ნეომიცინი – neomycin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2RS,3S,4S,5R)-5-ამინო-2-(ამინომეთილ)-6-((2R,3S,4R,5S)-5-((1R,2R,5R,6R)-3,5-დიამინო-2-((2R,3S,4R,5S)-3-ამინო-6-(ამინომეთილ)-4,5-დიჰიდროქსიტეტრაჰიდრო-2H-პირან-2-ილოქსი)-6-ჰიდროქსიციკლოჰექსილოქსი)-4-ჰიდროქსი-2-(ჰიდროქსიმეთილ)ტეტრაჰიდროფურან-3-ილოქსი)ტეტრაჰიდრო-2H-პირან-3,4-დიოლი

ბრუტო ფორმულა:
C23H46N6O13

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ამინოგლიკოზიდები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
L01 – იმპეტიგო; L02 – კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული; L08.0 – პიოდერმია; L30.3 – ინფექციური დერმატიტი; L30.9 – დერმატიტი, დაუზუსტებელი; T30 – დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის თერმული და ქიმიური დამწვრობა; T35 – მოყინვა, რომელიც მოიცავს სხეულის რამდენიმე მიდამოს და დაუზუსტებელი მოყინვა; T79.3 – პოსტტრავმული ჭრილობისმიერი ინფექცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ჯენერიკები:

გაფრთხილება