ლევოთიროქსინის ნატრიუმი – levothyroxine sodium

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
О-(4-ჰიდროქსი-3,5-დიიოდფენილ)-3,5-დიიოდ-L-ნატრიუმის თიროზინი

ბრუტო ფორმულა:
C15H10I4NNaO4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ფარისებრი და ფარისებრახლო ჯირკვლების ჰორმონები, მათი ანალოგები და ანტაგონისტები (ანტითირეოიდული საშუალებების ჩათვლით)

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
C73 – ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე; E01.0 იოდის დეფიციტთან დაკავშირებული დიფუზური (ენდემური) ჩიყვი; E03 – ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები; E03.9 – ჰიპოთირეოზი,  დაუზუსტებელი; E04.1 – არატოქსიკური ერთკვანძიანი ჩიყვი; E04.2 – არატოქსიური მრავალკვანძოვანი ჩიყვი; E05 – თირეოტოქსიკოზი (ჰიპერთირეოზი); E05.0 – თირეოტოქსიკოზი დიფუზური ჩიყვით; E06.3 – აუტოიმუნური თირეოიდიტი; E91*-ენდოკრინული სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება