დემოქსიტოცინი – demoxytocinum

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 2-[(1-{[13-(ბუტან-2-ილ)-10-(2-ლარბამოილეთილ)-7-(კარბამოილმეთილ)-16-[(4-ჰიდროქსიფენილ)მეთილ]-6,9,12,15,18-პენტაოქსო-1,2-დითია-5,8,11,14,17-პენტააზაციკლოეიკოზან-4-ილ]კარბონილ}პიროლიდინ-2-ил)ფორმამიდო]-N-(კარბამოილმეთილ)-4-მეთილპენტანამიდი

ბრუტო ფორმულა:
C43H65N11O12S2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ჰიპოთალამუსის, ჰიპოფიზის ჰორმონები, გონადოტროპინები და მათი ანტაგონისტები; უტეროტონიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
O62.2 – სამშობიარო მოქმედების სხვა სახის სისუსტეები; O92.4 – ჰიპოგალაქტია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება