ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: ალკილდიმეთილ(ფენილმეთილ)ამონიუმის ქლორიდი (და ჰიდრობრომიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C21H38NCl

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
არაჰორმონული კონტრაცეპტივები; ანტისეპტიკები და სადეზინფექციო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
K62.8 – ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები; L98.4.2 – კანის ტროფიკული წყლული; L99 – კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში; M86 – ოსტეომიელიტი; T14.1 -სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა; T30 – დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის თერმული და ქიმიური დამწვრობა; T79.3 – ჭრილობის ტრავმის შემდგომი ინფექცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; Z30.0 – ზოგადი რჩევები და რეკომენდაციები კონტრაცეფციის შესახებ

ჯენერიკები:

გაფრთხილება