პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – კ ლ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


კ ლ

კალციუმის ალიმენტალური დეფიციტი E58 კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
კალციუმის მეტაბოლიზმის დარღვევები E83.5 ალენდრონის მჟავაalendronic acid; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
კალციუმის ცვლის დარღვევა E83.5 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; კალციტონინიcalcitonin
კანდიდოზი B37 რიბოფლავინი  – riboflavin; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; ნატამიცინი  – natamycin; ნისტატინი  – nystatine; მიკაფუნგინი  – micafungin; იზოკონაზოლი  – Isoconazole
კანდიდოზი ვულვისა და საშოს  (N 77.1*) B37.3 კლოტრიმაზოლიclotrimazole; ფენტიკონაზოლიfenticonazole; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ნატამიცინი  – natamycin; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole; ნისტატინი  – nystatine; ნიფურატელი  – nifuratel
კანდიდოზი კანისა და ფრჩხილის B37.2 ციკლოპიროქსოლამინიciclopiroxolamine; კლოტრიმაზოლი – clotrimazole; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ნატამიცინი  – natamycin; ტერბინაფინი  – terbinafine; ნისტატინი  – nystatine
კანდიდოზი უროგენიტალური სხვა ლოკალიზაციის B37.4 კლოტრიმაზოლი – clotrimazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ნატამიცინი  – natamycin
კანდიდოზი ფილტვის B37.1 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კანდიდოზი, დაუზუსტებელი B37.9 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ნატამიცინი  – natamycin; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
კანდიდოზი, სხვა ლოკალიზაციის B37.8 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ნატამიცინი  – natamycin; ნისტატინი  – nystatine; მიკაფუნგინი  – micafungin; ვორიკონაზოლი  – voriconazole
კანის და კანქვეშა ქსოვილების სხვა, დაზუსტებული ლოკალური ინფექციები L08.8 სპირამიცინი  – spiramycin
კანის და კანქვეშა ქსოვილის ინფექციები L00-L08 ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
კანის სხვა ატროფიული დაზიანებები L90.8 რუტინი  – rutin
კანის სხვა მწვავე ცვლილებები გამოწვეული ულტრაიისფერი გამოსხივებით L56 ციანკობალამინიcyanocobalamin; რიბოფლავინი  – riboflavin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine; მეთილურაცილი  – methyluracil; ქლოროქინიchloroquine
კანის ტროფიკული წყლული J98.4.2* კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate
კანის ტროფიკული წყლული L98.4.2 ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ტროქსერუტინი  – troxerutin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; მეთილურაცილი  – methyluracil; ცინარიზინიcinnarizine
კანის ქრონიკული წყლული, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში L98.4 ცეფტაზიდიმიceftazidime; რიბოფლავინი  – riboflavin; გენტამიცინი  – gentamicine; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; რუტინი  – rutin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide
კანის ჩირქოვანი წყლული L98.4.1* ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაზიანებები, დაუზუსტებელი L98.9 ამპიცილინიampicillin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; კლობეტაზოლიclobetasol; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ამოქსიცილინიamoxicillin
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ლოკალური ინფექცია, დაუზუსტებელი L08.9 ბორის მჟავაacidum boricum; ცეფოპერაზონიcefoperazone; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფაკლორიcefaclor; ცეფეპიმიcefepime; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფაზოლინი -cefazolin; კლარითრომიცინიclarithromycin; ერითრომიცინიerythromycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; მეროპენემი  – meropenem; ლინეზოლიდი  – linezolid; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაავადებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში L98 სულფანილამიდი  – sulfanilamide
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში L99 ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები L98.8 დექსამეთაზონიdexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა ინფილტრაციული დაზიანებები L98.6 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
კაპილარების დაავადებები, დაუზუსტებელი I78.9 დიპირიდამოლიdipyridamole
კაპილარების სხვა დაავადებები I78.8 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ეტამზილატიetamsylate
კაპილარიოზი ნაწლავების B81.1 მებენდაზოლი  – mebendazole
კარდიომიოპათია I42 ატენოლოლიatenolol; თიამინი  – thiamine; ინოზინი  – inosine; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; კაპტოპრილიcaptopril
კარდიომიოპათია იშემიური I25.5 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid
კარცინომა საჭმლის მომნებელი ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი  in situ D01 ოქტრეოტიდი  – octreotide
კარცინომები ღვიძლის სხვა დაზუსტებული C22.7 ბლეომიცინიbleomycin
კატარაქტა დიაბეტური  (E 10 -E 14+ მეოთხე რიგის ნიშნით .3) H28.0 ტაურინი  – taurine
კატარაქტა მოხუცებულობითი H25 რიბოფლავინი  – riboflavin; ტაურინი  – taurine; აზაპენტაცენიazapentacene
კატარაქტა სხვა დაზუსტებული H26.8 ტაურინი  – taurine
კატარაქტა ტრავმული H26.1 ტაურინი  – taurine
კატარაქტა, დაუზუსტებელი H26.9 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin
კატარაქტები სხვა H26 აზაპენტაცენი – azapentacene; რიბოფლავინი  – riboflavin; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol
კაუზალგია G56.4 ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde
კაფსულიტი ადჰეზიური, მხრის M75.0 აცეკლოფენაკიaceclofenac; დექსამეთაზონი – dexamethasone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კახექსია R64 ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
კბენა ან დანესტრვა არაშხამიანი მწერის და სხვა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ W57 დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; გენტამიცინი  – gentamicine; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კბილების ამოჭრის სინდრომი K00.7 ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate
კბილების კარიესი K02 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
კბილების მაგარი ქსოვილების სხვა დაავადებები K03 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
კბილების პროტეზის მორგება და კორექცია Z46.3 არტიკაინიarticaine; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene
კბილის საპროთეზო მოწყობილობის არსებობა (ნაწილობრივი) (სრული) Z97.2 ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კბილის ტკივილი K08.8.0 აცეკლოფენაკი – aceclofenac; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
კეთილთვისებიანი სიმსივნე პანკრეასის კუნძულოვანი უჯრედების D13.7 ოქტრეოტიდი  – octreotide
კეთილთვისებიანი სიმსივნე სარძევე ჯირკვლის D24 ბრომოკრიპტინიbromocriptine
კეთილთვისებიანი სიმსივნე ჰიპოფიზის D35.2 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები კანის სხვა D23 ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები საშვილოსნოს სხვა D26 ნორეთისტერონი  – norethisterone; ლეუპრორელინი  – leuprorelin
კეთრი, დაუზუსტებელი A30.9 რიფამპიცინი  – rifampicin
კენჭები თირკმლის N20.0 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
კერატიტი H16 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კრომოგლიცის მჟავაcromoglicic acid; რიბოფლავინი  – riboflavin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
კერატიტი, დაუზუსტებელი H16.9 დექსპანთენოლიdexpanthenol; კანამიცინი  – kanamycin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კერატიტის სხვა ფორმები H16.8 დექსამეთაზონი – dexamethasone; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; პრედნიზოლონი  – prednizolone
კერატოზი სებორეული L82 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
კერატოკონიუნქტივიტი H16.2 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიკლოფენაკიdiclofenac; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ბეტამეთაზონიbetamethasone
კიბო ჰეპატოცელულური C22.0 დოქსორუბიცინიdoxorubicin; ეპირუბიცინიepirubicin; ფლუოროურაცილი  – fluorouracil; ტეგაფური  – tegafurum; დოქსორუბიცინი – doxorubicin
კისერმრუდობა M43.6 კეტოპროფენი  – ketoprofen
კისრის ფესვის დაზიანებები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში G54.2 იბუპროფენი  – ibuprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine
კისტა ფოლიკულური, კანისა და კანქვეშა ქსოვილის,   დაუზუსტებელი L72.9 გენტამიცინი  – gentamicine
კისტოზური ფიბროზი სხვა გამოვლინებებით E84.8 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
კისტოზური ფიბროზი, ფილტვისმიერი გამოვლინებებით E84 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ტობრამიცინი  – tobramycin; აცეტილცისტეინიacetylcysteine; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
კლასი XXII ქირურგიული პრაქტიკა Z100 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
კლიმაქსი კაცებში N50.8.0* ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ტესტოსტერონი  – testosteron; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
კოაგულაციის დარღვევები, პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობანი D65-D69 ასკორბინის მჟავაascorbic acid
კოკციდიოიდომიკოზი B38 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კოლიტი ფსევდომემბრანოზული K52.8.0* ვანკომიცინი  – vancomycin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
კომა დიაბეტური, ჰიპერგლიკემიური E14.0 კოკარბოქსილაზაcocarboxylase
კომა, დაუზუსტებელი R40.2 პირაცეტამი  – piracetam
კომპრესია ზურგის ტვინის,  დაუზუსტებელი G95.2 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
კონიუნქტივის სხვა სისხლძარღვოვანი დაავადებები და კისტები H11.4 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
კონიუნქტივის ტრავმა და ნაკაწრები რქოვანაზე უცხო სხეულის აღნიშვნის გარეშე S05.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კონიუნქტივიტი H10 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; გენტამიცინი  – gentamicine; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
კონიუნქტივიტი მწვავე ატოპიური H10.1 აზელასტინიazelastine; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ბილასტინიbilastine; ცეტირიზინი – cetirizine; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; კეტოტიფენი  – ketotifen
კონიუნქტივიტი მწვავე, იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H13.1 სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide
კონიუნქტივიტი ქლამიდიური A74.0 სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
კონიუნქტივიტი ქრონიკული H10.4 ნაფაზოლინი  – naphazoline
კონიუნქტივიტი, დაუზუსტებელი H10.9 კარბომერიcarbomer; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; რიბოფლავინი  – riboflavin; ტროპიკამიდი  – tropicamid; ინდომეტაცინი  – indometacin; ფენილეფრინი  – phenylephrine; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ნიტროფურალი  – nitrofural; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ბორის მჟავა – acidum boricum
კონტაქტი შხამიან გველებთან და ხვლიკებთან X20 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კონტაქტი შხამიან ობობებთან X21 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კონტრაქტურა კუნთის M62.4 დიაზეპამიdiazepam; ტოლპერიზონი  – tolperisone
კოჟრი და კოჟიჟი კანის L84 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
კოქსართროზი (მენჯ-ბარძაყის სახსრის ართროზი) M16 დიკლოფენაკი – diclofenac; გლუკოზამინი  – glucosamine
კრიზი ადისონური E27.2 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
კრიპტოკოკოზი B45 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole
კრიპტოკოკოზი კანის B45.2 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კრიპტოკოკოზი ფილტვისმიერი B45.0 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კრიპტოკოკოზი ცერებრალური B45.1 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole
კრიპტოკოკოზი,  დაუზუსტებელი B45.9 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
კრონის დაავადება (რეგიონული ენტერიტი) K50 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ერგოკალციფეროლიergocalciferol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბუდესონიდიbudesonide; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
კრუნჩხვა და სპაზმი R25.2 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კარბამაზეპინიcarbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კლონაზეპამიclonazepam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; ტიზანიდინი  – tizanidine; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid; ტოლპერიზონი  – tolperisone; მემანტინი  – memantine
კუნთის ჰიპერტონუსი G24.8.0* ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
კუჭის ატონია K31.8.0* დომპერიდონიdomperidone; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებები, დაუზუსტებელი K31.9 ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის სხვა დაზუსტებული დაავადებები K31.8 რანიტიდინი  – ranitidine
კუჭის წვენის ჰიპერაციდულობა K31.8.2* ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide; გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; ესომეპრაზოლიesomeprazole; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
კუჭის წყლული K25 ალბუმინიAlbumin; ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate; ალუმინის ჰიდროქსიდი – aluminum hydroxide; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin; აზითრომიცინიazythromycin; ბენზოკაინიbenzocaine; ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატიbismuthate tripotassium dicitrate; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კლარითრომიცინი – clarithromycin; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დროტავერინიdrotaverine; ესომეპრაზოლი – esomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; პროკაინი  – procaine; ინოზინი  – inosine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; სულპირიდი  – sulpiride; მიზოპროსტოლი  – misoprostol; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; მეთილურაცილი  – methyluracil
ლაბირინთის დისფუნქცია H83.2 დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine
ლაბირინთიტი H83.0 ფენიბუტი  – phenibut
ლაიმის დაავადება A69.2 ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმიcefuroxime; დოქსიციკლინიdoxycycline
ლამბლიოზი A07.1 ალბენდაზოლიalbendazole; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიფურატელი  – nifuratel
ლარინგიტი და ლარინგოტრაქეიტი, ქრონიკული J37 ჯოზამიცინი  – josamycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ლარინგიტი და ტრაქეიტი, მწვავე J04 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; კლარითრომიცინი – clarithromycin; ერითრომიცინი – erythromycin; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ჯოზამიცინი  – josamycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ლარინგიტი მწვავე J04.0 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ლარინგიტი მწვავე ობსტრუქციული  (კრუპი) და ეპიგლოტიტი J05 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine
ლარინგიტი ქრონიკული J37.0 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; კლარითრომიცინი – clarithromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ლარინგოტრაქეიტი მწვავე J04.2 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
ლარინგოტრაქეიტი ქრონიკული J37.1 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ლაქოვანი ცხელება, გამოწვეული Rickettsia rickettsii-თ A77.0 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ლაქტაციის სხვა და დაუზუსტებელი დარღვევები O92.7 ოქსიტოცინი  – oxytocin
ლეგიონერთა დაავადება A48.1 ერითრომიცინი – erythromycin
ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით C95 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
ლეიკემია ლიმფოიდური  (ლიმფოლეიკემია) C91 ეპოეტინ ალფაepoetin alpha; ეპოეტინ ბეტაepoetin beta; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ლეიკემია მიელოიდური  (მიელოლეიკოზი) C92 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ლეიკემია მწვავე  დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით C95.0 ეპირუბიცინი – epirubicin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ლეიკემია მწვავე ლიმფობლასტური C91.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ციტარაბინიcytarabine; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ლეიკემია მწვავე მიელობლასტური C92.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ეტოპოზიდიetoposide; ციტარაბინი – cytarabine
ლეიკემია ქრონიკული ლიმფოციტური C91.1 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუდარაბინი  – fludarabine
ლეიკემია, დაუზუსტებელი C95.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ლეიკემიები სხვა დაზუსტებული C94.7 ეტოპოზიდი – etoposide
ლეიკოზი ლიმფოიდური,  დაუზუსტებელი C91.9 ციტარაბინი – cytarabine
ლეიკოზი მიელოიდური,  დაუზუსტებელი C92.9 ციტარაბინი – cytarabine; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ლეიკოზი ქრონიკული მიელოიდური C92.1 ციტარაბინი – cytarabine
ლეიკოპენია D72.8.0* ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ინოზინი  – inosine; ფოლის მჟავა  – folic acid; მიკაფუნგინი  – micafungin; მეთილურაცილი  – methyluracil
ლეიომიომა საშვილოსნოს D25 მიფეპრისტონი  – mifepriston; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ლეიშმანიოზი კანის B55.1 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole
ლეპტოსპიროზი, დაუზუსტებელი A27.9 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; დოქსიციკლინი – doxycycline
ლეპტოსპიროზი, იქტერო-ჰემორაგიული A27.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; დოქსიციკლინი – doxycycline
ლეშ-ნიჰენის სინდრომი E79.1 ალოპურინოლიallopurinol
ლითონების ტოქსიკური ეფექტი T56 გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ლიმფადენიტი მწვავე L04 ჯოზამიცინი  – josamycin
ლიმფანგიტი I89.1 ცეფალექსინი – cefalexin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ჯოზამიცინი  – josamycin
ლიმფოდემია, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში I89.0 რუტინი  – rutin
ლიმფომა არაჰოჯკინის დიფუზური C83 ბლეომიცინი – bleomycin; ცისპლატინიcisplatin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუდარაბინი  – fludarabine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ლიმფომა არაჰოჯკინის მსხვილუჯრედოვანო (დიფუზური) C83.3 მეთოტრექსატი  – methotrexate
ლიმფომა არაჰოჯკინის ფოლიკულური (ნოდულური) C82 ცისპლატინი – cisplatin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეპირუბიცინი – epirubicin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუდარაბინი  – fludarabine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბლეომიცინი – bleomycin
ლიმფომა არაჰოჯკინის,   დაუზუსტებელი ტიპი C85.9 ციტარაბინი – cytarabine; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin
ლიმფომა არაჰოჯკინის,  სხვა და დაუზუსტებელი ფორმები C85 ბენდამუსტინიbendamustine; ცისპლატინი – cisplatin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ფლუდარაბინი  – fludarabine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბლეომიცინი – bleomycin
ლიმფომა ჰოჯკინის  (ლიმფოგრანულომატოზი) C81 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ბლეომიცინი – bleomycin; ცისპლატინი – cisplatin; ციტარაბინი – cytarabine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დოქსორუბიცინი – doxorubicin; ეპირუბიცინი – epirubicin; ეტოპოზიდი – etoposide; მეთოტრექსატი  – methotrexate; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ლიმფომები T-უჯრედოვანი, პერიფერიული და კანის C84 ცისპლატინი – cisplatin; ტეგაფური  – tegafurum
ლიმფოსარკომა C85.0 მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
ლიპოდისტროფია,  რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში E88.1 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ლისტერიოზი, დაუზუსტებელი A32.9 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ერითრომიცინი – erythromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ლიქენი და პრურიგო, მარტივი ქრონიკული L28 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide
ლიქენი მარტივი ქრონიკული L28.0 პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
ლოკალიზებული (ადგილობრივი) (პარციალური) სიმპტომური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები მარტივი პარციალური გულყრებით G40.1 გაბაპენტინი  – gabapentin; პრეგაბალინი  – pregabalin; ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam
ლოკალიზებული (კეროვანი) (პარციალური) იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები კრუნჩხვითი გულყრებით ფოკალური დასაწყისით G40.0 გაბაპენტინი  – gabapentin; ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam
ლოკალიზებული (კეროვანი) (პარციალური) სიმპტომური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები რთული პარციალური კრუნჩხვითი გულყრებით G40.2 გაბაპენტინი  – gabapentin; პრეგაბალინი  – pregabalin; ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam
ლუმბაგო იშიასთან ერთად M54.4 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეკლოფენაკი – aceclofenac