გლიკოზა – glucose

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: D-გლუკოზა

ბრუტო ფორმულა:
C6H12O6

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ენტერალური და პარენტერალური კვების საშუალებები; პლაზმის და სისხლის სხვა კომპონენტების შემცვლელები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A48.3 – ტოქსიკური შოკის სინდომი; D68.9 – შედედების დარღვევა,  დაუზუსტებელი; E16.2 – ჰიპოგლიკემია,  დაუზუსტებელი; E87.8 – წყალ-მარილოვანი ბალანსის სხვა დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (ჰიპოქლორემია); I95.1 – ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია; K73 – ქრონიკული ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; R57 – შოკი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; R58 – ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; T40 – ნარკოტიკებითა და ფსიქოდისლეპსიური საშუალებებით [ჰალუცინოგენებით] მოწამვლა; T57.0 – დარიშხანის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ეფექტი; T79.4 – ტრავმული შოკი;

ჯენერიკები:

გაფრთხილება