მიკაფუნგინი – micafungin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
{5-[(1S,2S)-2-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-3-[(1R)-2-კარბამოილ-1-ჰიდროქსიეთილ]-11,20,21,25-ტეტრაჰიდროქსი-15-[(1R)-1-ჰიდროქსიეთილ]-26-მეთილ-2,5,8,14,17,23-ჰექსაოქსო-18-[(4-{5-[4-(პენტილოქსი)ფენილ]-1,2-ოქსაზოლ-3-ილ}ბენზოლ)ამიდო]-1,4,7,13,16,22-ჰექსააზატრიციკლო[22.3.0.09,13]ჰეპტაკოზან-6-ილ]-1,2-დიჰიდროქსიეთილ]-2-ჰიდროქსიფენილ}ოქსიდანსულფონის მჟავა

ბრუტო ფორმულა:
C56H71N9O23S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
B37 – კანდიდოზი; B37.8 – კანდიდოზი, სხვა ლოკალიზაციის; D72.8.0*-ლეიკოპენია; Z94 – გადანერგილი ორგანოსა და ქსოვილის არსებობა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება