ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი – nefopam hydrochloride

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
3,4,5,6-ტეტრაჰიდრო-5-მეთილ-1-ფენილ-1Н-2,5-ბენზოქსაზოცინი (და ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C17H19NO

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სხვა არანარკოტიკული ანალგეტიკები, მათ შორის არასტეროიდები და სხვა; ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
R52 – ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; R52.1 – ქრონიკული არაკუპირებადი ტკივილი; R52.2 – სხვა მუდმივი ტკივილი            

ჯენერიკები:

გაფრთხილება