Category Archives: პრეპარატები დაავადებების მიხედვით

პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ღვიძლის ალკოჰოლური დაავადება K70 ინოზინი  – inosine; მეტადოქსილი  – metadoxine
ღვიძლის დაავადება, დაუზუსტებელი K76.9 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეთილურაცილი  – methyluracil
ღვიძლის დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში K77 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა K72.0 ბეტამეთაზონიbetamethasone; ინოზინი  – inosine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ღვიძლის სხვა დაზუსტებული ანთებითი დაავადებები K75.8 კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride
ღვიძლის ტოქსიკური დაზიანება K71 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ინოზინი  – inosine; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ღვიძლის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და მოცილება T86.4 ციკლოსპორინიciclosporin
ღვიძლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი K72.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; დექსამეთაზონიdexamethasone; ერგოკალციფეროლიergocalciferol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფუროსემიდი  – furosemide
ღვიძლის უკმარისობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (მათ შორის ღვიძლისმიერი კომა) K72 კანამიცინი  – kanamycin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ლაქტულოზა  – lactulose
ღვიძლის ცხიმოვანი დეგენერაცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში K76.0 ინოზინი  – inosine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ღია არტერიული სადინარი Q25.0 იბუპროფენი  – ibuprofen
ღრძილისა და უკბილო ალვეოლური მორჩის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები K06.8 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ღრძობა, დაჭიმულობა და დაზიანება სხეულის დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაპსულო-მყესოვანი აპარატის T14.3 დიკლოფენაკიdiclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; ეტოფენამატიetofenamate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ყაბზობა K59.0 ალოე – aloe; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; ლაქტულოზა  – lactulose
ყაბზობა ჰიპო და ატონიური K59.0.0* ბისაკოდილიbisacodyl; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; გლიცეროლი  – glycerol; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
ყბების ანთებითი დაავადებები K10.2 ცეფტრიაქსონიceftriaxone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ყივანახველა A37 ამპიცილინიampicillin; ბუტამირატიbutamirate; ერითრომიცინიerythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ყითას და სწორი ნაწლავის დაავადებები, დაუზუსტებელი K62.9 მეთილურაცილი  – methyluracil
ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები K62.8 ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride
ყურებისა და სმენის შემოწმება Z01.1 ბენზოკაინიbenzocaine; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride
ყურის ბაროტრავმა T70.0 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine
შავი ჭირი, დაუზუსტებელი A20.9 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
შაკიკი G43 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; ამიტრიპტილინიamytriptiline; კოფეინიcaffeine; ცინარიზინიcinnarizine; დიკლოფენაკი – diclofenac; ელეტრიპტანიeletriptan; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნიცერგოლინი  – nicergoline; მედაზეპამი  – medazepam; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვინკამინი  – vincamine; სულპირიდი  – sulpiride; პირიტინოლი  – pyritinol; სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შაკიკი აურით (კლასიკური შაკიკი) G43.1 სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შაკიკი აურის გარეშე (მარტივი შაკიკი) G43.0 სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შანკროიდი A57 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სირთულეები R39.1 ფინასტერიდი  – finasteride; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
შარდვის შეუკავებლობა, დაუზუსტებელი R32 კოფეინი – caffeine; დიაზეპამიdiazepam; სოლიფენაცინი  – solifenacin; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin
შარდის ბუშტის ნეიროგენური სისუსტე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31.2 ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
შარდის ბუშტის ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31 სოლიფენაცინი  – solifenacin
შარდის შეკავება R33 ფინასტერიდი  – finasteride
შარდკენჭოვანი დაავადება N20-N23 დროტავერინიdrotaverine
შარდოვანას ციკლის ცვლის დარღვევები E72.2 ლაქტულოზა  – lactulose
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა N999* ლიდოკაინი  – lidocaine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
შარდ-სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის დროს O23 ამპიცილინი – ampicillin; ფოსფომიცინი  – fosfomycine
შარდ-სასქესო სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი ინფექცია ორსულობის პერიოდში O23.9 კლოტრიმაზოლიclotrimazole
შარდ-სასქესო ტრაქტის ქლამიდიური ინფექცია, დაუზუსტებელი A56.2 ტილორონი  – tilorone
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული E10 ტაურინი  – taurine
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი E11 ტაურინი  – taurine; რეპაგლინიდი  – repaglinide; გლიმეპირიდი  – glimepiride; პიოგლიზატონი  – pioglitazone; გლიბენკლამიდი  – glibenclamide; გლიკლაზიდი  – gliclazide; მეტფორმინი  – metformin
შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი E14 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide
შებრუნებითი ცხელება, დაუზუსტებელი A68.9 დოქსიციკლინიdoxycycline
შედედების დარღვევა,  დაუზუსტებელი D68.9 აპროტინინიaprotinin; ეტამზილატიetamsylate; გლუკოზა  – glucose; ფიტომენადიონი  – Phytomenadione; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანება, დაუზუსტებელი M35.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
შეშუპება ადგილობრივი R60.0 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; დიკლოფენაკი – diclofenac; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline
შეშუპება თავის ტვინის G93.6 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფუროსემიდი  – furosemide
შეშუპება, დაუდგენელი R60.9 ქლორტალიდონიchlortalidone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
შეშუპება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R60 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
შიგელოზი A03 ამპიცილინი – ampicillin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლაქტულოზა  – lactulose; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
შიგელოზი, დაუზუსტებელი A03.9 დოქსიციკლინი – doxycycline
შიგნითა ყურის დაავადება,  დაუზუსტებელი H83.9 ბეტაჰისტინიbetahistine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine
შიზოაფექტური აშლილობანი F25 ალპრაზოლამიalprazolam; კარბამაზეპინიcarbamazepine; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; რისპერიდონი  – risperidone; ოლანზაპინი  – olanzapine
შიზოფრენია F20 ამისულპრიდიamisulpride; ამიტრიპტილინი – amytriptiline; ბრომაზეპამიbromazepam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; ქვეტიაპინი  – quetiapine; ოლანზაპინი  – olanzapine; სულპირიდი  – sulpiride; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
შიზოფრენია პარანოიდული F20.0 ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol
შიზოფრენია ჰებეფრენიული F20.1 რისპერიდონი  – risperidone; ქვეტიაპინი  – quetiapine
შოკი დამწვრობითი R57.8.0* აპროტინინი – aprotinin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
შოკი კარდიოგენური R57.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შოკი პროცედურის განმავლობაში ან მის შემდეგ, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.1 ალბუმინიAlbumin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ადრენალინიepinephrine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შოკი ჰიპოვოლემიური R57.1 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
შოკი, დაუზუსტებელი R57.9 ფენილეფრინი  – phenylephrine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
შოკი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R57 ალბუმინი – Albumin; ადრენალინი – epinephrine; გლუკოზა  – glucose
შოკის სხვა ფორმები R57.8 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შრატისმიერი რეაქციები, სხვა T80.6 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შუა ოტიტი დაუზუსტებელი H66.9 ამოქსიცილინიamoxicillin; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფუროქსიმიcefuroxime
შუა ყურის ანთება, დაუზუსტებელი H66.9 ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაკლორიcefaclor; ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინიclindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ინდომეტაცინი  – indometacin; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; გენტამიცინი  – gentamicine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ცეფტაზიდიმიceftazidime
შუა ყურის არაჩირქოვანი ანთება H65 ბორის მჟავაacidum boricum; ბენზოკაინი – benzocaine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
შუა ყურის არაჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი H65.9 სულპირიდი  – sulpiride
შუა ყურის მწვავე სეროზული ანთება H65.0 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine
შუა ყურის სხვა მწვავე არაჩირქოვანი ანთება H65.1 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნიტროფურალი  – nitrofural
შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება H66.3 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი H66.4 ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
შუა ყურის ჩირქოვანი და დაუზუსტებელი ანთება H66 ბორის მჟავა – acidum boricum; აზითრომიცინიazythromycin; ბენზოკაინი – benzocaine; ცეფაზოლინი -cefazolin; ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინიclarithromycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ალოე – aloe; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
შუილი ყურებში (სუბიექტური) H93.1 ცინარიზინი – cinnarizine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine
ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა) G47.0 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კლონაზეპამიclonazepam; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დოქსილამინიdoxylamine; fenazepam; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; მედაზეპამი  – medazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine; მიდაზოლამი  – midazolam; ზოპიკლონი  – zopiclone; მელატონინი  – melatonin; ზოლპიდემის ტარტრატი  – zolpidem tartrate; ზალეპლონი  – zaleplon
ჩიყვი არატოქსიკური ერთკვანძიანი E04.1 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩიყვი არატოქსიური მრავალკვანძოვანი E04.2 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩიყვი არატოქსიური,  დაუზუსტებელი E04.9 ტიამაზოლი  – tiamazole
ჩიყვი დიფუზური (ენდემური) იოდის დეფიციტთან დაკავშირებული E01.0 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩუტყვავილა (varicella) B01 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; აციკლოვირიaciclovir; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ცელიაკია K90.0 ფოლის მჟავა  – folic acid
ცემინება R06.7 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
ცერებროვასკულური ავადმყოფობის შედეგები I69 ბეტაჰისტინი – betahistine; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; ვინკამინი  – vincamine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; მემანტინი  – memantine; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate
ცერებროვასკულური დაავადება, დაუზუსტებელი I67.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ცინარიზინი – cinnarizine; ციტიკოლინიciticoline; დიპირიდამოლიdipyridamole; ტიზანიდინი  – tizanidine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; ვინკამინი  – vincamine
ცერებროვასკულური დაავადებები, სხვა I67 სულპირიდი  – sulpiride
ცერებრული არტერიების ოკლუზია და სტენოზი, რომელთა შედეგად არ ვითარდება თავის ტვინის ინფარქტი I66 ნიცერგოლინი  – nicergoline
ცერებრული დამბლა, სპასტიური G80.0 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
ციკლოთიმია F34 ალპრაზოლამი – alprazolam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium
ცილა-ენერგეტიკული უკმარისობა, დაუზუსტებელი E46 რიბოფლავინი  – riboflavin; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ასკორბინის მჟავაascorbic acid
ციმბირის წყლული A22 ჯოზამიცინი  – josamycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ციმბირის წყლული, ფილტვისმიერი ფორმა A22.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ციროზი ღვიძლის სხვა და დაუზუსტებელი K74.6 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ცისტიტი N30 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორჰექსიდინიchlorhexidine; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ნიფურატელი  – nifuratel; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ნატრიუმის ციტრატი  – sodium citrate
ცისტიცერკოზი ცენტრალური ნერვული სისტემის B69.0 ალბენდაზოლიalbendazole
ცისტური ფიბროზი, დაუზუსტებელი E84.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ციტომეგალოვირუსული დაავადება B25 განციკლოვირი  – ganciclovir; ტილორონი  – tilorone; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ცოლინგერ-ელისონის სინდრომი K86.8.3* ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide; ესომეპრაზოლიesomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole; ოქტრეოტიდი  – octreotide
ცხელება უცნობი წარმოშობის R50 ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
ცხელება შემცივნებით R50.0 იბუპროფენი  – ibuprofen
ცხიმოვანი ემბოლია (ტრავმული) T79.1 აპროტინინი – aprotinin
ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან ადაპტაციის პრობლემები Z60.0 ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
ძვლის დაავადება, დაუზუსტებელი M89.9 იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ვანკომიცინი  – vancomycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტანტის მოცილება T86.0 ციკლოსპორინი – ciclosporin
ძილიანობა არაორგანული ეტიოლოგიის  (ჰიპერსომნია) F51.1 კოფეინი – caffeine; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
წითელა B05 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
წითელი  ქარი A46 ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azythromycin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ერითრომიცინი – erythromycin; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლინდამიცინი – clindamycin
წითელი ბრტყელი ლიქენი L43 კლობეტაზოლიclobetasol; თიამინი  – thiamine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide
წითელი ბრტყელი ლიქენი, დაუზუსტებელი L43.9 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
წითელი მგლურა L93 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
წითელი მგლურა დისკოიდური L93.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კლობეტაზოლი – clobetasol; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
წითელი მგლურა სისტემური M32 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლოროქინიchloroquine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა I48 ატენოლოლიatenolol; ამიოდარონიamiodarone; კლოპიდოგრელიclopidogrel; დიგოქსინიdigoxinum; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ვერაპამილი  – verapamil
წინამდებარე ჯირკვლის დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N51.0 ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
წყალ-მარილოვანი ბალანსის სხვა დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (ჰიპოქლორემია) E87.8 გლუკოზა  – glucose
წყლული დეკუბიტალური L89 ქაფურიcamphorae; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დექსპანთენოლიdexpanthenol; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; მეთილურაცილი  – methyluracil
წყლული ნაწლავის K63.3 მიზოპროსტოლი  – misoprostol
წყლული რქოვანას H16.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
წყლულოვანი კოლიტი K51 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; მეთილურაცილი  – methyluracil
ჭინჭრის ციება L50 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ებასტინიebastine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ფექსოფენადინი  – fexofenadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; კეტოტიფენი  – ketotifen; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid; აკრივასტინიacrivastine; ცეტირიზინი – cetirizine; ბენზოკაინი – benzocaine; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჭინჭრის ციება ალერგიული L50.0 ქვიფენადინი  – quifenadine
ჭინჭრის ციება იდიოპათიური L50.1 ცეტირიზინი – cetirizine; დესლორატადინიdesloratadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
ჭინჭრის ციება, დაუზუსტებელი L50.9 ბილასტინიbilastine
ჭრილობა ღია, სხეულის დაუზუსტებელი არის T14.1 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; რიბოფლავინი  – riboflavin; გენტამიცინი  – gentamicine; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; მეთილურაცილი  – methyluracil; ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
ჭრილობისმიერი ინფექცია, პოსტტრავმული T79.3 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; ფურაზიდინი  – furazidine; ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
ხანმოკლე ორსულობასთან და ნაყოფის მცირე წონასთან დაკავშირებული დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში P07 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
ხელოვნური განაყოფიერება Z31.1 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ხველა R05
ხორხის შეშუპება J38.4 ნაფაზოლინი  – naphazoline; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ჯილეხი A22 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
ჰაიმორიტი ქრონიკული J32.0 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი R44.3 ამისულპრიდი – amisulpride; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol
ჰანტინგტონის დაავადება G10 ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli
ჰელმინთოზები ნაწლავების,  შერეული ეტიოლოგიის B81.4 მებენდაზოლი  – mebendazole; ალბენდაზოლი – albendazole
ჰემატურია არასპეციფიური R31 ეტამზილატი – etamsylate
ჰემიპლეგია G81 ტიზანიდინი  – tizanidine
ჰემორაგიული მდგომარეობა, დაუზუსტებული D69.9 ეტამზილატი – etamsylate; ტროქსერუტინი  – troxerutin
ჰემორაგიული ცხელება თირკმლის სინდრომით A98.5 რიბავირინი  – ribavirin
ჰეპატიტი ქრონიკული, დაუზუსტებელი K73.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ინოზინი  – inosine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ჰეპატიტი ქრონიკული, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში K73 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; რიბოფლავინი  – riboflavin; თიამინი  – thiamine; ინოზინი  – inosine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; გლუკოზა  – glucose; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid; ციანკობალამინიcyanocobalamin
ჰერპესვირუსული ინფექცია ანოგენიტალიური  [Herpes Simplex] A60 აციკლოვირი – aciclovir; ფამციკლოვირიfamciclovir; ვალაციკლოვირი  – valaciclovir
ჰერპესული დაავადება თვალის B00.5 აციკლოვირი – aciclovir
ჰიდრადენიტი ჩირქოვანი L73.2 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ჰიპერალდოსტერონიზმი E26 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერალდოსტერონიზმი მეორადი E26.1 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერალდოსტერონიზმი პირველადი E26.0 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერგლიცერიდემია ჭეშმარიტი E78.1 ფენოფიბრატიfenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
ჰიპერვიტამინოზი D E67.3 კალციტონინიcalcitonin
ჰიპერკალიემია E87.5 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერკალცემია E83.5.0* დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფუროსემიდი  – furosemide; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid; იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჰიპერკინეზი R25.8.0* დიაზეპამი – diazepam; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
ჰიპერლიპიდემია შერეული E78.2 ატორვასტატინიatorvastatin; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; სიმვასტატინი  – simvastatin
ჰიპერლიპიდემია, დაუზუსტებელი E78.5 ატორვასტატინი – atorvastatin; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ჰიპერპლაზია წინამდებარე ჯირკვლის N40 დოქსაზოზინიdoxazosin; ტამსულოზინი  – tamsulosin; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ფინასტერიდი  – finasteride; მეპარტრიცინი  – mepartricin
ჰიპერპლაზია ჯირკვლოვანი, ენდომეტრიუმის N85.0 ნორეთისტერონი  – norethisterone; ლევონორგესტრელი  – levonorgestrel
ჰიპერპროლაქტინემია E22.1 ბრომოკრიპტინიbromocriptine; კაბერგოლინიcabergoline
ჰიპერტენზია ესენციური (პირველადი) I10 ატენოლოლი – atenolol; ბეტაქსოლოლიbetaxolol; ბისოპროლოლიbisoprolol; კანდესარტანის ცილექსეტილიcandesartan cilexetil; კაპტოპრილიcaptopril; კარვედილოლიcarvedilol; ქლორტალიდონი – chlortalidone; კლონიდინიclonidine; კუნელიcrataegus; დოქსაზოზინი – doxazosin; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; მოქსონიდინი  – moxonidine; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; პერინდოპრილი  – perindopril; ქვინაპრილი  – quinapril; ურაპიდილი  – urapidil; ირბეზარტანი  – irbesartan; ტელმიზარტანი  – telmisartan; ვალსარტანი  – valsartan; ლოზარტანი  – losartan; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; სპირონოლაქტონი  – spironolactone; ფუროსემიდი  – furosemide; ინდაპამიდი  – indapamide; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; ლაციდიპინი  – lacidipine; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ვინკამინი  – vincamine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; ამლოდიპინიamlodipine
ჰიპერტენზია მეორადი I15 ამლოდიპინი – amlodipine; ატენოლოლი – atenolol; ბეტაქსოლოლი – betaxolol; ბისოპროლოლი – bisoprolol; კანდესარტანის ცილექსეტილი – candesartan cilexetil; კაპტოპრილი – captopril; კარვედილოლი – carvedilol; ქლორტალიდონი – chlortalidone; კლონიდინი – clonidine; კუნელი – crataegus; დოქსაზოზინი – doxazosin; მოქსონიდინი  – moxonidine; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; პერინდოპრილი  – perindopril; ქვინაპრილი  – quinapril; ურაპიდილი  – urapidil; ირბეზარტანი  – irbesartan; ტელმიზარტანი  – telmisartan; ვალსარტანი  – valsartan; ლოზარტანი  – losartan; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide; ინდაპამიდი  – indapamide; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; ლაციდიპინი  – lacidipine; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ვინკამინი  – vincamine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
ჰიპერტენზია პორტული K76.6 ქლორტალიდონი – chlortalidone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
ჰიპერტენზია რენოვასკულური I15.0 დოქსაზოზინი – doxazosin; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; რამიპრილი  – ramipril; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; კლონიდინი – clonidine
ჰიპერტენზია ქალასშიდა, კეთილთვისებიანი G93.2 ვინკამინი  – vincamine
ჰიპერურიკემია ანთებითი ართრიტისა და პოდაგრული კვანძების გარეშე E79.0 ფებუქსოსტატიfebuxostat
ჰიპერფოსფატემია E83.3.0* კალციტონინი – calcitonin
ჰიპერქოლესტერინემია ჭეშმარიტი E78.0 ატორვასტატინი – atorvastatin; ეზეტიმიბიezetimib; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; სიმვასტატინი  – simvastatin
ჰიპერჰიდროზი, დაუზუსტებელი R61.9 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
ჰიპოგალაქტია O92.4 დემოქსიტოცინიdemoxytocinum
ჰიპოგლიკემია,  დაუზუსტებელი E16.2 ადრენალინი – epinephrine; გლუკოზა  – glucose; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჰიპოთირეოზი,  დაუზუსტებელი E03.9 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები E03 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჰიპოკალემია E87.6 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპოკალცემია E83.5.1* კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპომანია F30.0 მებიკარი  – mebicar
ჰიპოპარათირეოზი E20 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
ჰიპოპარათირეოზი E20 კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპოტენზია I95 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ჰიპოტენზია ორთოსტატიკური I95.1 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose
ჰიპოტენზია,  დაუზუსტებელი I95.9 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone; ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride
ჰიპოფასფატემია E83.3.1* ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
ჰიპოფოსფატემია E83.3.1* ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპოქსია საშვილოსნოსშიდა P20 ფენოტეროლიfenoterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; გლიცინი  – glycine
ჰირსუტიზმი L68.0 ფლუტამიდი  – flutamid
ჰისტოპლაზმოზი B39 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole
ჰორდეოლუმი და ქუთუთოების სხვა ღრმა ანთებები H00.0 გენტამიცინი  – gentamicine; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin

პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ტ უ ფ ქ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ტ უ ფ ქ

ტაქიკარდია პარკუჭოვანი I47.2 ამიოდარონიamiodarone; ლიდოკაინი  – lidocaine; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ვერაპამილი  – verapamil
ტაქიკარდია პაროქსიზმული,  დაუზუსტებელი I47.9 კუნელიcrataegus; მეტოპროლოლი  – metoprolol
ტენდოსინოვიტები ინფექციური, სხვა M65.1 ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin
ტენიოზი B68 მებენდაზოლი  – mebendazole
ტერნერის სინდრომი Q96 სომატროპინი  – somatropin
ტეტანია R29 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate; კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol
ტვინის ინფარქტის შედეგები I69.3 ცინარიზინიcinnarizine; ციტიკოლინიciticoline
ტიკები F95 დიაზეპამიdiazepam; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid; ფენიბუტი  – phenibut
ტიფი ეპიდემიური შებრუნებითი A68.1 ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტკივილი გულის არეში R07.2 ამიოდარონი – amiodarone; ატენოლოლიatenolol; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ვერაპამილი  – verapamil; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ტკივილი ზურგის ქვემო ნაწილის M54.5 იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი თავის R51 დიაზეპამი – diazepam; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid
ტკივილი ლოკალიზებული მუცლის ზემო ნაწილში R10.1 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ბენზოკაინიbenzocaine
ტკივილი მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში N94.0 ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium
ტკივილი მუდმივი გაუყუჩებელი R52.1 ამიტრიპტილინიamytriptiline; დიკლოფენაკიdiclofenac; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
ტკივილი მუდმივი, სხვა R52.2 ბუპივაკაინიbupivacaine; კაპსაიცინიcapsaicin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკიetodolac; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ტიზანიდინი  – tizanidine; პარაცეტამოლი  – paracetamol; პრეგაბალინი  – pregabalin; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
ტკივილი მუცლის არეში, სხვა და დაუზუსტებელი R10.4 დროტავერინიdrotaverine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ბეტამეთაზონიbetamethasone
ტკივილი მწვავე R52.0 ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; კეტოპროფენი  – ketoprofen; როპივაკაინი  – ropivacain; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი სახსარში M25.5 დიკლოფენაკი – diclofenac; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი ყელში R07.0 იბუპროფენი  – ibuprofen; ფლურბიპროფენი  – flurbiprofen
ტკივილი, დაუზუსტებელი R52.9 აცეკლოფენაკიaceclofenac; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ტიზანიდინი  – tizanidine; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R52 დიკლოფენაკი – diclofenac; დომპერიდონიdomperidone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; პროკაინი  – procaine; როპივაკაინი  – ropivacain; ლიდოკაინი  – lidocaine; ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; კეტამინი  – ketamine; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride; კარბამაზეპინიcarbamazepine
ტონზილიტი მწვავე, დაუზუსტებელი J03.9 ამოქსიცილინიamoxicillin; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride; კლარითრომიცინიclarithromycin; კლინდამიცინიclindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ამპიცილინიampicillin; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფუროქსიმიcefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინიdoxycycline; ერითრომიცინიerythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ნიტროფურალი  – nitrofural; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene
ტონზილიტი სტრეპტოკოკური J03.0 აზითრომიცინიazythromycin; აზითრომიცინიazithromycin
ტონზილიტი ქრონიკული J35.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; იბუპროფენი  – ibuprofen; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin
ტოქსიkური ეფექტი საკვებად მიღებულ სოკოში არსებული T62.0 თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ტოქსიკური ეფექტი დარიშხანის და მისი შენაერთების T57.0 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; გლუკოზა  – glucose
ტოქსიკური ეფექტი თამბაქოსა და ნიკოტინის T65.2 მებიკარი  – mebicar
ტოქსიკური ზემოქმედება სხვა დაზუსტებული ნივთიერებების T65.8 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ტოქსიკური ზემოქმედება სხვა ლითონების T56.8 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დისულფირამიdisulfiram
ტოქსიკური მოქმედება აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინების T64 მეთილურაცილი  – methyluracil
ტოქსიკური მოქმედება დაუზუსტებელი ნივთიერების T65.9 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ტოქსიკური შოკის სინდომი A48.3 ფენილეფრინი  – phenylephrine; გლუკოზა  – glucose; აპროტინინიaprotinin; ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; დექსამეთაზონიdexamethasone
ტოქსოპლაზმოზი B58 სპირამიცინი  – spiramycin; ლევამიზოლი  – levamisole
ტრავმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის T14 აპროტინინი – aprotinin; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
ტრავმა თვალისა და თავლბუდის S05 დიკლოფენაკი – diclofenac; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტაურინი  – taurine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტრავმა თვალისა და თვალბუდის დაუზუსტებელი ნაწილის S05.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ტრავმა ინტრაკრანიალური S06 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ტიზანიდინი  – tizanidine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; მემანტინი  – memantine; ციტიკოლინი – citicoline
ტრავმა სხეულის დაუზუსტებელი მიდამოს მყესების და კუნთების T14.6 ნიმესულიდი  – nimesulide
ტრავმა სხეულის დაუზუსტებელი უბნის, ზედაპირული T14.0 დექსპანთენოლიdexpanthenol; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰეპარინი  – heparin; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნიტროფურალი  – nitrofural
ტრავმა ტორსის დაუზუსტებელი კუნთის და მყესის T09.5 კეტოპროფენი  – ketoprofen
ტრავმა ტუჩისა და პირის ღრუს, ზედაპირული S00.5 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ტრავმა, დაუზუსტებელი T14.9 დიაზეპამი – diazepam; დიკლოფენაკი – diclofenac; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ნანდროლონი  – nandrolone; ჰეპარინი  – heparin; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტრავმები დაუზუსტებელი, მრავლობითი T07 აპროტინინი – aprotinin
ტრავმები ტორსის, კიდურებისა ან სხეულის რომელიმე მიდამოს, დაუზუსტებელი ნაწილის T08-T14 ეტოფენამატიetofenamate
ტრავმული შოკი T79.4 ალბუმინიAlbumin; აპროტინინი – aprotinin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ადრენალინიepinephrine; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose
ტრაქეიტი მწვავე J04.1 ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტრაქომა A71 ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტრემორი ესენციური G25.0 ატენოლოლი – atenolol
ტრემორი, დაუზუსტებელი R25.1 პროპრანოლოლი  – propranolol
ტრიქინელოზი B75 ალბენდაზოლიalbendazole; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; მებენდაზოლი  – mebendazole
ტრიქომონიაზი A59 ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ქლორჰექსიდინიchlorhexidine; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიმორაზოლი  – nimorazole
ტრიქომონიაზი, უროგენიტალური A59.0 კლოტრიმაზოლიclotrimazole; ფენტიკონაზოლიfenticonazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; აცეტარსოლიacetarsol
ტრიქოსტრონგილოიდოზი B81.2 ლევამიზოლი  – levamisole
ტრიქუროზი B79 მებენდაზოლი  – mebendazole; პირანტელი  – pyrantel; ლევამიზოლი  – levamisole; ალბენდაზოლი – albendazole
ტროპიკული სპრუ K90.1 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ფოლის მჟავა  – folic acid
ტროფიკული წყლული კანის L89.4.2* დექსპანთენოლი – dexpanthenol
ტუბერკულოზი A15-A19 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; რიფამპიცინი  – rifampicin; კანამიცინი  – kanamycin
ტუბერკულოზი კანისა და კანქვეშა ქსოვილის A18.4 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ტუბერკულოზი ნერვული სისტემის A17 ბეტამეთაზონი – betamethasone
ტუბერკულოზი სასუნთქი ორგანოების, ბაქტერიოლოგიური  ან ჰისტოლოგიური დადასტურების გარეშე A16 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტუბერკულოზი ფილტვის, ბაქტერიოლოგიური და ჰისტოლოგიური დადასტურების აღნიშვნის გარეშე A16.2 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ტუბერკულოზი, ნაწლავების, პერიტონეუმისა და მეზენტერიული ჯირკვლების A18.3 ფოლის მჟავა  – folic acid
ტუბერკულოზი, სუნთქვის ორგანოების, დაუდგენელი ლოკალიზაციის   ბაქტერიოლოგიური და ჰისტოლოგიური დადასტურების აღნიშვნის გარეშე A16.9 ფენოტეროლიfenoterol
ტუბერკულოზური მენინგიტი (G01*) A17.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ტულარემია A21 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტუჩის დაავადებები K13.0 რიბოფლავინი  – riboflavin; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ტყვიის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ეფექტი T56.0 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
უარყოფითი რეაქციები სიმსივნის საწინააღმდეგო ანტიმეტაბოლიტების თერაპიული გამოყენების დროს Y43.1 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; გრანიზეტრონი  – granisetron
უარყოფითი რეაქციები სიმსივნის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატების თერაპიული გამოყენების დროს Y43.2 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; გრანიზეტრონი  – granisetron
უნაყოფობა მამაკაცის N46 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate; ტესტოსტერონი  – testosteron
უნაყოფობა ქალის N97 ბრომოკრიპტინიbromocriptine; კლომიფენის ციტრატი – clomiphene citrate; ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; უროფოლიტროპინი  – urofollitropin
უნებლიე შარდვა N39.3 სოლიფენაცინი  – solifenacin
ურეთრიტი და ურეთრული სინდრომი N34 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმიceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
უროგრაფია N999.4* ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
უროლითიაზი დაუზუსტებელი N20.9 ალოპურინოლიallopurinol
უსიამოვნო რეაქციები სხვა და დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებების და მედიკამენტების თერაპიული გამოყენების დროს Y57 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ქვიფენადინი  – quifenadine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
უცხო სხეული თვალის გარეთა ნაწილში T15 ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
უძილობა არაორგანული ბუნების F51.0 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კლონაზეპამიclonazepam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; მიდაზოლამი  – midazolam; ზოპიკლონი  – zopiclone; მელატონინი  – melatonin
ფანტომური სინდრომი კიდურის ტკივილით G54.6 ციანკობალამინიcyanocobalamin; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
ფარინგიტი მწვავე, დაუზუსტებელი J02.9 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ბიკლოთიმოლი – biclotymol; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ფარინგიტი სტრეპტოკოკული J02.0 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin
ფარინგიტი ქრონიკული J31.2 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ფენოთიაზინური რიგის ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპევტული გამოყენების დროს Y49.3 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
ფერმენტების დეფიციტთან დაკავშირებული თანდაყოლილი ადრენოგენიტალიური დარღვევები E25.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone
ფიბროზი და ციროზი ღვიძლის K74 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; რიბოფლავინი  – riboflavin; ინოზინი  – inosine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ფუროსემიდი  – furosemide; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ფიბროზული დისპლაზია (შერჩევითი, ერთი ძვლის) M85.0 კალციტონინიcalcitonin
ფიზიკური და გონებრივი გადაღლა E63 უბიდეკარენონი  – ubidecarenone; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine
ფილტვების ინტერსტიციული დაავადება, დაუზუსტებელი J84.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone
ფილტვების კოლაფსი J98.1 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
ფილტვების სხვა დაზუსტებული ინტერსტიციული დაავადებები J84.8 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ფილტვების სხვა ინტერსტიციული ავადმყოფობები, ფიბროზით J84.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ფილტვების სხვა ინტერსტიციული დაავადებები J84 კლინდამიცინი – clindamycin
ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დაუზუსტებელი J44.9 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; აკლიდინის ბრომიდიaclidinium bromide; ფენოტეროლი – fenoterol; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, სხვა J44 ამინოფილინიaminophylline; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; ბუდესონიდიbudesonide; აკლიდინის ბრომიდი – aclidinium bromide; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ფენოტეროლი – fenoterol; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; ქვიფენადინი  – quifenadine; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; სალმეტეროლი  – salmeterol; ინდაკატეროლი  – indacaterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine
ფილტვის სხვა დაზიანებები J98.4 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine
ფილტვის შეშუპება J81 ფუროსემიდი  – furosemide; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ფლებიტი და თრომბოფლებიტი I80 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ჰეპარინი  – heparin; სულოდექსიდი  – sulodexide; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; აცენოკუმაროლიacenocoumarol
ფლებიტი და თრომბოფლებიტი ქვემო კიდურების ზედაპირული სისხლძარღვების I80.0 კეტოპროფენი  – ketoprofen
ფლეგმონა L03 ალოე – aloe; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; გენტამიცინი  – gentamicine; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ფლეგმონა ხელის და ფეხის თითების L03.0 კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline
ფლეგმონა, დაუზუსტებელი L03.9 კლინდამიცინი – clindamycin
ფობიები სოციალური F40.1 პაროქსეტინი  – paroxetine; პროპრანოლოლი  – propranolol
ფობიები სპეციფიური (იზოლირებული) F40.2 დიაზეპამი – diazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol
ფოლიკულების სხვა დაზუსტებული დაავადებები L73.8 გენტამიცინი  – gentamicine
ფოლიკულიტი L73.8.1* კლარითრომიცინი – clarithromycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ფოსფორის ცვლის დარღვევა E83.3 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ფრამბეზია A66 ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ფსევდოჰიპოპარათირეოზი E20.1 კალციტრიოლი – calcitriol
ფსიქიკური აშლილობები, ორგანული ან სიმპტომატიკური,  დაუზუსტებელი F09 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ნიცერგოლინი  – nicergoline
ფსიქიკური აშლილობები, რომლებიც განპირობებულია თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით ან სომატური დაავადებით F06 ალპრაზოლამიalprazolam; დიაზეპამი – diazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; რისპერიდონი  – risperidone
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები ოპიოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული F11 დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ალპრაზოლამი – alprazolam
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, სედაციური და საძილე საშუალებების მიღების შედეგად გამოწვეული F13 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
ფსიქოზი ალკოჰოლური F10.5 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; დიაზეპამი – diazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; პირაცეტამი  – piracetam
ფსიქოზი არაორგანული დაუზუსტებელი F29 ალპრაზოლამი – alprazolam; ამიტრიპტილინი – amytriptiline; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; ოლანზაპინი  – olanzapine; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ფსიქოზური აშლილობები სხვა არაორგანული F28 მებიკარი  – mebicar
ფსიქოზური აშლილობები, მწვავე და გარდამავალი F23 ამისულპრიდიamisulpride
ფსიქოზური აშლილობები, მწვავე და გარდამავალი F23 fenazepam
ფსიქოლოგიური განვითარების დარღვევები F80-F89 ვინკამინი  – vincamine
ფსორიაზი L40 ალოპურინოლი – allopurinol; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციპოტრიოლიcalcipotriol; კალციტრიოლი – calcitriol; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ციკლოსპორინიciclosporin; კლობეტაზოლიclobetasol; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტანერცეპტიetanercept; თიამინი  – thiamine; ქვიფენადინი  – quifenadine; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პირიდოქსინი  – pyridoxine
ფსორიაზი ართროპათიული  (M 07.0-M 07.3*, M 09.0*) L40.5 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ქავილი L29 ბენზოკაინი – benzocaine; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეტირიზინიcetirizine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დოქსილამინიdoxylamine; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate
ქავილი ანოგენიტალიური,  დაუზუსტებელი L29.3 პოლიკრეზულენი  – policresulen; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქავილი სხვა ტიპის L29.8 ცეტირიზინი – cetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
ქალა-კისრის სინდრომი M53.0 ტიზანიდინი  – tizanidine
ქალასშიდა ტრავმების შედეგები T90.5 ნიცერგოლინი  – nicergoline; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; სულპირიდი  – sulpiride; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ციტიკოლინი – citicoline
ქალასშიდა ქსოვილების დაზიანება და სისხლდენა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით P10 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია, დაუზუსტებელი J22 ცეფაკლორიcefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქვედა შარდ-სასქესო ტრაქტის ქვედა ნაწილის გონოკოკური ინფექცია პერიურეთრული ან დამატებითი ჯირკვლების აბსცესის გარეშე A54.0 დოქსიციკლინი – doxycycline; პიპერაცილინი  – piperacillin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime
ქიმიოთერაპიის კურსი სიმსივნის გამო Z51.1 ალოპურინოლი – allopurinol; ფებუქსოსტატიfebuxostat; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ონდანსეტრონი  – ondansetron; გრანიზეტრონი  – granisetron
ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის გართულება, დაუზუსტებელი T88.9 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ნიმესულიდი  – nimesulide; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის სხვა დაზუსტებული გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T88.8 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
ქირურგიული პრაქტიკა XXII ცეფტრიაქსონიceftriaxone
ქირურგიული პრაქტიკა Z100* კეტოპროფენი  – ketoprofen; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ბისაკოდილიbisacodyl; კლოპიდოგრელიclopidogrel; ციკლოპენტოლატიcyclopentolate; დიაზეპამი – diazepam; დიპირიდამოლიdipyridamole; დოქსიციკლინი – doxycycline; ეტამზილატიetamsylate; ეთანოლიethanol; იბუპროფენი  – ibuprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ინოზინი  – inosine; ჰეპარინი  – heparin; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; იზოფლურანი  – isoflurane; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ფურაზიდინი  – furazidine; გრანიზეტრონი  – granisetron; ამოქსიცილინი – amoxicillin; კეტამინი  – ketamine; აპროტინინი – aprotinin; ბუპივაკაინი – bupivacaine; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმიcefepime; ცეფოპერაზონიcefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; აპიქსაბანიapixaban; ბეტაჰისტინიbetahistine; დიმეთიკონიdimethicone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium; fenazepam; რანიტიდინი  – ranitidine; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; პიპეკურონიუმის ბრომიდი  – pipecuronium bromide; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; პროკაინი  – procaine; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride; პრილოკაინი  – prilocaine; პროქსიმეტაკაინი  – proxymetacaine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ნანდროლონი  – nandrolone; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ნადროპარინ კალციუმი  – nadroparin calcium; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ლორაზეპამი  – lorazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ტერბუტანილი  – terbutaline; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; სიმეთიკონი  – simethicone; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; ფენიბუტი  – phenibut; პიპერაცილინი  – piperacillin; პროპოფოლი  – propofol; მიდაზოლამი  – midazolam; ლაქტულოზა  – lactulose; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ნატრიუმის ციტრატი  – sodium citrate; ოქტრეოტიდი  – octreotide; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; ფურაგინუმი  – furaginum; როპივაკაინი  – ropivacain; ლიდოკაინი  – lidocaine; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; აცენოკუმაროლი – acenocoumarol; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ქლამიდიებით გამოწვეული პნევმონია J16.0 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
ქლამიდიებით გამოწვეული სხვა დაავადებები A74 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ერითრომიცინი – erythromycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin
ქლამიდიური დაავადებები, სხვა A74.8 ტილორონი  – tilorone
ქლამიდიური ინფექცია, დაუზუსტებელი A74.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ქლამიდიური ლიმფოგრანულომა (ვენერიული) A55 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქლამიდიური ფარინგიტი A56.4 ტილორონი  – tilorone
ქლორის წარმოებულების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y47.2 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქოლანგიტი K83.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; პიპერაცილინი  – piperacillin; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin
ქოლერა, დაუზუსტებელი A00.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქოლეცისტიტი K81 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin
ქოლეცისტიტი მწვავე K81.0 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; პიპერაცილინი  – piperacillin
ქოლეცისტიტი ქრონიკული K81.1 ჰიმეკრომონი  – hymecromone
ქოლეცისტიტი, დაუზუსტებელი K81.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ქოლეცისტოპანკრეატიტი K86.8.2* ნიფურატელი  – nifuratel
ქონდრისკაცობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში E34.3 სომატროპინი  – somatropin
ქორეის სხვა ფორმები G25.5 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ფენაზონი  – phenazone; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ქორიორეტინული ანთება H30 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ქორიორეტინული ანთება იმ ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H32.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ქორიორეტინული ანთება, დაუზუსტებელი H30.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქუნთრუშა A38 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; კლინდამიცინი – clindamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ქცევითი აშლილობები F91 ამიტრიპტილინი – amytriptiline; ლორაზეპამი  – lorazepam; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; ციტიკოლინი – citicoline
ქცევითი აშლილობები დაუზუსტებელი F91.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene

პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ო პ ჟ რ ს

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ო პ ჟ რ ს

ოდის სფინქტერის სპაზმი K83.4 ჰიმეკრომონი  – hymecromone
ოკლუზია ბადურას სისხლძარღვთა H34 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; პილოკარპინი  – pilocarpine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ოკლუზია ბადურას ცენტრალური არტერიის H34.1 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ოკლუზიები სხვა რეტინალური H34.8 ვინპოცეტინი  – vinpocetine; მელდონიუმი  – meldonium
ოლიგომენორეა, დაუზუსტებელი N91.5 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ოპერაციის შემდგომი სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები Z98.8 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ონდანსეტრონი  – ondansetron; დომპერიდონიdomperidone
ოპისტორქოზი B66.0 ალბენდაზოლიalbendazole; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით F04 ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; მემანტინი  – memantine
ორიენტაციის დარღვევა, დაუზუსტებელი R41.0 ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate
ორსულობა ვადაგადაცილებული O48 ოქსიტოცინი  – oxytocin
ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები O26.8 ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
ორქიტი და ეპიდიდიმიტი N45 ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin; დოქსიციკლინიdoxycycline; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
ორქიტი, ეპიდიდიმიტი და ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესის გარეშე N45.9 ცეფალექსინიcefalexin; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; პიპერაცილინი  – piperacillin
ოსტეოგენეზი არასრული Q78.0 კალციტონინიcalcitonin
ოსტეოდისტროფია თირკმლისმიერი N25.0 კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
ოსტეოლიზისი M89.5 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეომალაცია მოზრდილთა,  დაუზუსტებელი M83.9 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol
ოსტეომიელიტი M86 ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმიcefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინიerythromycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ვანკომიცინი  – vancomycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural
ოსტეომიელიტი ქრონიკული, სხვა M86.6 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ოსტეომიელიტი, დაუზუსტებელი M86.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ამპიცილინიampicillin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოპერაზონიcefoperazone; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტაზიდიმიceftazidime; კლინდამიცინიclindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; კალციტონინი – calcitonin; კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოპათია იმ სხვა დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M90.8 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
ოსტეოპოროზი  პათოლოგიური მოტეხილობით M80 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს M82.8.0* იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid
ოსტეოპოროზი ენდოკრინული დარღვევების დროს (E00-E34+) M82.1 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ოსტეოპოროზი იმ სხვა დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M82.8 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი მენოპაუზის შემდგომი M81.0 ალენდრონის მჟავაalendronic acid; კალციტონინი – calcitonin; კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid; იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
ოსტეოპოროზი მოხუცებულობის M81.8.0* კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტეხილობის გარეშე M81 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; ქონდროიტინის სულფატიchondroitin sulfate
ოსტეოპოროზი უმოძრაობით გამოწვეული M81.2 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოპოროზი წამლისმიერი M81.4 კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი, დაუზუსტებელი M81.9 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი, სხვა M81.8 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოქონდროზი ხერხემლის M42 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; იბუპროფენი  – ibuprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine; ნიმესულიდი  – nimesulide; გლუკოზამინი  – glucosamine
ოსტეოქონდროზი ხერხემლის,  დაუზუსტებელი M42.9 დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen
ოსტეოქონდროპათია, დაუზუსტებელი M93.9 ინდომეტაცინი  – indometacin
ოტალგია H92.0 ბენზოკაინიbenzocaine; იბუპროფენი  – ibuprofen
ოტოსკლეროზი H80 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
პათოლოგიური მოტეხილობები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში M84.4 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
პანიკულიტი, დაუზუსტებელი M79.3 იბუპროფენი  – ibuprofen
პანკრეატიტები სხვა ქრონიკული K86.1 აპროტინინიaprotinin; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეთილურაცილი  – methyluracil
პანკრეატიტი მწვავე K85 აპროტინინი – aprotinin; კალციტონინი – calcitonin; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მეთილურაცილი  – methyluracil
პანკრეონეკროზი K86.8.1* აპროტინინი – aprotinin
პაპულო-სქვამოზური ცვლილებები, დაუზუსტებელი L44.9 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
პარაკოკციდიოიდომიკოზი B41 იტრაკონაზოლი  – itraconasole
პარაკოკციდიოიდომიკოზი, დაუზუსტებელი B41.9 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole
პარამეტრიტი და პელვიოცელულიტი, დაუზუსტებელი N73.2 დიკლოფენაკიdiclofenac
პარანოიდული აშლილობა პიროვნების F60.0 ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol
პარატიფი, დაუზუსტებელი A01.4 ამპიცილინი – ampicillin; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol
პარესთეზია კანის R20.2 ცინარიზინიcinnarizine
პარკინსონიზმი იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში G22 სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine
პარკინსონიზმი მეორადი G21 ამანტადინის სულფატიamantadine sulfas; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; როპინიროლი  – ropinirol; პირიდოქსინი  – pyridoxine; სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine; ლევოდოპა  – levodopa
პარკინსონიზმი მეორადი G22.1 ბრომოკრიპტინიbromocriptine
პარკინსონიზმი პოსტენცეფალიტური G21.3 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
პარკინსონიზმის მეორადი,  სხვა ფორმები G21.8 პირაცეტამი  – piracetam
პარკინსონის დაავადება G20 ამანტადინის სულფატი – amantadine sulfas; ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; პირიბედილი  – piribedil; პრამიპექსოლი  – Pramipexole; როპინიროლი  – ropinirol; ლევოდოპა  – levodopa; სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine
პარკუჭების ადრეული დეპოლარიზაცია I49.3 ლიდოკაინი  – lidocaine
პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა I49.0 ამიოდარონიamiodarone
პაროდონტის დაავადება, დაუზუსტებელი K05.6 დოქსიციკლინი – doxycycline; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
პაროდონტიტი მწვავე K05.2 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; კეტოპროფენი  – ketoprofen; სპირამიცინი  – spiramycin
პაროდონტიტი ქრონიკული K05.3 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin
პაროდონტოზი K05.4 კალციტონინი – calcitonin; ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
პაროქსიზმული ტაქიკარდია I47 პროპაფენონი  – propafenone; ამიოდარონი – amiodarone; ატენოლოლიatenolol; დიგოქსინიdigoxinum; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil; ვინკამინი  – vincamine; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine; ატენოლოლი – atenolol
პარტახტიანი ტიფი A75 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
პარტახტიანი ტიფი, დაუზუსტებელი A75.9 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; დოქსიციკლინი – doxycycline
პასტერელოზი A28.0 ამპიცილინი – ampicillin
პედიკულოზი და ფტირიაზი B85 ბორის მჟავაacidum boricum; ბენზილბენზოატიbenzylbenzoat; პერმეთრინი  – permethrin
პემფიგუსი L10 ბეტამეთაზონიbetamethasone; დექსამეთაზონიdexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით K27 ესომეპრაზოლიesomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; სულპირიდი  – sulpiride; მიზოპროსტოლი  – misoprostol; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; ნიფურატელი  – nifuratel
პერიკარდიული გამონაჟონი (არაანთებითი) I31.3 ინდომეტაცინი  – indometacin
პერიოსტიტი სხვა ინფექციური დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M90.1 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
პერიტონიტი K65 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინიamoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმიcefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
პერიტონიტი მწვავე K65.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; გენტამიცინი  – gentamicine; პიპერაცილინი  – piperacillin
პერიტონიტი ქალის მენჯის ღრუს,  დაუზუსტებელი N73.5 კლინდამიცინი – clindamycin; გენტამიცინი  – gentamicine
პერიტონიტი, დაუზუსტებელი K65.9 კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
პერიტონიუმის სხვა დაზიანებები ინფექციურ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში K67.8 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადება, დაუზუსტებელი I73.9 ცინარიზინი – cinnarizine; კლოპიდოგრელიclopidogrel; დიპირიდამოლიdipyridamole
პერიფერიული სისხლძარღვების სხვა დაავადებები I73 ცინარიზინი – cinnarizine; დროტავერინიdrotaverine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; კოფეინიcaffeine
პერიფერიული სისხლძარღვების სხვა დაზუსტებელი დაავადებები I73.8 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პირიბედილი  – piribedil; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; ტოლპერიზონი  – tolperisone
პეჯეტის (ძვლის) დაავადება დაუზუსტებელი M88.9 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid
პეჯეტის დაავადება (მადეფორმირებელი ოსტეიტი) M88 კალციტონინი – calcitonin; ინდომეტაცინი  – indometacin; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
პილოროსპაზმი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში K31.3 დროტავერინი – drotaverine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride
პიოდერმია L08.0 ბორის მჟავა – acidum boricum; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლოტრიმაზოლიclotrimazole; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ერითრომიცინი – erythromycin; თიამინი  – thiamine; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide
პიოთორაქსი J86 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; კლინდამიცინი – clindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural
პირიდოქსინის დეფიციტი E53.1 პირიდოქსინი  – pyridoxine
პირის ღრუს ლორწოვანის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებები K13.7 რიბოფლავინი  – riboflavin; ინდომეტაცინი  – indometacin
პიროვნული და ქცევითი აშლილობანი, თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე სომატური დაავადებებით გამოწვეული სხვა  დაუზუსტებელი F07.9 პირაცეტამი  – piracetam
პიროვნული დარღვევები სპეციფიკური F60 კარბამაზეპინიcarbamazepine; დიაზეპამიdiazepam; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam
პირღებინება ორსულების, ჭარბი O21 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; პირიდოქსინი  – pyridoxine
პიტირიაზი ნაირფერი B36.0 კლოტრიმაზოლი – clotrimazole; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
პლაცენტარული უკმარისობა O36.5.0* დიპირიდამოლი – dipyridamole
პლევრიტი R09.1 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დოქსიციკლინი – doxycycline; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
პლევრული გამონაჟონი იმ მდგომარეობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში J91 ბლეომიცინიbleomycin
პლევრული გამონაჟონი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J90 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
პნევმოკონიოზი გამოწვეული სილიკატების შემცველი მტვრით J62 ფენოტეროლიfenoterol
პნევმოკონიოზი, დაუზუსტებელი J64 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride
პნევმონია გამოწვეული Escherichia coli-ით J15.5 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
პნევმონია გამოწვეული Haemophilus influenzae-თი (აფანასიევ-პფეიფერის ჩხირი) J14 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Klebsiella pneumoniae-თი J15.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Mycoplasma pneumoniae-ით J15.7 კლარითრომიცინიclarithromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Pseudomonas-ით J15.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტობრამიცინი  – tobramycin
პნევმონია გამოწვეული Streptococcus pneumoniae-ით J13 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული სტაფილოკოკით J15.2 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ოქსაცილინი  – oxacillin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული სხვა დაზუსტებული ინფექციური გამომწვევებით J16.8 კლინდამიცინი – clindamycin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია დაუზუსტებელი გამომწვევით J18 აცეტილცისტეინიacetylcysteine; ამონიუმის ქლორიდიammonium chloride; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინიazythromycin; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin
პნევმონია, დაუზუსტებელი J18.9 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ლინეზოლიდი  – linezolid; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
პნევმონიტი ასპირაციული,  განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო O74.0 რანიტიდინი  – ranitidine
პნევმონიტი გამოწვეული მყარი და თხევადი ნივთიერებებით J69 ბეტამეთაზონი – betamethasone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
პნევმონიტი გამოწვეული საკვებით და პირნაღები მასით J69.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; რანიტიდინი  – ranitidine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; კლინდამიცინი – clindamycin
პნევმონიტი ზემგრძნობელობითი,  გამოწვეული დაუზუსტებელი ორგანული მტვრით J67.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone
პოდაგრა M10 დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკიetodolac; ეტოფენამატიetofenamate; ფებუქსოსტატიfebuxostat; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ალოპურინოლიallopurinol
პოდაგრა იდიოპათიური M10.0 ალოპურინოლი – allopurinol; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პოდაგრა მეორეული სხვა M10.4 ალოპურინოლი – allopurinol
პოდაგრა, დაუზუსტებელი M10.9 ეტორიკოქსიბიetoricoxib; ფებუქსოსტატი – febuxostat; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნიმესულიდი  – nimesulide
პოლიართრიტი, დაუზუსტებელი M13.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიაზეპამი – diazepam; მელოქსიკამი  – meloxicam; პრედნიზოლონი  – prednizolone
პოლიარტერიიტი კვანძოვანი M30.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
პოლიმიალგია რევმატოიდული M35.3 აცეკლოფენაკიaceclofenac; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნიმესულიდი  – nimesulide
პოლიმიოზიტი M33.2 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პოლიმორფულბირთვიანი ნეიტროფილების ფუნქციური დარღვევები D71 ფილგრასტიმი  – filgrastim
პოლინეიროპათია ალკოჰოლური G62.1 გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
პოლინეიროპათია დიაბეტური  (E10 -E14+ მეოთხე რიგის ნიშნით .4) G63.2 ციანკობალამინიcyanocobalamin; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid; კარბამაზეპინი – carbamazepine
პოლინეიროპათია, დაუზუსტებელი G62.9 პრეგაბალინი  – pregabalin; კაპსაიცინიcapsaicin
პოლინეიროპათიები სხვა G62 ბენფოთიამინიbenfotiamine; ციანკობალამინი – cyanocobalamin
პოლიომიელიტის შედეგები B91 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
პოლიპი ცხვირის J33 ბეკლომეტაზონიbeclometasone
პოლიურია R35 ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
პორფირიები სხვა E80.2 ინოზინი  – inosine
პორფირინებისა და ბილირუბინის ცვლის დარღვევები E80 ქლოროქინიchloroquine
პოსტენცეფალიტური სინდრომი F07.1 პირაცეტამი  – piracetam
პოსტკასტრაციული სინდრომი N50.8.1* ტესტოსტერონი  – testosteron
პოსტფლებიტური სინდრომი I87.0 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ტროქსერუტინი  – troxerutin
პოსტქოლეცისტექტომიური სინდრომი K91.5 ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone
პრემენსტრუაციული დაძაბულობის სინდრომი N94.3 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; ქლორტალიდონიchlortalidone; დიაზეპამი – diazepam; ინდომეტაცინი  – indometacin; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ნორეთისტერონი  – norethisterone; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ოქსიტოცინი  – oxytocin
პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია გარეშე მოვლის დამოკიდებულებასთან Z74 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
პროლაფსი მიტრალური სარქვლის I34.1 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; ატენოლოლი – atenolol; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol
პროსტატიტი მწვავე N41.0 დოქსიციკლინი – doxycycline; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
პროტოზოული დაავადებები, სხვა დაზუსტებული B60.8 ალბენდაზოლი – albendazole
პროფილაქტიკური  ქირურგიული ჩარევა Z40 ციკლოპენტოლატიcyclopentolate; ეტამზილატიetamsylate; პიპეკურონიუმის ბრომიდი  – pipecuronium bromide; როპივაკაინი  – ropivacain; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride; ლიდოკაინი  – lidocaine; პროქსიმეტაკაინი  – proxymetacaine; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine
პროფილაქტიკური იმუნოთერაპია Z29.1 ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
პროქტიტი K62.8.1* ბისაკოდილიbisacodyl; დოქსიციკლინი – doxycycline; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.4 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
პრურიგო კვანძოვანი L28.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone
პულმონური ეოზინოფილია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J82 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პულპიტი K04.0 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
პურინებისა და პირიმიდინების ცვლის დარღვევები E79 ალოპურინოლი – allopurinol
პურპურა ალერგიული D69.0 ტროქსერუტინი  – troxerutin
პურპურა თრომბოციტოპენიური იდიოპათური D69.3 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტამზილატი – etamsylate; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
რადიაციის დაუზუსტებელი ეფექტები T66 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; რიბოფლავინი  – riboflavin; მეთილურაცილი  – methyluracil
რადიკულოპათია M54.1 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
რაქიტი, აქტიური E55.0 კალციტრიოლი – calcitriol; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
რბილი ქსოვილების დაავადებები, დაუზუსტებელი M79.9 მეროპენემი  – meropenem; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
რბილი ქსოვილის დაავადებები დაკავშირებული დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ზეწოლასთან M70 ინდომეტაცინი  – indometacin
რეაბილიტაცია ალკოჰოლიზმის დროს Z50.2 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride
რეაბილიტაცია ნარკომანიის დროს Z50.3 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ონდანსეტრონი  – ondansetron; გრანიზეტრონი  – granisetron; ალოპურინოლი – allopurinol
რევმატიზმი, დაუზუსტებელი M79.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქაფურიcamphorae; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტოფენამატი – etofenamate; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ფენაზონი  – phenazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
რევმატიზული ცხელება გულის დაზიანებით I01 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
რევმატოიდული ართრიტი დაუზუსტებელი M06.9 აცეკლოფენაკი – aceclofenac; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცელეკოქსიბიcelecoxib; ქლოროქინი – chloroquine; ციკლოსპორინიciclosporin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ეტანერცეპტიetanercept; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტოფენამატი – etofenamate; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine; სპირამიცინი  – spiramycin; ნიმესულიდი  – nimesulide
რევმატოიდული ართრიტი იუვენილური M08.0 ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium
რევმატული დაავადებები გულის სხვა I09 ინოზინი  – inosine
რევმატული დაავადებები გულის, ქრონიკული I05-I09 დიკლოფენაკი – diclofenac; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ბენფოთიამინი – benfotiamine
რევმატული ცხელება გულის  ჩართვის გარეშე I00 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ბეტამეთაზონი – betamethasone
რეინოს სინდრომი I73.0 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ნიფედიპინი  – nifedipine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine
რეიტერის დაავადება M02.3 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ინდომეტაცინი  – indometacin
რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი, მოზრდილთა J80 არბიდოლიarbidol
რესპირაციული სინდრომი (დისტრესი), ახალშობილთა P22 დიპირიდამოლი – dipyridamole; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
