ოლანზაპინი – olanzapine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-მეთილ-4-(4-მეთილ-1-პიპერაზინილ)-10Н-თიენო[2,3-b][1,5]ბენზოდიაზეპინი

ბრუტო ფორმულა:
C17H20N4S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F20 – შიზოფრენია; F25 – შიზოაფექტური აშლილობები; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F31 – ბიპოლარული აფექტური აშლილობა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება