იცით პეფრაკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)-ს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?