დიოსმინი – diosmin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
7-[[6-O-(6-დეზოქსი-ალფა-L-მანოპირანოზილ)-ბეტა-D-გლუკოპირანოზილ] ოქსი]-5-ჰიდროქსი-2-(3-ჰიდროქსი-4-მეტოქსიფენილ)-4Н-1-ბენზოპირან-4-он

ბრუტო ფორმულა:
C28H32O15

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანგიოპროტექტორები და მიკროცირკულაციის კორექტორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I83 – ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი; I84 – ბუასილი ; I87.2 – ვენური უკმარისობა (ქრონიკული) (პერიფერიული); I99 – სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება