მეთილერგომეტრინი – methylergometrine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
[8ბეტა(S)]-9,10-დიდეჰიდრო-N-[1-(ჰიდროქსიმეთილ)პროპილ]-6-მეთილერგოლინ-8-კარბოქსამიდი

ბრუტო ფორმულა:
C20H25N3O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
უტეროტონიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
N85.3 – საშვილოსნოს სუბინვოლუცია; N92.1 – ჭარბი და ხშირი მენსტრუაცია არარეგულარული ციკლის ფონზე; N94.6 – დისმენორეა, დაუზუსტებელი; O67 – სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული მშობიარობის პერიოდის სისხლდენით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; O72 – მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა; O82 – ერთნაყოფიანი მშობიარობა, მშობიარობის ნებართვა საკეისრო კვეთით; O90.8 – მშობიარობის შემდგომი პერიოდის  სხვა გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება