დიაზეპამი – diazepam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 7-ქლორ-1,3-დიჰიდრო-1-მეთილ-5-ფენილ-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-он

ბრუტო ფორმულა:
C16H13ClN2O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიტიკები; ნერვ-კუნთოვან გადაცემაზე მოქმედი საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F05 – დელირიუმი, რომელიც არ არის განპირობებული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით; F06 – ტვინის დაზიანებითა და დისფუნქციით, აგრეთვე სხვა სომატური დაავადებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობები; F06.4 – ორგანული შფოთვითი აშლილობა; F10.2 – ალკოჰოლური დამოკიდებულების სინდრომი; F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F10.4 – აბსტინენტური მდგომარეობა დელირიუმით; F10.5 – ალკოჰოლური ფსიქოზი; F11 – ოპიოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები; F20 – შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F32  – დეპრესიული ეპიზოდი; F34.1 – დისთიმია; F40.0 – აგორაფობია; F40.2 – სპეციფიური (იზოლირებული) ფობიები; F41.0 – პანიკური აშლილობა (ეპიზოდური პაროქსიზმული შფოთვა); F43.0 – მწვავე რეაქცია სტრესზე; F43.1 – პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა; F43.2 – შემგუებლობითი რეაქციების დარღვევები; F44 – დისოციაციური (კონვერსიული) აშლილობები; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F51.0 – არაორგანული ბუნების უძილობა; F60 – სპეციფიციური პიროვნული დარღვევები; F63 – ჩვეულებებისა და მიდრეკილებების აშლილობები; F95 – ტიკები; G40 – ეპილეფსია; G41 – ეპილეფსიური სტატუსი; G83.9 – დამბლის სინდრომი, დაუზუსტებელი; L29 – ქავილი; L30.9 – დერმატიტი, დაუზუსტებელი; M13.0 – პოლიართრიტი, დაუზუსტებელი; M13.9 – ართრიტი, დაუზუსტებელი; M60 – მიოზიტი; M62.4 – კუნთის კონტრაქტურა; M71 – სხვა ბურსოპათიები; N94.3 – პრემენსტრუაციული დაძაბულობის სინდრომი; N95.1 – მენოპაუზა და კლიმაქსური მდგომარეობა ქალებში; O15 – ეკლამპსია; O62.9 – სამშობიარო მოქმედების დარღვევა, დაუზუსტებელი; R25.2 – კრუნჩხვა და სპაზმი; R25.8.0* – ჰიპერკინეზი; R32 – შარდის შეუკავებლობა, დაუზუსტებელი; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R45.4 – გაღიზიანებადობა და მრისხანება; R45.7 – ემოციური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუზუსტებელი; R51  – თავის ტკივილი; T14.9 – ტრავმა, დაუზუსტებელი; Z100* – კლასი XXII  ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება