პრეპარატები ორსულობისას – ა

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ადაპტოლი
 2. ადელფანი-ეზიდრექსი R
 3. ადენიტ ფორტე
 4. ადენოფორტი ინექცია
 5. ადენურიკი
 6. ადვაგრაფი
 7. ადიპინი
 8. ადიპრილი
 9. ადპორტი 0.5მგ
 10. აევიტი
 11. ავამისი
 12. ავანდია
 13. ავასტინი
 14. ავეზოლი
 15. ავეკორი
 16. აველოქსი
 17. ავექსონი-ავერსი
 18. ავომინი
 19. ავურინი
 20. აზალეპტინი
 21. აზაპენტოლი
 22. აზარგა თვალის წვ.
 23. აზარექსი
 24. აზი 250, აზი 500
 25. აზიბიოტი
 26. აზითრომიცინი
 27. აზიკარი
 28. აზიმაკი
 29. აზინფექსინი
 30. აზიტრომიცინი
 31. აზოპტი
 32. აზოქსინი
 33. ათეროქსი
 34. აისოლი
 35. აკატინოლ მემანტინი
 36. აკლასტა
 37. აკრეტანი-სანოველი
 38. აკუპანი
 39. აკუპრო
 40. ალაი
 41. ალაქტინი
 42. ალბეზი
 43. ალგოფლექს ბეიბი
 44. ალგოფლექს ფორტე
 45. ალერ ნეო
 46. ალერგინი
 47. ალერგოდილი
 48. ალერგოკრომი
 49. ალეროლი
 50. ალერპრივი
 51. ალერფასტი
 52. ალექსანი
 53. ალზეპილი
 54. ალზოლი
 55. ალთე 5%
 56. ალთეს სიროფი
 57. ალკაინი
 58. ალლევა
 59. ალმაგელი A
 60. ალმიბა
 61. ალოეს ექსტრაქტი
 62. ალოეს ექსტრაქტი საინექციო
 63. ალოეს სიროფი მოცვით
 64. ალოეს წვენი
 65. ალომიდი
 66. ალოპურინოლი
 67. ალორა
 68. ალფენი
 69. ალფენ-სანოველი
 70. ამარილი
 71. ამბენე
 72. ამბრობენე
 73. ამბროქსი-დენკი 60
 74. ამეტაზონი მალამო
 75. ამვასტანი
 76. ამიაკის ხსნარი 10%
 77. ამიბაკი
 78. ამინოვენი
 79. ამინოკაპრონის მჟავა
 80. ამინოსოლ-ნეო
 81. ამიოდარონი
 82. ამიოკორდინი
 83. ამლესა
 84. ამლიპინი
 85. ამლო-დენკი 10
 86. ამლოვალტანი
 87. ამლოზი
 88. ამლოკარდი-სანოველი
 89. ამლონორი
 90. ამლოსანდი
 91. ამლოციმი
 92. ამოქსი–დენკ 1000
 93. ამოქსიკლავი
 94. ამოქსიცილინი
 95. ამპიბაქტი
 96. ამპიოქსი
 97. ამპისულცილინი
 98. ამპიცილინი (კაფსულა, სუსპენზია, საინექციო)
 99. ამრა
 100. ამრადიპინი
 101. ამროცისი ჰუმანითი
 102. ამტასი
 103. ამფოტერიცინი
 104. ანალერგინი
 105. ანაპენ® 300
 106. ანასტროზოლი დენკი
 107. ანაურანი
 108. ანბერი
 109. ანგინოვაგი
 110. ანგინოლი
 111. ანგინორმი-წითელი A
 112. ანგიოზილი რეტარდი
 113. ანგიოფლუქსი
 114. ანდანტე
 115. ანზიბელი
 116. ანოდინ-დუალი
 117. ანტელეფსინი
 118. ანტი-ანგინი
 119. ანტირინოლი
 120. ანტისტენოკარდინი
 121. აპდროპსი
 122. აპიდრა
 123. აპილაკი
 124. აპრაზოლი
 125. აპრიდი
 126. აპროველი
 127. არბიბათი®
 128. არგოსულფანი
 129. არდეისედონი
 130. არდუანი
 131. არედია®
 132. ართრა
 133. ართროკოლი
 134. არიმიდექსი
 135. არიპეგისი
 136. არისეპტი
 137. არისეპტი
 138. არიფამი
 139. არიფონ რეტარდი
 140. არკოქსია
 141. არლევერტი
 142. არომაზინი
 143. არსოჯილი
 144. არტოქსანი
 145. არჯელონი
 146. ასერტინი
 147. ასიბროქსი
 148. ასისტანი
 149. ასისტი
 150. ასკილის წვენი
 151. ასკოფენი P
 152. ასომექსი
 153. ასპანი
 154. ასპარაგინაზა
 155. ასპირინი 100
 156. ასპროვიტი C
 157. ასფამპისიდი
 158. ასფორმინი
 159. ატარალგინი
 160. ატარაქსი
 161. ატებლოკორი
 162. ატენოლოლი
 163. ატენორიკი
 164. ატორისი
 165. ატრამი
 166. ატრიკანი 250
 167. ატროვენტი
 168. ატროვენტი N
 169. ატფ
 170. აუგმენტინი
 171. აურობინი
 172. აუქსილენი
 173. ა-ფერინი ფორტე
 174. აფორი ულტრა
 175. აქვადეტრიმ პლუსი
 176. აქვალორი
 177. აქსენ ფორტე
 178. აქტივამენტი
 179. აქტინაკი
 180. აქტიფერინი
 181. აქტოსი
 182. აცეტილცისტეინი
 183. აციკი
 184. აციკლოვირი
 185. აციკოლი
 186. აციპრექსი
 187. აცც®

 

.