ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი – bismuthate tripotassium dicitrate

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: ბისმუტი (III) კალიუმის 2-ჰიდროქსი-1,2,3-პროპანტრიკარბოქსილატი (соль 1:3:2)

ბრუტო ფორმულა:
C12H10BiK3O14

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
გასტროპროტექტორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
K25 – კუჭის წყლული; K26 – თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული; K29 – გასტრიტი და დუოდენიტი; K30 – დისპეპსია; K58 – გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება