აკლიდინის ბრომიდი – aclidinium bromide

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: [(8R)-1-(3-ფენოქსიპროპილ)-1-აზონიაბიციკლო[2.2.2]ოქტან-8-ილ] 2-ჰიდროქსი-2,2-დითიოფენ-2-ილ-აცეტატ ბრომიდი

ბრუტო ფორმულა:
C26H30BrNO4S2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
M-ქოლინოლიტიკები; სხვა რესპირატორული საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
J44 – ფილტვების სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები; J44.9 – ფილტვების ქრონიკული, ობსტრუქციული დაავადება, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება