ზოპიკლონი – zopiclone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
6-(5-ქლორ-2-პირიდინილ)-6,7-დიჰიდრო-7-ოქსო-5H-პირროლო[3,4-b]პირაზინ-5-ილის ზეთი 4-მეთილ-1-პიპერაზინკარბონმჟავას

ბრუტო ფორმულა:
C17H17ClN6O3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
საძილე საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F07.2 – ტვინის შერყევის შემდგომი სინდრომი; F51.0 – არაორგანული ბუნების უძილობა; G47.0 – ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა)

ჯენერიკები:

გაფრთხილება