რა დროს გამოიყენება ნერვის ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)?