გლუტამინის მჟავა – glutamic acid

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: L-გლუტამინის მჟავა

ბრუტო ფორმულა:
C5H9NO4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნოოტროპები; სხვა ნეიროტროპული საშუალებები; ცილები და ამინომჟავები; სადეტოქსიკაციო საშუალებები აბტიდოტების ჩათვლით; ენტერალური და პარენტერალური კვების საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A80 – მწვავე პოლიომიელიტი; B91 – პოლიომიელიტის შედეგები; F20 – შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F79 – გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი; G21.3 – პოსტენცეფალიტური პარკინსონიზმი; G40 – ეპილეფსია; G80 – ბავშვთა ცერებრული დამბლა; P10 – ქალასშიდა ქსოვილების დაზიანება და სისხლდენა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით; T37.1 – ანტიმიკობაქტერიული პრეპარატებით მოწამვლა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება