დონოპეზილი – donepezil

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2,3-დიჰიდრო-5,6-დიმეტოქსი-2-[[1-(ფენილმეთილ)-4-პიპერიდინილ]მეთილ]-1H-ინდენ-1-он (და ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C24H29NO3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
м-, н- ქოლინომიმეტიკები, მათ შორის ანტიქოლინესტერაზული საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F00 – დემენცია ალცჰაიმერის დაავადების დროს (G30+); G30 – ალცჰეიმერის დაავადება

ჯენერიკები:

გაფრთხილება