რეტინოპათია დიაბეტური  (E 10 -E 14+ მეოთხე რიგის ნიშნით . 3) H36.0 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ეტამზილატი – etamsylate; ნიცერგოლინი  – nicergoline; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; რუტინი  – rutin; ვინკამინი  – vincamine; მელდონიუმი  – meldonium
რეტინოპათია ფონური  და ბადურის სისხლძარღვოვანი ცვლილებები H35.0 რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; მელდონიუმი  – meldonium
რეფლექტორული შარდის ბუშტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31.1 ტოლტეროდინი  – tolterodine
რიბოფლავინის დეფიციტი E53.0 რიბოფლავინი  – riboflavin
რიკეტსიოზები, სხვა A79 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol
რიკეტსიოზები, სხვა დაზუსტებული A79.8 დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
რინიტები ალერგიული, სხვა J30.3 ბილასტინიbilastine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; მომეტაზონი  – mometasone; ბუდესონიდიbudesonide
რინიტები ალერგიული, სხვა სეზონური J30.2 ბუდესონიდი – budesonide; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; მომეტაზონი  – mometasone
რინიტი ალერგიული,  გამოწვეული მცენარეთა მტვრით J30.1 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ბუდესონიდი – budesonide
რინიტი ალერგიული,  დაუზუსტებელი J30.4 ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
რინიტი ვაზომოტორული J30.0 ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
რინიტი ვაზომოტორული და ალერგიული J30 აკრივასტინიacrivastine; აზელასტინიazelastine; ბეკლომეტაზონი – beclometasone; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცეტირიზინი – cetirizine; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; კრომოგლიცის მჟავაcromoglicic acid; დესლორატადინიdesloratadine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ებასტინიebastine; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ფექსოფენადინი  – fexofenadine; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მონტელუკასტი  – montelukast; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; კეტოტიფენი  – ketotifen
რინიტი ქრონიკული J31.0 იბუპროფენი  – ibuprofen; ფრამიცეტინი  – framycetin
რინიტი, ნაზოფარინგიტი და ფარინგიტი, ქრონიკული J31 ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; ლორატადინი  – loratadine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate
რკინის დეფიციტი E61.1 რკინის ფუმარატი  – ferrous fumarate
როზაცეა L71 ბრიმონიდინიbrimonidine; რიბოფლავინი  – riboflavin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
რქოვანას გარსის ცვლილებები H18.3 დიკლოფენაკი – diclofenac
რქოვანას დეგენერაცია H18.4 დექსპანთენოლიdexpanthenol; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტაურინი  – taurine
რქოვანას ნაწიბურები და შემღვრევები H17 რიბოფლავინი  – riboflavin
რწევა მოძრაობის დროს T75.3 ცინარიზინი – cinnarizine; დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; პირიდოქსინი  – pyridoxine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ფენიბუტი  – phenibut
საერთო სისუსტე და დაღლა R53 ციტრულინის მალატიcitrulline malate
საერთო სისუსტე და დაღლა R53 კოფეინი – caffeine; რიბოფლავინი  – riboflavin; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine; მელატონინი  – melatonin; მემანტინი  – memantine
საზარდულის გრანულომა A58 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
სათესლე ჯირკვლების დისფუნქცია E29 ტესტოსტერონი  – testosteron; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
სათვალეებისა და საკონტაქტო ლინზების არსებობა Z97.3 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
საკვებზე პათოლოგიური რეაქციების სხვა გამოვლინებები T78.1 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ქვიფენადინი  – quifenadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
საკვები ელემენტების არაბალანსირებული მიღება E63.1 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია, ბაქტერიული, დაუზუსტებელი A05.9 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; ლაქტულოზა  – lactulose
საკვერცხეების დისფუნქცია E28 ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
საკვერცხის პოლიკისტოზის სინდრომი E28.2 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate; უროფოლიტროპინი  – urofollitropin
სალმონელოზური ინფექციები, სხვა A02 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ლაქტულოზა  – lactulose; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
სალმონელური ინფექციები, დაუზუსტებელი A02.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
სალპინგიტი და ოოფორიტი N70 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პიპერაცილინი  – piperacillin
სალპინგიტი და ოოფორიტი, დაუზუსტებელი N70.9 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole
სამეანო დახმარება ერთნაყოფიანი მშობიარობის დროს, დაუზუსტებელი O83.9 დინოპროსტიdinoprost
სამეანო ტრავმა, დაუზუსტებელი O71.9 ფენოტეროლი – fenoterol
სამედიცინო დახმარება იმ ქალისთვის, რომელიც ვერ ინარჩუნებს ორსულობას ბოლომდე O26.2 ნორეთისტერონი  – norethisterone
სამედიცინო პროცედურების ჩატარების შემდეგ  თვალისა და მისი დანამატების დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში H59 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები და ბიოლოგიური ნივთიერებები, რომლებიც წარმოადგენენ უარყოფითი რეაქციების მიზეზს თერაპიული გამოყენების დროს Y40-Y59 ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული მშობიარობის პერიოდის სისხლდენით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში O67 აპროტინინი – aprotinin; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine
სამშობიარო მოქმედების დარღვევა, დაუზუსტებელი O62.9 დიაზეპამი – diazepam
სამშობიარო მოქმედების დარღვევები (სამშობიარო ძალების) O62 ოქსიტოცინი  – oxytocin
სამშობიარო მოქმედების სხვა სახის სისუსტეები O62.2 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დემოქსიტოცინიdemoxytocinum; პროპრანოლოლი  – propranolol; მიფეპრისტონი  – mifepriston
სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა დაზუსტებული გართულებები O75.8 ოქსიტოცინი  – oxytocin
სამშობიარო ტრავმები, სხვა P15 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პირაცეტამი  – piracetam
სანაღვლე გზების სხვა დაავადებები K83 ცეფაზოლინი -cefazolin
სანაღვლე გზების სხვა დაავადებები, დაუზუსტებელი K83.9 ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; პიპერაცილინი  – piperacillin
სანერწყვე ჯირკვლების დაავადებები, დაუზუსტებელი K11.9 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
საპნებისა და დეტერგენტების ტოქსიკური ეფექტი T55 სიმეთიკონი  – simethicone
სარკოიდოზი D86 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სარკოიდოზი ფილტვების D86.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
სარკომა კაპოშის C46 დოქსორუბიცინიdoxorubicin; ეტოპოზიდიetoposide; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
სარტყლისებრი ლიქენი (Herpes Zoster) B02 ფამციკლოვირიfamciclovir; ვალაციკლოვირი  – valaciclovir; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; აციკლოვირიaciclovir
სარძევე ჯირკვლის დაავადებები, დაუზუსტებელი N64.9 ნორეთისტერონი  – norethisterone
სარძევე ჯირკვლის სხვა დაზუსტებული დაავადებები N64.8 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
სასმენი (ევსტაქის) მილის ანთება და დახშობა H68 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის დაავადებები K07.6 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ინდომეტაცინი  – indometacin
საყლაპავის დისკინეზია K22.4 ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა M999* ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
საშარდე გზების ინფექცია დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის N39.0 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; აზითრომიცინი – azithromycin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფაკლორიcefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დაწყებამდე O71.0 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დროს O71.1 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს ყელის უკმარისობა N88.3 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს ჰიპერტონიული, არაკოორდინირებული და გახანგრძლივებული შეკუმშვები O62.4 დროტავერინი – drotaverine; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin
საშოსა და ვულვის დაწყლულება და ანთება იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N77 პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
საცრემლე სადინრების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება H04.3 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
საცრემლე სისტემის დაავადება, დაუზუსტებელი H04.9 ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
საცრემლე ჯირკვლის სხვა დაავადებები H04.1 კარბომერიcarbomer; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები, დაუზუსტებელი K92.9 ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებების დიაგნოსტიკა K94* აპროტინინი – aprotinin; ბენზოკაინი – benzocaine; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; დიმეთიკონიdimethicone; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; ლიდოკაინი  – lidocaine; კანამიცინი  – kanamycin; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; სიმეთიკონი  – simethicone; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ბისაკოდილი – bisacodyl; დომპერიდონი – domperidone; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
სახსრების კაფსულურ-მყესოვანი აპარატის ამოვარდნილობა, ღრძობა და დაზიანება, დაუზუსტებელი T03.9 იბუპროფენი  – ibuprofen
სახსრის დაავადება, დაუზუსტებელი M25.9 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate
სებორეა თავის L21.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
სეზარის დაავადება C84.1 მეთოტრექსატი  – methotrexate
სეპტიცემია კანდიდური B37.7 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ვორიკონაზოლი  – voriconazole
სეპტიცემია, გამოწვეული Staphylococcus aureus-ით A41.0 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სეპტიცემია, გამოწვეული ანაერობებით A41.4 კლინდამიცინი – clindamycin
სეპტიცემია, გამოწვეული დაუზუსტებელი სტაფილოკოკით A41.2 ოქსაცილინი  – oxacillin; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole
სეპტიცემია, გამოწვეული სხვა გრამუარყოფითი მიკროორგანიზმებით A41.5 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
სეპტიცემია, გამოწვეული სხვა დაზუსტებული სტაფილოკოკებით A41.1 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სეპტიცემია, დაუზუსტებელი A41.9 ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინი – clindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სეპტიცემია, სტრეპტოკოკული  დაუზუსტებელი A40.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole
სეპტიცემია, სხვა დაზუსტებული A41.8 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin;
სეფსისი მშობიარობის შემდგომი O85 მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
სეფსისი, სტრეპტოკოკული A40 ცეფუროქსიმი – cefuroxime
სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება   ან არარსებობა F52.0 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride
სიარულის გაძნელება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R26.2 ტოლპერიზონი  – tolperisone
სიარულის და მოძრაობის სხვა და დაუზუსტებელი დარღვევები R26.8 პირაცეტამი  – piracetam
სიბერე R54 ბისაკოდილი – bisacodyl; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; პირიბედილი  – piribedil; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
სითხის მოცულობის შემცირება E86 ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone
სიკოზი L73.8.0* ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სიმსივნე ბერკიტის C83.7 მეთოტრექსატი  – methotrexate
სიმსივნე დაუზუსტებელი ან უცნობი ხასიათის,  ერთზე მეტი ენდოკრინული ჯირკვლის დაზიანებით D44.8 ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine
სიმსივნე ჰიპოფიზის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის D44.3 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ოქტრეოტიდი  – octreotide
სიმსივნის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y43.3 ფილგრასტიმი  – filgrastim; გრანიზეტრონი  – granisetron
სიმსუქნე E66 ქლორტალიდონი – chlortalidone; ორლისტატი  – orlistat
სიმშრალე კანის R23.8.0* დექსპანთენოლი – dexpanthenol; გლიცეროლი  – glycerol
სინოვიალური გარსისა და მყესის დაზიანებები, დაუზუსტებელი M67.9 ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; დექსამეთაზონი – dexamethasone
სინოვიალური გარსისა და მყესის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები M67.8 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი M65 დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცეფეპიმი – cefepime
სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი, დაუზუსტებელი M65.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სინუსიტი მწვავე J01 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ფრამიცეტინი  – framycetin; მომეტაზონი  – mometasone; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ნიტროფურალი  – nitrofural; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სინუსიტი მწვავე,  დაუზუსტებელი J01.9 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
სინუსიტი ქრონიკული J32 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; მომეტაზონი  – mometasone; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სინუსიტი ქრონიკული,  დაუზუსტებელი J32.9 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine; კლინდამიცინი – clindamycin
სირინგომიელია და სირინგობულბია G95.0 ტიზანიდინი  – tizanidine
სისხლდენა მშობიარობამდე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში O46 აპროტინინი – aprotinin
სისხლდენა მშობიარობის შემდგომი O72 აპროტინინი – aprotinin; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ოქსიტოცინი  – oxytocin
სისხლდენა სასუნთქი გზების სხვა ნაწილებიდან R04.8 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენა ტრავმული, მეორადი და განმეორებითი T79.2 აპროტინინი – aprotinin
სისხლდენა ფილტვებიდან R04.8.0* ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene; ბუტამირატიbutamirate; დექსტრომეთორფანიdextromethorphan; დოქსილამინიdoxylamine; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; გუაიფენეზინი  – guaifenesin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
სისხლდენა ცხვირიდან R04.0 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ფენაზონი  – phenazone; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R58 აპროტინინი – aprotinin; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ფენაზონი  – phenazone; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენითა და ჰემატომით გართულებული პროცედურა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.0 აპროტინინი – aprotinin; ეტამზილატი – etamsylate; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა დარღვევები D72 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ფილგრასტიმი  – filgrastim
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა I999* დიპირიდამოლი – dipyridamole; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებები I99 კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate; დიოსმინიdiosmin; ფენილეფრინი  – phenylephrine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ატორვასტატინიatorvastatin
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები) Q28 ინდომეტაცინი  – indometacin
სისხლჩაქცევა ინტრაცერებრული I61 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; პირაცეტამი  – piracetam
სისხლჩაქცევა კონიუნქტივური H11.3 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol
სისხლჩაქცევა მინისებრ სხეულში H43.1 პილოკარპინი  – pilocarpine
სისხლჩაქცევა ქალასშიდა  (არატრავმული), დაუზუსტებელი I62.9 ეტამზილატი – etamsylate
სისხლჩაქცევები ბადურის H35.6 ეტამზილატი – etamsylate; მელდონიუმი  – meldonium
სისხლძარღვოვანი გარსის დაავადება, დაუზუსტებელი H31.9 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სიფილისი, დაუზუსტებელი A53.9 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; დოქსიციკლინი – doxycycline; ჯოზამიცინი  – josamycin; ოქსაცილინი  – oxacillin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
სიყვითლე დაუზუსტებელი R17 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
სკლერიტი H15.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დექსამეთაზონი – dexamethasone; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
სკლეროდერმია ლოკალიზებული  (morphea) L94.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
სკლეროზი გაფანტული G35 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტილორონი  – tilorone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ტოლპერიზონი  – tolperisone; მემანტინი  – memantine
სკლეროზი სისტემური M34 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლოროქინი – chloroquine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ტოლპერიზონი  – tolperisone
სკლეროზი სისტემური,  დაუზუსტებელი M34.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
სლოკინი R06.6 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; დომპერიდონი – domperidone; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
სმენის დაკარგვა, დაუზუსტებელი H91.9 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სმენის დაკარგვის სხვა ფორმები H91 ბეტაჰისტინიbetahistine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine
სმენის ნერვის დაავადებები H93.3 ვინპოცეტინი  – vinpocetine
სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებათა და იმუნური მექანიზმების ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევების გამოსავლენად Z13.0 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სპონდილიტი მაანკილოზებელი M45 ცელეკოქსიბი – celecoxib; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ეტანერცეპტი – etanercept; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეკლოფენაკი – aceclofenac; ბეტამეთაზონი – betamethasone
სპონდილიტი ფსორიაზული  (L 40.5+) M07.2 კეტოპროფენი  – ketoprofen
სპონდილოზები სხვა M47.8 ტოლპერიზონი  – tolperisone
სპონდილოზი M47 დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოფენამატი – etofenamate; იბუპროფენი  – ibuprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
სპონდილოზი, დაუზუსტებელი M47.9 პრედნიზოლონი  – prednizolone
სპოროტრიქოზი B42 იტრაკონაზოლი  – itraconasole
სტაფილოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით A49.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ლინეზოლიდი  – linezolid
სტენოკარდია (გულის ანგინა) I20 ამლოდიპინიamlodipine; ატენოლოლი – atenolol; ბისოპროლოლიbisoprolol; კარვედილოლიcarvedilol; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; რანოლაზინი  – ranolazine; ივაბრადინი  – ivabradin; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მოლსიდომინი  – molsidomine; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; ამიოდარონი – amiodarone; ბეტაქსოლოლიbetaxolol
სტენოკარდია არასტაბილური I20.0 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ატენოლოლი – atenolol; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil; ამიოდარონი – amiodarone
სტენოკარდია დოკუმენტურად დადასტურებული სპაზმით I20.1 ამლოდიპინი – amlodipine; დროტავერინი – drotaverine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ამიოდარონი – amiodarone
სტენოკარდია, დაუზუსტებელი I20.9 პაპავერინი  – papaverine hydrochloride
სტილის ავადმყოფობა მოზრდილთა ასაკში განვითარებული M06.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
სტომატიტი და მისი მონათესავე დაზიანებები K12 ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride; ერითრომიცინი – erythromycin; რიბოფლავინი  – riboflavin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; პოლიკრეზულენი  – policresulen; პიპერაცილინი  – piperacillin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
სტომატიტი კანდიდური B37.0 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; კლოტრიმაზოლი – clotrimazole
სტომატიტის სხვა ფორმები K12.1 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
სტომატოლოგიური გამოკვლევები Z01.2 არტიკაინიarticaine; ბენზოკაინი – benzocaine; ეტამზილატი – etamsylate; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
სტრეპტოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით A49.1 ერითრომიცინი – erythromycin; ლინეზოლიდი  – linezolid
სტრონგილოიდოზი B78 მებენდაზოლი  – mebendazole; ლევამიზოლი  – levamisole; ალბენდაზოლი – albendazole
სტრუქტურის ცვლილებები კანის R23.4 დექსპანთენოლი – dexpanthenol; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
სუბინვოლუცია საშვილოსნოს N85.3 მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ოქსიტოცინი  – oxytocin
სუნთქვის ორგანოების დაავადებების დიაგნოსტიკა J999* ფენოტეროლი – fenoterol; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; ლიდოკაინი  – lidocaine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
სუნთქვის უკმარისობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J96 კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium
სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ქლამიდიური დაავადებები A56 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; კლარითრომიცინი – clarithromycin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სხვა ანტიფსიქოზური და ნეიროლეფსიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y49.5 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
სხვა ბაქტერიული პნევმონიები J15.8 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
სხვა გადანერგილი ორგანოებისა და ქსოვილების ნეკროზი და მოცილება T86.8 ციკლოსპორინი – ciclosporin
სხვა გასტრო-ენტეროლოგიური ინფექციური დაავადებების გამომწვევების მტარებლობა Z22.1 კანამიცინი  – kanamycin
სხვა და დაუდგენელი ნაადრევი დეპოლარიზაცია I49.4 ატენოლოლი – atenolol; ამიოდარონი – amiodarone; ლიდოკაინი  – lidocaine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil
სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მიეკუთვნება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს R29.8 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
სხვა და დაუზუსტებელი ქიმიური და შხამიანი ნივთიერებებით შემთხვევითი მოწამვლა და ზემოქმედება X49 ფუროსემიდი  – furosemide
სხვა და დაუზუსტებელი ცერებროვასკულური დაავადებების  შედეგები I69.8 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სხვა დაავადებები, რომლებიც არღვევენ ქუთუთოს ფუნქციას H02.5 ტროპიკამიდი  – tropicamid
სხვა დაზუსტებული ბაქტერიული დაავადებების გამომწვევების მტარებლობა Z22.3 სპირამიცინი  – spiramycin
სხვა დაზუსტებული ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები R68.8 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
სხვა დაზუსტებული პარალიზური სინდრომები G83.8 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
სხვა დაზუსტებული სპეციალური შემოწმებები Z01.8 ბენზოკაინი – benzocaine
სხვა პარალიზური სინდრომები G83 თიამინი  – thiamine; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
სხვა პროცედურები, რომლებსაც არ აქვთ სამედიცინო მიზნები Z41.8 პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
სხვა საფაღარათო საშუალებები Y53.4 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
სხვა სტაფილოკოკები B95.7 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სხვა ქორეორეტინული დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H32.8 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol