დოქსაზოზინი – doxazosin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
1-(4-ამინო-6,7-დიმეტქოსი-2-ქინაზოლინილ)-4-[(2,3-დიჰიდრო-1,4-ბენზოდიოქსინ-2-ილ)კარბონილ]პიპერაზინი (და მონომეთანსულფონატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C23H25N5O5

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ალფა-ადრენომიმეტიკები; ნივთიერებები, რომლებიც მოქმედებენ წინამდებარე ჯირკვალში ნივთიერებათა ცვლაზე და უროდინამიკის კორექტორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 – მეორადი ჰიპერტენზია; I15.0 – რენოვასკულური ჰიპერტენზია; N40 – წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება