ლოპერამიდი – loperamide

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-(4-ქლორფენილ)-4-ჰიდროქსი-N,N-დიმეთილ-аალფა,ალფა-დიფენილ-1-პიპერიდინ ბუტანამიდი (ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C29H33ClN2O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ფაღარათის საწინააღმდეგო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A04.9 – ნაწლავთა ბაქტერიული ინფექციები, დაუზუსტებელი; A09 – დიარეა და გასტროენტერიტი სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის (დიზენტერია, ბაქტერიული დიარეა); K52.2 – ალერგიული და ალიმენტარული გასტროენტერიტი და კოლიტი; K59.1 – ფუნქციური დიარეა; Z93.2 – ილეოსტომის არსებობა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება