ლაციდიპინი – lacidipine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-[0-[(E)-2-კარბოქსივინილ]ფენილ]-1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას  4-ტრეტ-ბუტილდიეთილის ზეთი

ბრუტო ფორმულა:
C26H33NO6

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
კალციუმის არხების ბლოკატორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 – მეორადი ჰიპერტენზია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება