ამისულპრიდი – amisulpride

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 4-ამინო-N-[(1-ეთილ-2-პიროლიდინილ)მეთილ]-5-(ეთილსულფონილ)-2-მეტოქსიბენზამიდი

ბრუტო ფორმულა:
C17H27N3O4S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიური საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F20 – შიზოფრენია; F23 – მწვავე და გარდამავალი ფსიქოზური აშლილობები; F42 – ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა; R44.3 – დაუზუსტებელი ჰალუცინაციები; R45.3 – დემორალიზაცია და აპათია; R46.4 – დამუხრუჭებულობა და შენელებული რეაქციები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება