ბენდამუსტინი – bendamustine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 5-[ბის-(2-ქლორეთილ)ამინო]-1′-მეთილ-1Н-ბენზიმიდაზოლ-2-ბუტანის მჟავა (ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C16H21Cl2N3O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
მაალკილირებელი საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
C85 – არაჰოჯკინის ლიმფომის სხვა და დაუზუსტებელი ფორმები; C90 – მრავლობითი მიელომა და ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედული ახალქარმონაქმნები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება