პირიტინოლი – pyritinol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
3,3′-[დითიობის(მეთილენ)]ბის[5-ჰიდროქსი-6-მეთილ-4-პირიდინმეთანოლი (და ჰიდროქლორიდის მონოჰიდრატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C16H20N2O4S2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნოოტროპები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F01 – სისხლძარღვოვანი დემენცია; F03 – დემენცია, დაუზუსტებელი; F04 – ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით; F09 – ორგანული და სიმპტომატური ფსიქიკური აშლილობები, დაუზუსტებელი; F11 – ოპიოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები; F13 – სედაციური და საძილე საშუალებების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F34.1 – დისთიმია; F41.2 – შერეული შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობა; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F48.0 – ნევრასთენია; F51.1 – არაორგანული ეტიოლოგიის ძილიანობა (ჰიპერსომნია); F79 – გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი; G43 – შაკიკი; G46 – თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს; G93.4 – ენცეფალოპათია, დაუზუსტებელი; I67.2 – ცერებრული ათეროსკლეროზი; I69 – ცერებროვასკულური დაავადებების  შედეგები; R53 – საერთო სისუსტე და დაღლა; R62 – მოსალოდნელი ნორმალური ფიზიოლოგიური განვითარების არარსებობა; R41.3.0* – მეხსიერების დაქვეითება; T90.5 – ქალასშიდა ტრავმების შედეგები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება