ვალპროის მჟავა – valproic acid

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-პროპილვალერიანის მჟავა (კალციუმის, მაგნიუმის ან ნატრიუმის მარილის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C8H16O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ეპილეფსიის საწინააღმდეგო საშუალებები, ნორმოთიმიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F31 – ბიპოლარული აფექტური აშლილობა; F95 – ტიკები; G40 – ეპილეფსია; G40.3 – გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები; G40.6 – დიდი გულყრები (grand mal), დაუზუსტებელი (თანდართული მცირე გულყრით (petit mal) ან მის გარეშე); G40.7 – მცირე გულყრები (petit mal) დაუზუსტებელი, grand mal გულყრების გარეშე; R25.2 – კრუნჩხვა და სპაზმი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება