ლოზარტანი – losartan

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-ბუტილ-4-ქლორ-1-[[2′-(1Н-ტეტრაზოლ-5-ილ)[1,1′-ბიფენილ]-4-ილ]-მეთილ]-1Н- იმიდაზოლ-5-მეთანოლი (კალიუმის მარილის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C22H23ClN6O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტები (AT1-ქვეტიპი)

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 – მეორადი ჰიპერტენზია; I50.9 – გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება