ეტიფოქსინი – etifoxine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
6-ქლორ-N-ეთილ-4-მეთილ-4-ფენილ-4H-3,1-ბენზოქსაზინ-2-ამინი (და მონოჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C17H17ClN2O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F41 – სხვა შფოთვითი აშლილობები; F45 – სომატოფორმული აშლილობები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება