ვანკომიცინი – vancomycin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
ტრიციკლური გლიკოპეპტიდი

ბრუტო ფორმულა:
C66H74Cl2N9O24

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
გლიკოპეპტიდები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A04.7 – ენტეროკოლიტი, გამოწვეული Clostridium difficile-ით; A09 – დიარეა და გასტროენტერიტი სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის (დიზენტერია, ბაქტერიული დიარეა); A41.9 – სეპტიცემია, დაუზუსტებელი; G00 – ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; G04 – ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი; I33 – მწვავე და ქვემწვავე ენდოკარდიტი; J18 – პნევმონია დაუზუსტებელი გამომწვევით; K52.8.0*-ფსევდომემბრანოზული კოლიტი; L08.9 – კანის და კანქვეშა ქსოვილის ლოკალური ინფექცია, დაუზუსტებელი; M00.9 – პიოგენური ართრიტი, დაუზუსტებელი (ინფექციური); M86 – ოსტეომიელიტი; M89.9 – ძვლის დაავადება, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება