პანტოპრაზოლი – pantoprazole

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
5-(დიფტორმეტოქსი)-2-[[(3,4-დიმეტოქსი-2-პირიდინილ)მეთილ]სულფინილ]-1H-ბენზიმიდაზოლი (ნატრიუმის მარილის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C16H15F2N3O4S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
K21 – გასტროეზოფაგური რეფლუქსი; K25 – კუჭის წყლული; K26 – თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული; K27 – პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით; K86.8.3* – ცოლინგერ-ელისონის სინდრომი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება