ამიტრიპტილინი – amytriptiline

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 3-(10,11-დიჰიდრო-5Н-дდიბენზ[a,d]ციკლოჰეპტენ-5-ილიდენ)-N,N-დიმეთილ-1-პროპანამინ (ჰიდროქლორიდის ან ემბონატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C20H23N

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანტიდეპრესანტები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F20 – შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F33 – რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა; F50 – ნერვული ბულიმია; F60.3 – პიროვნების ემოციონალურად არამდგრადი აშლილობა; F91 – ქცევითი აშლილობები; F98.0 – არაორგანული ბუნების ენურეზი; G43 – შაკიკი; R52.1 – მუდმივი გაუყუჩებელი ტკივილი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება