ინტრაკონაზოლი – itraconasole

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-(1Н-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილმეთილ)-1,3-დიოქსოლან-4-ილ]მეტოქსი]ფენილ]-1-პიპერაზინილ]ფენილ]-2,4-დიჰიდრო-2-(1-მეთილპროპილ)-3Н-1,2,4-ტრიაზოლ-3-ონი

ბრუტო ფორმულა:
C35H38Cl2N8O4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
B35 – დერმატოფიტოზი; B35.1 – ფრჩხილის მიკოზი; B36.0 – ნაირფერი პიტირიაზი; B37.0 – კანდიდური სტომატიტი; B37.2 – კანისა და ფრჩხილის კანდიდოზი; B37.3 – ვულვისა და საშოს კანდიდოზი (N 77.1*); B39 – ჰისტოპლაზმოზი; B40 – ბლასტომიკოზი; B41 – პარაკოკციდიოიდომიკოზი; B42 – სპოროტრიქოზი; B44 – ასპერგილოზი; B45 – კრიპტოკოკოზი; B45.1 – ცერებრალური კრიპტოკოკოზი; B49 – მიკოზი, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება