ბრომაზეპამი – bromazepam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 7-ბრომ-1,3-დიჰიდრო-5-(2-პირიდინილ)-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-он

ბრუტო ფორმულა:
C14H10BrN3O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიზური საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F20 – შიზოფრენია; F39 – დაუზუსტებელი აფექტური აშლილობა; F41 – სხვა შფოთვითი აშლილობანი; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება