ლორაზეპამი – lorazepam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
7-ქლორ-5-(2-ქლორფენილ)-1,3-დიჰიდრო-3-ჰიდროქსი-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ონი

ბრუტო ფორმულა:
C15H10Cl2N2O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F10.5 – ალკოჰოლური ფსიქოზი; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F40.0 – აგორაფობია; F41.0 – პანიკური აშლილობა (ეპიზოდური პაროქსიზმული შფოთვა); F41.1 – გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა; F42 – ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა; F43.1 – პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა; F51.0 – არაორგანული ბუნების უძილობა; F91 – ქცევითი აშლილობები; G40 – ეპილეფსია; G44.2 – დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილი; G47.0 – ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა); R45.0 – ნევროტულობა; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R45.7 – ემოციური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუზუსტებელი; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება