პაროქსეტინი – paroxetine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
(3S-ტრანს)-3-[(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-ილოქსი)მეთილ]-4-(4-ფტორფენილ)პიპერიდინი

ბრუტო ფორმულა:
C19H20FNO3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანტიდეპრესანტები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F33 – რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა; F40.1 – სოციალური ფობიები; F41.1 – გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა; F42 – ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა; F43.1 – პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება