პიროქსიკამი – piroxicam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-ჰიდროქსი-2-მეთილ-N-2-პირიდინილ-2H-1,2-ბენზოთიაზინ-3-კარბოქსამიდ-1,1-დიოქსიდი

ბრუტო ფორმულა:
C15H13N3O4S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
აასს – ოქსიკამები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
J06 – ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები; M06.9 – რევმატოიდული ართრიტი, დაუზუსტებელი; M10 – პოდაგრა; M13.9 – ართრიტი, დაუზუსტებელი; M15-M19 – ართროზები; M45 – მაანკილოზებელი სპონდილიტი; M77.9 – ენთესოპათია, დაუზუსტებელი; M79.0 – რევმატიზმი, დაუზუსტებელი; M79.1 – მიალგია; M79.2 – ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი; N94.4 – პირველადი დისმენორეა; R52.1 – ქრონიკული არაკუპირებადი ტკივილი; R52.2 – სხვა მუდმივი ტკივილი; T14.0 – სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა; T14.3 – სხეულის დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაპსულო-მყესოვანი აპარატის ღრძობა, დაჭიმულობა და დაზიანება; T14.9 – ტრავმა, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება