალური დარღვევები E25 ტესტოსტერონი  – testosteron; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone
ადრენოკორტიკული უკმარისობა პირველადი E27.1 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone
ადრენოკორტიკული უკმარისობა სხვა და დაუზუსტებელი E27.4 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone
ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნი ბრონქებისა და ფილტვების C34 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ბლეომიცინი – bleomycin; კარბოპლატინი – carboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დოცეტაქსელი – docetaxel; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; გემციტაბინი  – gemcitabin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel; ვინორელბინი  – vinorelbine
ავთვისებიანი სიმსივნე  სწორი ნაწლავის C20 ბევაციზუმაბი – bevacizumab; კალციუმის ფოლინატი – calcium folinate; ცისპლატინი – cisplatin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; ოქსალიპლატინი  – oxaliplatin; ირინოტეკანი  – irinotecan
ავთვისებიანი სიმსივნე (ოსტეოსარკომა) ძვლისა და სასახსრე ხრტილის სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C41 ცისპლატინი – cisplatin; კალციტონინი – calcitonin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე , სხვა ტიპის , შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების C49 ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; კარბოპლატინი – carboplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე ბადურის C69.2 დოქსორუბიცინი – doxorubicin
ავთვისებიანი სიმსივნე ბადურის C69.2 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე დანამატი წიაღების C31 ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C80 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ავთვისებიანი სიმსივნე ენდომეტრიუმის C54.1 დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ტამოქსიფენის ციტრატი  – tamoxifen citrate
ავთვისებიანი სიმსივნე ვულვის C51 ბლეომიცინი – bleomycin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil
ავთვისებიანი სიმსივნე თავის ტვინის C71 ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე თავის ტვინის გარსების C70.0 ბლეომიცინი – bleomycin
ავთვისებიანი სიმსივნე თავის, სახის და კისრის C76.0 ბლეომიცინი – bleomycin; კარბოპლატინი – carboplatin; დოცეტაქსელი – docetaxel; ეპირუბიცინი – epirubicin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ავთვისებიანი სიმსივნე თიმუსის C37 დოქსორუბიცინი – doxorubicin
ავთვისებიანი სიმსივნე თირკმელზედა ჯირკვლის C74 ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil
ავთვისებიანი სიმსივნე თირკმლის , თირკმლის მენჯის გარდა C64 ბლეომიცინი – bleomycin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate
ავთვისებიანი სიმსივნე თირკმლის მენჯის C65 ცისპლატინი – cisplatin; გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე კიდურების დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის  ძვლების და სასახსრე ხრტილის C40.9 დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin
ავთვისებიანი სიმსივნე კიდურების ძვლისა და სასახსრე ხრტილის C40 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე კოლინჯის C18 ბევაციზუმაბი – bevacizumab; კალციუმის ფოლინატი – calcium folinate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; ოქსალიპლატინი  – oxaliplatin; ირინოტეკანი  – irinotecan
ავთვისებიანი სიმსივნე ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების დაუზუსტებელი C96.9 ფებუქსოსტატი – febuxostat; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი მსხვილი ნაწლავის და სწორი ნაწლავის C78.5 ირინოტეკანი  – irinotecan
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი ფილტვის C78.0 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი ძვლის და ძვლის ტვინის C79.5 ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი, თირკმლის და თირკმლის მენჯის C79.0 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი, საკვერცხის C79.6 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი, სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების C78 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი, სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C79.8 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე მეორადი, შარდის ბუშტის და საშარდე სისტემის სხვა დაუზუსტებელი მიდამოების C79.1 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე პანკრეასის C25 დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; გემციტაბინი  – gemcitabin; ოქტრეოტიდი  – octreotide
ავთვისებიანი სიმსივნე პლაცენტის C58 ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე სათესლე ჯირკვლების C62 ბლეომიცინი – bleomycin; კარბოპლატინი – carboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე საკვერცხის C56 ბლეომიცინი – bleomycin; კარბოპლატინი – carboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; დოცეტაქსელი – docetaxel; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; გემციტაბინი  – gemcitabin; ოქსალიპლატინი  – oxaliplatin; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ავთვისებიანი სიმსივნე სარძევე ჯირკვლის C50 ანასტროზოლი – anastrozole; კარბოპლატინი – carboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; დოცეტაქსელი – docetaxel; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol; ექსემესტანი – exemestan; ნანდროლონი  – nandrolone; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; გემციტაბინი  – gemcitabin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; ტამოქსიფენის ციტრატი  – tamoxifen citrate; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel; ვინორელბინი  – vinorelbine; ლეტროზოლი  – letrozole; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ავთვისებიანი სიმსივნე სასუნთქი სისტემის და გულმკერდის ღრუს ორგანოების, სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C39 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე სასქესო ასოს C60 ბლეომიცინი – bleomycin; ცისპლატინი – cisplatin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil
ავთვისებიანი სიმსივნე საშვილოსნოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C55 ტეგაფური  – tegafurum
ავთვისებიანი სიმსივნე საშვილოსნოს ტანის C54 ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; კარბოპლატინი – carboplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე საშვილოსნოს ყელის C53 ბლეომიცინი – bleomycin; კარბოპლატინი – carboplatin; ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; გემციტაბინი  – gemcitabin; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ავთვისებიანი სიმსივნე საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი მეორადი C78.8 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე საჭმლის მომნელებელი ორგანოების, სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის C26 ცისპლატინი – cisplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ოქტრეოტიდი  – octreotide
ავთვისებიანი სიმსივნე ფარისებრი ჯირკვლის C73 დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ავთვისებიანი სიმსივნე ქალის სასქესო ორგანოების , დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით C57.9 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე შარდის ბუშტის C67 კარბოპლატინი – carboplatin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; გემციტაბინი  – gemcitabin; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel; ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე შარდსადენის C68.0 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე შარდსაწვეთის C66 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნე ძვლის და სასახსრე ხრტილის, დაუზუსტებელი C41.9 იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid
ავთვისებიანი სიმსივნე წვრილი ნაწლავის C17 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე წინამდებარე ჯირკვლის C61 ცისპლატინი – cisplatin; დოცეტაქსელი – docetaxel; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol; ფლუტამიდი  – flutamid; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel; ვინორელბინი  – vinorelbine; ლეუპრორელინი  – leuprorelin; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid; ბიკალუტამიდი – bicalutamide
ავთვისებიანი სიმსივნე ხორხის C32 ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნე ჰიპოფიზის C75.1 ოქტრეოტიდი  – octreotide
ავთვისებიანი სიმსივნე, კუჭის C16 ცისპლატინი – cisplatin; დოცეტაქსელი – docetaxel; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ავთვისებიანი სიმსივნე, ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მათი მონათესავე ქსოვილების სხვა და დაუზუსტებელი C96 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ავთვისებიანი სიმსივნე, ნუშურის C09 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე, პირ-ხახის C10 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნე, რექტოსიგმოიდური შეერთების C19 ეპირუბიცინი – epirubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; ოქსალიპლატინი  – oxaliplatin; ბევაციზუმაბი – bevacizumab; კალციუმის ფოლინატი – calcium folinate
ავთვისებიანი სიმსივნე, საყლაპავი მილის C15 ბლეომიცინი – bleomycin; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ავთვისებიანი სიმსივნე, ცხვირ-ხახის C11 ცისპლატინი – cisplatin
ავთვისებიანი სიმსივნეები კანის სხვა C44 ბლეომიცინი – bleomycin; ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტეგაფური  – tegafurum; ვისმოდეგიბი  – vismodegib
ავთვისებიანი სიმსივნეები ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების C81-C96 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები მეზოთელური და რბილი ქსოვილების C45-C49 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები ნაღველგამომტანი გზების  სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების C24 გემციტაბინი  – gemcitabin
ავთვისებიანი სიმსივნეები სასუნთქი სისტემის და გულმკერდის ღრუს ორგანოების C30-C39 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები საჭმლის მომნელებელი ორგანოების C15-C26 ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები ტუჩის, პირის ღრუსა და ხახის C00-C14 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები ცხვირის ღრუს და შუა ყურის C30 ცისპლატინი – cisplatin; მეთოტრექსატი  – methotrexate
ავთვისებიანი სიმსივნეები, განვითარებული ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით [აივ] გამოწვეული დაავადების შედეგად B21 დოქსორუბიცინი – doxorubicin
ავთვისებიანი სიმსივნეები, ქალის სასქესო ორგანოების C51-C58 მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate
ათეროსკლეროზი I70 ბენფოთიამინი – benfotiamine; კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ვინკამინი  – vincamine; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; სიმვასტატინი  – simvastatin
ათეროსკლეროზი ცერებრული I67.2 ბეტაჰისტინი – betahistine; ცინარიზინი – cinnarizine; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
ათეროსკლეროზი, კიდურების არტერიების I70.2 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; პირიბედილი  – piribedil; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine
აივ-ით გამოწვეული დაავადება, კანდიდოზის გამოვლენით B20.4 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
აივ-ით გამოწვეული დაავადება, კაპოშის სარკომის გამოვლინებით B21.0 ბლეომიცინი – bleomycin
აივ-ით გამოწვეული დაავადება, სხვა მიკოზების გამოვლენით B20.5 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
აკვიატებული აზრები ან ფიქრები F42.0 ფენიბუტი  – phenibut
აკნე L70 ბენზოილ პეროქსიდი – benzoyl peroxide
აკნე L70 კლინდამიცინი – clindamycin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; ჯოზამიცინი  – josamycin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
აკნე ჩვეულებრივი L70.0 გენტამიცინი  – gentamicine; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
აკნე, დაუზუსტებელი L70.9 დოქსიციკლინი – doxycycline
აკრომეგალია და ჰიპოფიზური გიგანტიზმი E22.0 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ოქტრეოტიდი  – octreotide
ალბუმინის ნორმის ცვლილებები R77.0 ლიზინოპრილი  – lisinopril
ალგონეიროდისტროფია M89.0 კალციტონინი – calcitonin; ინდომეტაცინი  – indometacin
ალერგია, დაუზუსტებელი T78.4 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; დიმეთინდენი – dimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დოქსილამინი – doxylamine; ებასტინი – ebastine; ლორატადინი  – loratadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
ალვეოლიტი ყბების K10.3 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ალკალოზი E87.3 ამონიუმის ქლორიდი – ammonium chloride
ალკოჰოლის დამღუპველი მოხმარება, F10.1 მეტადოქსილი  – metadoxine
ალკოჰოლის ტოქსიკური მოქმედება T51 პირაცეტამი  – piracetam; ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride; მეტადოქსილი  – metadoxine
ალკოჰოლური დამოკიდებულების სინდრომი F10.2 მეტადოქსილი  – metadoxine; ალპრაზოლამი – alprazolam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; დიაზეპამი – diazepam; დისულფირამი – disulfiram; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; თიამინი  – thiamine; ინოზინი  – inosine; მედაზეპამი  – medazepam; მებიკარი  – mebicar; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; პირაცეტამი  – piracetam; გლიცინი  – glycine
ალოპეცია ბუდობრივი L63 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ალოპეცია ბუდობრივი  (ზონარისმაგვარი ფორმა) L63.2 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ალცჰეიმერის დაავადება G30 დონოპეზილი – donepezil; პირაცეტამი  – piracetam
ამებიაზი A06 სეკნიდაზოლი  – secnidazole
ამებიაზი, დაუზუსტებელი A06.9 ქლოროქინი – chloroquine; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole
ამებური ინფექცია, სხვა ლოკალიზაციის A06.8 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ამენორეა, დაუზუსტებელი N91.2 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ამიოტროფია ნევრალგიური G54.5 იბუპროფენი  – ibuprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin
ანალგეზიური, სიცხის დამწევი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y45 ესომეპრაზოლი – esomeprazole; ფამოტიდინი – famotidine; მიზოპროსტოლი  – misoprostol; ომეპრაზოლი  – omeprazole
ანაფილაქსიური შოკი, გამოწვეული პათოლოგიური რეაქციით საკვებზე T78.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი T78.2 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ადრენალინი – epinephrine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ანგიონევროზული შეშუპება T78.3 აპროტინინი – aprotinin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენი – dimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ანგიოპათია პერიფერიული,  იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში I79.2 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; სულოდექსიდი  – sulodexide; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ტოლპერიზონი  – tolperisone; კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate
ანემია აპლაზიური კონსტიტუციური D61.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ანემია აპლაზიური,  დაუზუსტებული D61.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ანემია ვიტამინ B12-დეფიციტური D51 ციანკობალამინი – cyanocobalamin
ანემია რკინადეფიციტური  რომელიც არის სისხლის დაკარგვის მეორადი შედეგი D50.0 რკინის ფუმარატი  – ferrous fumarate
ანემია რკინადეფიციტური,  დაუზუსტებელი D50.9 რკინის ფუმარატი  – ferrous fumarate
ანემია სიმსივნეების დროს (C00 -D48+) D63.0 ეპოეტინ ალფა – epoetin alpha; ეპოეტინ ბეტა – epoetin beta
ანემია სხვა ქრონიკული დაავადებების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში D63.8 ეპოეტინ ალფა – epoetin alpha; ეპოეტინ ბეტა – epoetin beta; ნანდროლონი  – nandrolone
ანემია ფოლიუმდეფიციტური D52 კალციუმის ფოლინატი – calcium folinate; ფოლის მჟავა  – folic acid
ანემია ჰემოლიზური მედიკამენტოზური აუტოიმუნური D59.0 ფოლის მჟავა  – folic acid
ანემია, დაუზუსტებელი D64.9 ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; მეთილურაცილი  – methyluracil
ანემიები აპლაზიური სხვა D61 ციანკობალამინი – cyanocobalamin; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
ანემიები სიდერობლასტური სხვა D64.3 პირიდოქსინი  – pyridoxine
ანემიები ჰემოლიზური D55-D59 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ანემიები, სხვა აუტოიმუნური ჰემოლიტიკური D59.1 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ანესთეზიოლოგია და პრემედიკაცია Z100.0 არტიკაინი – articaine; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; პიპეკურონიუმის ბრომიდი  – pipecuronium bromide; ფენილეფრინი  – phenylephrine
ანთებითი ავადმყოფობები წინამდებარე ჯირკვლის , დაუზუსტებელი N41.9 ცეფალექსინი – cefalexin; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ანთებითი დაავადება საშვილოსნოს , დაუზუსტებელი N71.9 კლინდამიცინი – clindamycin
ანთებითი დაავადება საშვილოსნოს , საშვილოსნოს ყელის გარდა N71 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; დიკლოფენაკი – diclofenac; დოქსიციკლინი – doxycycline; გენტამიცინი  – gentamicine; მეროპენემი  – meropenem; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ცეფოპერაზონი – cefoperazone
ანთებითი დაავადება საშვილოსნოს ყელის N72 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azythromycin; პოლიკრეზულენი  – policresulen; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; აზითრომიცინი – azithromycin
ანთებითი დაავადება ქალის მენჯის ღრუს , დაუზუსტებელი N73.9 აზითრომიცინი – azithromycin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფეპიმი – cefepime; იბუპროფენი  – ibuprofen; მეროპენემი  – meropenem; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine
ანთებითი დაავადებები მამაკაცის სასქესო ორგანოების , რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N49 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; აზითრომიცინი – azithromycin; ცეფაზოლინი -cefazolin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline
ანთებითი დაავადებები სარძევე ჯირკვლის N61 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
ანთებითი დაავადებები საშოსა და ვულვის, სხვა N76 ცეფალექსინი – cefalexin; ბორის მჟავა – acidum boricum; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ციკლოპიროქსოლამინი – ciclopiroxolamine; დიკლოფენაკი – diclofenac; პოლიკრეზულენი  – policresulen; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; მიკონაზოლი  – miconazole; იზოკონაზოლი  – Isoconazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ანთებითი დაავადებები საშოსა და ვულვის, სხვა დაზუსტებული N76.8 ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole
ანთებითი დაავადებები ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების N70-N77 ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime
ანთებითი დაავადებები ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების სიფილისით გამოწვეული (A51.4+, A52.7+) N74.2 ჯოზამიცინი  – josamycin
ანთებითი დაავადებები ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების, სხვა N73 ინდომეტაცინი  – indometacin
ანთებითი დაავადებები ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების, ქლამიდიური   (A56.1+) N74.4 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ერითრომიცინი – erythromycin; ტილორონი  – tilorone; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ჯოზამიცინი  – josamycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ანთებითი დაავადებები ქალის მენჯის ღრუს, გონოკოკური  (A54.2+) N74.3 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ამპიცილინი – ampicillin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ამოქსიცილინი – amoxicillin
ანთებითი დაავადებები წინამდებარე ჯირკვლის N41 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid
ანთებითი სინდრომი R68.8.0* დიკლოფენაკი – diclofenac; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; აცეკლოფენაკი – aceclofenac
ანკილოსტომიდოზი B76 მებენდაზოლი  – mebendazole; პირანტელი  – pyrantel; ალბენდაზოლი – albendazole
ანკილოსტომიდოზი, დაუზუსტებელი B76.9 ლევამიზოლი  – levamisole
ანოგენიტალური (ვენერიული) მეჭეჭები A63.0 პოლიკრეზულენი  – policresulen
ანომალიური სისხლდენა საშვილოსნოდან და საშოდან, დაუზუსტებელი N93.9 ნორეთისტერონი  – norethisterone
ანომალიური სისხლდენები საშვილოსნოდან და საშოდან, სხვა N93 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კლომიფენის ციტრატი – clomiphene citrate; ეთინილესტრადიოლი – ethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლი – etinilestradiol; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
ანორექსია R63.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone
აპენდიციტი, დაუზუსტებელი K37 მეროპენემი  – meropenem
აპლაზია წითელუჯრედული, შეძენილი ჭეშმარიტი   დაუზუსტებელი D60.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
არანორმალური რეაქცია ან გვიანი გართულება იმ პაციენტებში, რომლებშიც არ იყო ნახსენები შემთხვევითი ზიანის მიყენება რადიოლოგიური პროცედურის და სხივური თერაპიის დროს Y84.2 ტროქსერუტინი  – troxerutin; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
არასასურველი ზემოქმედების შედეგები, რომლებიც გამოწვეულია სამკურნალო საშუალებების, მედიკამენტებისა და ბიოლოგიური ნივთიერებების თერაპიული გამოყენებით Y88.0 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
არასრულფასოვანი კვება ორსულობის დროს O25 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; თიამინი  – thiamine; ფოლის მჟავა  – folic acid; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ართრიტი იუვენილური M08 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტანერცეპტი – etanercept; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
ართრიტი პიოგენური,  დაუზუსტებელი M00.9 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლინდამიცინი – clindamycin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ართრიტი რევმატოიდული  სეროპოზიტიული M05 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ართრიტი, დაუზუსტებელი M13.9 ქაფური – camphorae; დიაზეპამი – diazepam; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტოფენამატი – etofenamate; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ნიმესულიდი  – nimesulide
ართროზები M15-M19 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკი – etodolac; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; გლუკოზამინი  – glucosamine
ართროზი, დაუზუსტებელი M19.9 ცელეკოქსიბი – celecoxib; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეკლოფენაკი – aceclofenac
ართროპათია კრისტალური,  დაუზუსტებელი M11.9 ფებუქსოსტატი – febuxostat
ართროპათიები ინფექციური M00-M03 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin
ართროპათიები რეაქციული  სხვა დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M03.6 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ართროპათიები სხვა დაზუსტებული დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M14.8 ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
ართროპათიები ფსორიაზული, სხვა   (L 40.5+) M07.3 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცელეკოქსიბი – celecoxib; ეტანერცეპტი – etanercept; იბუპროფენი  – ibuprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
არტერიების და არტერიოლების დაზიანებები, დაუზუსტებელი I77.9 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
არტერიების ემბოლია და თრომბოზი I74 აცენოკუმაროლი – acenocoumarol; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ჰეპარინი  – heparin; სულოდექსიდი  – sulodexide; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase; აპროტინინი – aprotinin; კლოპიდოგრელი – clopidogrel
არტერიების ემბოლია და თრომბოზი, დაუზუსტებელი I74.9 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; დიპირიდამოლი – dipyridamole
არტერიების, არტერიოლების და კაპილარების სხვა დაზიანებები იმ დაავადებების დროს  რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში I79.8 დიპირიდამოლი – dipyridamole
არტერიის შევიწროვება I77.1 კლოპიდოგრელი – clopidogrel; ჰეპარინი  – heparin; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
არტერიიტი, დაუზუსტებელი I77.6 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate; ეტამზილატი – etamsylate
ასთმა J45 ამინოფილინი – aminophylline; ბეკლომეტაზონი – beclometasone; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ბუდესონიდი – budesonide; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ადრენალინი – epinephrine; ფენოტეროლი – fenoterol; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; ლორატადინი  – loratadine; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; სალმეტეროლი  – salmeterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine; მონტელუკასტი  – montelukast; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ასთმა უპირატესად ალერგიული კომპონენტით J45.0 კეტოტიფენი  – ketotifen
ასთმა შერეული J45.8 სპირამიცინი  – spiramycin
ასთმა, დაუზუსტებელი J45.9 პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ასთმური სტატუსი (status asthmaticus) J46 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; სალბუტამოლი  – salbutamol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ამინოფილინი – aminophylline
ასკარიდოზი B77 ალბენდაზოლი – albendazole; მებენდაზოლი  – mebendazole; პირანტელი  – pyrantel; ლევამიზოლი  – levamisole
ასკორბინის მჟავას (ვიტამინი C) დეფიციტი E54 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
ასპერგილოზი B44 იტრაკონაზოლი  – itraconasole
ასპერგილოზი დისემინირებული B44.7 ვორიკონაზოლი  – voriconazole
ასპერგილოზი ინვაზიური,  ფილტვის B44.0 ვორიკონაზოლი  – voriconazole
ასფიქსია მშობიარობის დროს P21 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
ასციტი R18 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ატონია ნაწლავთა K59.8.0* ბისაკოდილი – bisacodyl; დომპერიდონი – domperidone; თიამინი  – thiamine; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
აფტები პირის ღრუს, მორეციდივე K12.0 ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate; ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine
აქტივობის შეზღუდვა გამოწვეული შრომისუნარიანობის დაქვეითებით Z73.6 კოფეინი – caffeine; მელატონინი  – melatonin; მელდონიუმი  – meldonium; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
აქტინომიკოზი A42 დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
აქტინომიკოზი, ფილტვის A42.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
აქტიურობისა და ყურადღების დარღვევები F90.0 ცინარიზინი – cinnarizine; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი – ethylmethylhydroxypyridine succinate; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ვინკამინი  – vincamine; პირაცეტამი  – piracetam
აშლილობა აფექტური ბიპოლარული F31 ლამოტრიჯინი  – lamotrigine; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid; ოლანზაპინი  – olanzapine
აშლილობა აფექტური დაუზუსტებელი F39 ბრომაზეპამი – bromazepam
აშლილობა დისოციაციური (კონვერსიული) F44 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კარბამაზეპინი – carbamazepine; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ალპრაზოლამი – alprazolam
აშლილობა ემოციონალურად არამდგრადი  პიროვნების F60.3 ამიტრიპტილინი – amytriptiline; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; პირაცეტამი  – piracetam
აშლილობა იპოქონდრიული F45.2 fenazepam
აშლილობა ნევროზული, დაუზუსტებელი F48.9 ფენიბუტი  – phenibut
აშლილობა ობსესიურ კომპულსიური F42 ამისულპრიდი – amisulpride; ბუსპირონი – buspirone; ალპრაზოლამი – alprazolam; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ციტალოპრამი – citalopram; fenazepam; პაროქსეტინი  – paroxetine; სერტრალინი  – sertraline; ფლუოქსეტინი  – fluoxetine; ლორაზეპამი  – lorazepam; რისპერიდონი  – risperidone
აშლილობა ორგანული შფოთვითი F06.4 ალპრაზოლამი – alprazolam; დიაზეპამი – diazepam
აშლილობა პანიკური  (ეპიზოდური პაროქსიზმული შფოთვა) F41.0 ბუსპირონი – buspirone; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ციტალოპრამი – citalopram; კლონაზეპამი – clonazepam; დიაზეპამი – diazepam; ესციტალოპრამი – escitalopram; fenazepam; სერტრალინი  – sertraline; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ლორაზეპამი  – lorazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol; ალპრაზოლამი – alprazolam
აშლილობა სტრესული პოსტტრავმული F43.1 ალპრაზოლამი – alprazolam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; პაროქსეტინი  – paroxetine; სერტრალინი  – sertraline; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam
აშლილობა ფობიურ-შფოთვითი სხვა F40.8 fenazepam
აშლილობა ფობიურ-შფოთვითი,  დაუზუსტებელი F40.9 ფენიბუტი  – phenibut
აშლილობა შფოვითი დაუზუსტებელი F41.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; მედაზეპამი  – medazepam; ფენიბუტი  – phenibut
აშლილობა შფოთვითი გენერალიზებული F41.1 ალპრაზოლამი – alprazolam; ბუსპირონი – buspirone; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; fenazepam; პაროქსეტინი  – paroxetine; პრეგაბალინი  – pregabalin; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; პროპრანოლოლი  – propranolol
აშლილობა შფოთვითი და დეპრესიული  შერეული F41.2 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ფლუოქსეტინი  – fluoxetine; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine
აშლილობები  ნევროზული, სხვა F48 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; მებიკარი  – mebicar; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ფენიბუტი  – phenibut
აშლილობები მიდრეკილებების და ჩვევების F63 კარბამაზეპინი – carbamazepine; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; პირაცეტამი  – piracetam
აშლილობები მსუბუქი კოგნიტიური F06.7 ციტიკოლინი – citicoline; პირიბედილი  – piribedil; პირაცეტამი  – piracetam
აშლილობები ორგანული ბუნების (აფექტური) F06.3 ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; კარბამაზეპინი – carbamazepine
აშლილობები სომატოფორმული F45 ალპრაზოლამი – alprazolam; ბუსპირონი – buspirone; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; ეტიფოქსინი – etifoxine; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; პროპრანოლოლი  – propranolol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; პირიტინოლი  – pyritinol
აშლილობები სპეციფიკური, სასწავლო ჩვევების განვითარების F81 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ცინარიზინი – cinnarizine
აშლილობები შფოთვითი სხვა F41 ბრომაზეპამი – bromazepam; ეტიფოქსინი – etifoxine; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL
აციდოზი E87.2 კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase
ახალშობილთა ცერებრული სტატუსის სხვა დარღვევები P91 პირაცეტამი  – piracetam