პრეპარატების უკუჩვენებები – ვ ზ თ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ვ-3
 2. ვაგიმილტი
 3. ვაგინორმი
 4. ვაგოტილი
 5. ვაზოპრენი
 6. ვაზოსერკი
 7. ვალაციკლოვირი
 8. ვალერიანაჰელი
 9. ვალმოქსი
 10. ვალოკორდინი
 11. ვალოკორი ნეო
 12. ვალომენთი
 13. ვალოსედი
 14. ვალტანი
 15. ვალტრექსი
 16. ვალუსალი®
 17. ვანკოვერი
 18. ვანკომიცინი
 19. ვანკორალი
 20. ვარიქსინალი ტაბლეტი
 21. ვარფარინი ნიკომედი
 22. ვეზიკარი
 23. ველაქსინი
 24. ველაქტოზ-აი
 25. ვენლაქსორი
 26. ვენო რიცი®
 27. ვენო-რიცი
 28. ვენორუტონი
 29. ვენოფერი
 30. ვენტერი
 31. ვერა-დენკი 240 რეტარდი
 32. ვერაპამილი
 33. ვერაპამილი
 34. ვერმოქსი
 35. ვერტიგოჰელი
 36. ვესანოიდი
 37. ვესელ დუე Fი
 38. ვეცეფი
 39. ვი პლუსი
 40. ვიაგრაი
 41. ვიადერმი კანის
 42. ვიბურკოლ ნი
 43. ვიგანტოლი
 44. ვიდოსინ 500ი
 45. ვივაბონი სიროფი
 46. ვიზანაი
 47. ვიზიდოლი 0.5%ი
 48. ვიზორელი
 49. ვიკაზიდი
 50. ვიკალინი
 51. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 52. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 53. ვინერი
 54. ვინკაბრალი
 55. ვინკრისტინი
 56. ვიოსეპტი
 57. ვიპროსალი B
 58. ვირგანი
 59. ვირუ – მერც სეროლი
 60. ვირუ-მერცი
 61. ვისკენი
 62. ვიტ B კომპლექსი
 63. ვიტ-B-დენკი
 64. ვიტა Gი
 65. ვიტაკომი
 66. ვიტამინ ბე კომპლექსი სანუმ “ენ”
 67. ვიტამინები დიაბეტიკებისთვის
 68. ვიტამინი A+D3ი
 69. ვიტამინი Aი
 70. ვიტამინი B კომპლექსი
 71. ვიტამინი Cი
 72. ვიტამინი Eი
 73. ვიტამინი Сი
 74. ვიტანგოი
 75. ვიტაპრიმი Cი
 76. ვიტაპროსტი
 77. ვიტრუმ ბეიბი
 78. ვიტრუმ თინეიჯერი
 79. ვიტრუმ კარდიო ომეგა 3
 80. ვიტრუმ ოსტეომაგი
 81. ვიტრუმი ანტიოქსიდანტი
 82. ვიტრუმი ვიტამინი Eი
 83. ვიტრუმი კიდსი
 84. ვიტრუმი პლუსი
 85. ვიტრუმი პრენატალ ფორტე
 86. ვიტრუმი პრენატალი
 87. ვიტრუმი სუპერსტრესი
 88. ვიტრუმი ცენტური
 89. ვიტრუმი ჯუნიორი
 90. ვიუსიდი
 91. ვობილონი
 92. ვოლტარენ® რაპიდი
 93. ვოლტარენი რაპიდი
 94. ვოლტარენი რაპიდი
 95. ვოლუვენი
 96. ვომილ-სტოპი
 97. ვუკა ვუკაი
 98. ვურდონი
 99. ვფენდი

 1. ზადაქსინი
 2. ზადორინი
 3. ზალაინი® კრემი
 4. ზამიკანი 500მგ იმ/ივ
 5. ზანიდიპი
 6. ზანოცინი
 7. ზანტაკი
 8. ზაფირლუკასტი
 9. ზებოლი-50
 10. ზელბორაფი
 11. ზელდოქსი
 12. ზელოქსიმი
 13. ზერალგოი
 14. ზესპირა 10მგ
 15. ზეტორი
 16. ზეფექსალი
 17. ზივოქსი
 18. ზილტი
 19. ზიმაქსი
 20. ზიმაქსი
 21. ზიმოპლექსი
 22. ზინაცეფი
 23. ზინგიბერი
 24. ზინერიტი
 25. ზიტაზონიუმი
 26. ზიტმაკი 500მგ
 27. ზიტრომედი
 28. ზიფორი
 29. ზო-20ი
 30. ზოდაკი
 31. ზოვირაქსი
 32. ზოკორი
 33. ზოლადექსი
 34. ზოლედრო-დენკი
 35. ზოლენტონი
 36. ზოლეპტინი
 37. ზოლომაქსი
 38. ზოლოფტი
 39. ზოლპიდემი
 40. ზომეტა®
 41. ზოპიკლონი
 42. ზუმ გელი

 1. თეთრი კასტელანის ხსნარი
 2. თეთრი ნახშირი
 3. თეიმუროვი ნეო
 4. თეიმუროვის პასტაი
 5. თემოდალი
 6. თერაპინი BID
 7. თვაისი– HL –ჰუმანითი
 8. თიამაზოლი
 9. თიამინი
 10. თიანეპტინი
 11. თიდაზინი
 12. თიეთილპერაზინი
 13. თიმალინი
 14. თიმოგელი
 15. თიმოკელ D6
 16. თიმოკელ D6 კაფსულები
 17. თიმოკელ D6 სანთლები
 18. თიმოლანი
 19. თიმოლოლ-პოსი®
 20. თიორელი
 21. თიორიდაზინი
 22. თიოფლექსი მალამო
 23. თიოფლექსი
 24. თიოქტაციდის მჟავა
 25. თიროზოლი
 26. თიროსურ გელი
 27. თრომბასპინი
 28. თრომბლესი გელი
 29. თრომბობათი
 30. თრომბომაგი
 31. თრომბოფლოუი
 32. თუთიის (ცინკის) მალამო
 33. თურმალინ-ნაკრები