ირბეზარტანი – irbesartan

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-ბუტილ-3-[[2′-(1H-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]მეთილ]-1,3-დიაზასპირო[4.4]ნონ-1-ენ-4-ონი (კალიუმის მარილის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C25H28N6O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტები (AT1-ქვეტიპი)

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 – მეორადი ჰიპერტენზია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება