რა დროს გამოიყენება ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი (ნატუროპათი)?