ფენოტეროლი – fenoterol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 5-[1-ჰიდროქსი-2-[[2-(4-ჰიდროქსიფენილ)-1-მეთილეთილ]ამინო]ეთილ]-1,3-ბენზოლდიოლი (და ჰიდრობრომიდის სახით) ბრუტო ფორმულა: C17H21NO4 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: ბეტა-ადრენომიმეტიკები; ტოკოლიტიკები ნოზოლოგიური ჯგუფები: A16.9 –  სუნთქვის ორგანოების დაუდგენელი ლოკალიზაციის  Read More …

ფენილბუტაზონი – phenylbutazone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 4-ბუტილ-1,2-დიფენილ-3,5-პირაზოლიდინდიონი ბრუტო ფორმულა: C19H20N2O2 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: აასს – ბუტილპირაზოლიდინები ნოზოლოგიური ჯგუფები: G43 – შაკიკი; G54.6 – კიდურის ფანტომური სინდრომი Read More …

ურაპიდილი – urapidil

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 6-[[3-[4-(2-მეტოქსიფენილ)-1-პიპერაზინილ]პროპილ]ამინო]-1,3-დიმეთილ-2,4(1H,3H)- პირიმიდინდიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) ბრუტო ფორმულა: C20H29N5O3 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: ალფა-ადრენობლოკატორები ნოზოლოგიური ჯგუფები: I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 Read More …

ფლუტიკაზონ პროპიონატი – fluticasone propionate

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: (6ალფა,11ბეტა,16ალფა,17ალფა)-6,9-დიფტორ-11,17-დიჰიდროქსი-16-მეთილ-3-ოქსოანდროსტა-1,4-დიენ-17-კარბოთიონის მჟავას S-(ფტორმეთილის) ზეთი ბრუტო ფორმულა: C22H27F3O4S ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: გლუკოკორტიკოსტეროიდები ნოზოლოგიური ჯგუფები: H04.9 – საცრემლე სისტემის დაავადება, დაუზუსტებელი; J00 Read More …

ქაფური – camphorae

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 1,7,7-ტრიმეთილბიციკლო[2.2.1]ჰეპტან-2-ონი ბრუტო ფორმულა: C10H16O ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: სუნთქვის სტიმულატორები; ადგილობრივი გამაღიზიანებელი საშუალებები; ანტისეპტიკები და სადეზინფექციო საშუალებები; საძილე საშუალებები ნოზოლოგიური ჯგუფები: Read More …

ტერბინაფინი – terbinafine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: (E)-N-(6,6-დიმეთილ-2-ჰეპტენ-4-ინილ)-N-მეთილ-1-ნაფტალენმეთანამინი ბრუტო ფორმულა: C21H25N ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები ნოზოლოგიური ჯგუფები: B35.0 – წვერის და თავის მიკოზი; B35.1 – Read More …

ფამციკლოვირი – famciclovir

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 2-[2-(2-ამინო-9H-პურინ-9-ილ)ეთილ]-1,3-პროპანდიოლის დიაცეტატი (ზეთი) ბრუტო ფორმულა: C14H19N5O4 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: ანტივირუსული (აივ-ის გამოკლებით) საშუალებები ნოზოლოგიური ჯგუფები: A60 – ანოგენიტალური ჰერპესვირუსული ინფექცია Read More …

ფენილეფრინი – phenylephrine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: (R)-3-ჰიდროქსი-ალფა-[(მეთილამინო)მეთილ]ბენზოლმეთანოლი (ჰიდროქლორიდიდს სახით) ბრუტო ფორმულა: C9H13NO2 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: ალფა-ადრენომიმეტიკები; ანტიკონგესტანტები; ოფთალმოლოგიური საშუალებები ნოზოლოგიური ჯგუფები: A48.3 – ტოქსიკური შოკის სინდომი; Read More …

ტესტოსტერონი – testosteron

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: (17ბეტა)-17-ჰიდროქსიანდროსტ-4-ენ-3-ონი ბრუტო ფორმულა: C19H28O2 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: ანდროგენები, ანტიანდროგენები; სიმსივნის საწინააღმდეგო ჰორმონალური საშუალებები და ჰორმონების ანტაგონისტები ნოზოლოგიური ჯგუფები: E25 – Read More …

ფენსპირიდი – fenspiride

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები ქიმიური დასახელება: 8-(2-ფენილეთილ)-1-ოქსა-3,8-დიაზასპირო[4,5]-დეკან-2-ონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) ბრუტო ფორმულა: C15H20N2O2 ფარმაკოლოგიური ჯგუფები: H1-ანტიჰისტამინური საშუალებები ნოზოლოგიური ჯგუფები: J01 – მწვავე სინუსიტი; J02.9 – Read More …