რანოლაზინი – ranolazine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
(RS)-N-(2,6-დიმეთილფენილ)-2-[4-[2-ჰიდროქსი-3-(2-მეტოქსიფენოქსი)პროპილ]პიპერაზინ-1-ილ]აცეტამიდი

ბრუტო ფორმულა:
C24H33N3O4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
გულ-სისხლძარღვთა სხვა საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I20 – სტენოკარდია (გულის ანგინა)

ჯენერიკები:

გაფრთხილება